Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og består pr. d.d. av 20 boliger fordelt over hele kommunen.
Vi ønsker oss engasjerte og dyktige medarbeidere som kan kjenne seg igjen i verdier som respekt, trygghet, faglig dyktighet, åpenhet, lojalitet og individuell omsorg. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebygging, støtte og oppfølging av ansatte, i tillegg til samarbeid og støtte til pårørende og andre involverte.   

Nysgjerrig på en jobb hos oss? 

Prestholen Borettslag er et døgnbemannet botilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Smeaheia. Borettslaget består av 15 boenheter, Ledig 62% fast stilling med arbeidstid turnus med dag/kveld/4.hver helg.

Haugen er et døgnbemannet botilbud til 9 beboere med multifunksjonshemming/medfødt døvblindhet i Ganddal bydel. Ledig 61% fast stilling med arbeidstid for tiden aktiv natt.