Er du vår nye prosjektleder? Dersom det er deg, er du interessert i å videreutvikle ett botilbud tilpasset innbyggere i Sandnes som trenger hjelp til å bo. Årsakene til at de trenger hjelp er sammensatte og komplekse, men alle vil ha et hjelpebehov knyttet til den psykiske helsen.

Vi ønsker en prosjektleder som liker folk, og som ønsker å utgjøre en forskjell. Arbeidsoppgavene blir både å fasilitere en oppdatering av bygg, og å utvikle hjelpetilbudet. Du vil ha personalansvar, og må kunne utvikle en verdibasert kultur for å gi hjelp med både gamle, og nye medarbeidere som skal rekrutteres.

Mestringsenheten er en recoverystøttende virksomhet, og dine verdier må derfor sammenfalle med våre.

Hvis du ønsker mer informasjon om oss er du velkommen til vår nettside Sandnes kommune, mestringsenheten.