Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø? Vi har ledig faste stillinger for deg som ønsker å være med og videreutvikle gode helse -og omsorgstjenester i Sandnes kommune.            

Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi har fokus på å opprettholde et høyt faglig nivå gjennom faglige diskusjoner og etiske refleksjoner. Vi er bevisste på å ha brukeren og dens ressurser i fokus. Positiv adferdsstøtte (PAS) blir benyttet som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebygging, støtte og oppfølging av ansatte, i tillegg til samarbeid og støtte til pårørende og andre involverte.

Vi har ledige stillinger ved disse avdelingene:  

  • Firkanten Borettslag ligger i et fint friluftsområde på Lura, vegg i vegg med Lura boas. Borettslaget er et heldøgns bemannet bofellesskap for voksne med funksjonsnedsettelse og består av 10 boenheter. Ledig 100% fast stilling.
  • Krunemyr ligger sentralt på Bogafjell og er et bofelleskap for 15 personer i ulik alder og med ulikt funksjonsnivå. Vi har fokus på et aktivt liv for brukerne og har god tverrfaglig kompetanse blant våre ansatte. Ledig 75% fast stilling.
  • Skaret avlastningssenter ligger i Skårlia og består av 5 barneboliger, 25 avlastningsplasser og en aktivitetsavdeling med ca 30 plasser som er et tilbud etter skoletid til foreldre som har barn med fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse i ungdoms - og videregåendealder. Ledig 100% fast stilling.
  • Timebasert Miljøtjeneste (TMT) er en bydekkende avdeling som gir tjenester til dem som bor i egen bolig. VI har fokus på deltagelse, medbestemmelse og samarbeid. Det er stort spenn både i vedtakenes innhold og diagnose hos brukerne, og oppgavene er derfor mange og varierte. Vi gir praktisk bistand og opplæring med hovedfokus på at brukeren er aktivt deltakende. Ledig to 75% faste stillinger.