Vil du være med å skape framtidens skole?

Sørbø skole er en 1 - 7 skole og har ca. 360 elever og vel 50 ansatte. Skolebygget framstår som moderne med gode og spennende løsninger og fasiliteter. Beliggenheten like ved Stokkelandsvannet gir store muligheter med tanke på spennende undervisningsopplegg og kjekke sosiale aktiviteter.

Skolens fokusområder er vurdering for læring og mange intelligenser. Alle skolene i Sandnes vil fra 2018 i tillegg satse på læringsteknologi for å styrke elevenes læring. Alle elevene på skolen vil få hver sin chromebook og skolen vil bruke G Suite for Education (Google) som læringsverktøy.

Les mer om skolen her

Vi søker nå etter en ny dyktig leder som ønsker å være med på den videre utviklingen av Sørbø skole og Sandnesskolen.

Skolene i Sandnes er organisert som selvstendige resultatenheter, og rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for skolen innenfor gitte rammer. Rektor rapporterer direkte til kommunaldirektør oppvekst skole og deltar i nettverk med andre rektorer.