Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring.

Les mer om PPT her

Vi har nå ledig en fast stilling og to årsvikariater som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn både i førskole og i skolealder. Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale.

Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.