Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger og i tillegg leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring.

Les mer om PPT her

Vi har nå ledig vikariat med varighet til august 2019. Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale.

Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.