Servicekontoret er publikums første møte med kommunen.
Publikum skal møte servicevennlige, imøtekommende og kompetente medarbeidere og vi tilbyr en rekke tjenester innenfor et vidt nedslagsfelt. Henvendelser til Servicekontoret skal i størst mulig grad løses direkte, men i tilfeller hvor dette ikke er mulig, blir publikum vist til riktig fagavdeling/saksbehandler. Innenfor alle tjenesteområder skal Servicekontoret dekke publikums behov for informasjon og individuell veiledning. På enkelte tjenesteområder tilbyr Servicekontoret også forberedende og regelstyrt saksbehandling.
Virksomheten består av 10 årsverk innen arbeidsfeltene servicekontor, sentralbord og barnehageopptak. Servicekonsulentene er samlokalisert med byggesaksveileder og boligtjenesten. Servicekontoret skal flytte inn i nytt rådhus januar 2019.