Styrket barnehagetilbud har som sin hovedoppgave å gi tilrettelagte tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene i Sandnes. Enheten har 70 årsverk som består av støttepedagoger/assistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Spesialpedagogisk team består av 18 personer og ledes av av leder for Styrket barnehagetilbud.

Vi har nå ledig 100% vikariat som spesialpedagog fra februar til medio august 2019.