Helsestasjonstjenester er en egen virksomhet i Sandnes kommune. I tillegg til vanlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste har vi jordmortjeneste, helsetjenester til flyktninger i kommunen, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og smittevern lagt til virksomheten. Helsestasjonene er plassert på Vågen, Brueland, Ganddal og Riska Det er 30 grunnskoler og 4 videregående skoler. Det blir født ca.1100 barn pr. år i Sandnes kommune.
Helsestasjonstjenester ledes av helsestasjonssjef. Virksomheten har ca. 90 årsverk. Vi har to avdelingsledere for helsestasjon. En avdelingsleder for jordmor og to for skolehelsetjenesten.

Vi søker psykolog som er opptatt  av tidlig innsats ,forebygging og et helhetlig perspektiv. Hovedfokus er barn og ungdom samt det å  styrke foreldre i foreldrerollen. Vi ønsker å tilby psykologtjeneste som en del av helsestasjonstjenester og søker  psykolog/psykologspesialist til fast 60-80 prosent stilling.