Som rådgiver i fagstab vil være en del av kommunaldirektørens team på 6 rådgivere og ha stor mulighet til å påvirke utviklingen innen tjenesteområdet. Vi trenger en rådgiver som er analytisk og kreativ, som ser muligheter og tar initiativ.

Fagstab levekår har et bredt og interessant arbeidsfelt med oppgaver knyttet til blant annet planarbeid, utredninger, saksfremstillinger til politisk behandling, overordnet kvalitetsarbeid og tjenesteutvikling innen helse- og velferdstjenester. Arbeidet gjøres i stor grad i samarbeid med enhetene i levekår og andre samarbeidspartnere. I fagstab arbeider vi nær kommunens administrative og politiske ledelse. Levekår yter tjenester innen omsorgstjenester, sosiale tjenester, rus og psykisk helse, legetjenester, flyktningetjenester, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Det arbeider totalt ca. 2500 personer innen tjenesteområdet.