Ønsker du å bli en del av et spennende miljø og få nye utfordringer? Er du en faglig dyktig sykepleier som jobber for å finne kreative og gode løsninger er du kanskje den vi leter etter.

Åse bo- og aktivitetssenter er en del av Omsorg Vest. Distriktet yter omsorgstjenester til brukere i sykehjem, og omfatter også Lura bo og aktivitetssenter, Rundeskogen og Byhagen.

Hos oss får du en spennende arbeidsdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter varierte problemstillinger, både akuttsituasjoner og kroniske lidelser som krever langsiktig behandling. Vi har et godt fagmiljø og vi har satsingsområder innen:
- Personsentrert omsorg (VIPS, Recovery)
- Livets siste dager (en plan for lindring i livets sluttfase)
- Legemiddelgjennomgang (LMG)

På Åse bo- og aktivitetssenter har vi flere ledige stillinger som sykepleier på somatisk avdeling og skjermet avdeling for personer med demens. Ledig fast/vikariat 50-100%. Turnus dag/aften og 3.hver helg.


Åse bo- og aktivitetssenter har en egen Facebook side, her kan du se litt av det som skjer hos oss.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om stillingene!