Er du interessert i omsorgsarbeid? Er du elev eller student innen helse-/sosialfaglig studieretning og ønsker relevant arbeidserfaring? Søker du en sommerjobb som innebærer å være del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? Da kan dette være jobben for deg.

EFF - Enhet for funksjonshemmede gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne; det vil si miljøarbeidertjeneste i heldøgns bemannede bofellesskap, timebaserte tjenester, dagtilbud og døgnbemannede avlastningstilbud. De ansatte møter mange spennende utfordringer, både av somatisk, psykiatrisk og atferdsmessig karakter.
Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebygging, støtte og oppfølging av ansatte, i tillegg til samarbeid og støtte til pårørende og andre involverte.

Det er viktig at du skriver i søknadsteksten når du ønsker å jobbe (fra dato - til dato). Skriv også dersom du har spesifikke ønsker om arbeidssted. Søknadene blir behandlet fortløpende. Selv om du er interessert i jobb ved flere enheter, skal du kun skrive én søknad. Har du spørsmål om stillingene, arbeidsplassene eller ansettelsesprosessen, ta kontakt!

Det kan også være mulighet for fortsatt arbeid i form av helgestilling og/eller ekstravakter etter ferieperioden.