Mestringsenheten leverer tjenester innen psykisk helse og rus til voksne i Sandnes kommune. Vi er ca. 400 ansatte i enheten som er inndelt i 7 avdelinger og gir tjenester til ca. 2000 brukere. Vi har gjennom flere år arbeidet systematisk med verdiledelse. Sandnes kommune sine verdier står sentralt og er styrende for driften vår.
Vi er i stadig utvikling og får flere og mer kompliserte oppgaver. For på best mulig måte klare å ivareta dette søker vi etter rådgiver. Denne stillingen vil inngå i mestringsenheten sin ledergruppe samt være en støttefunksjon for ledere i mestringsenheten.