Sandnes Læringssenter har ansvar for Sandnes kommunes voksenopplæring.  Senteret gir tilbud om grunnskoleopplæring for norskspråklige og minoritetsspråklige voksne, spesialundervisning for voksne med spesielle lærevansker og kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Senteret selger også undervisningstjenester til enkeltpersoner, andre kommuner og næringslivet i distriktet.

Vi har ca 60 ansatte og tilbyr tjenester til ca 1200 voksne årlig. Sandnes Læringssenter ønsker å være ledende på kompetanseutvikling innen voksenopplæringsfeltet.

Les mer om Sandnes Læringssenter her

Sandnes Læringssenter har behov for flere ringevikarer - så snart som mulig. Den som skal tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest av nyere dato og helseattest. Denne må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsettelse og før tiltredelse.