Kyrkjevollen skole søker etter miljøveileder i 100 % fast stilling. Tiltredelse 01.01.2020.

Personen vi søker etter skal ha ansvar for oppfølging, tilrettelegging og integrering av elever eller elevgrupper med atferdsproblematikk. Miljøveilederen skal være til støtte for læreren i den ordinære undervisning, og veilede personalet i skole og SFO.

Kyrkjevollen skole er en 1 - 7 skole med 365 elever og ca. 50 ansatte. Skolen ligger sentralt i Hommersåk, og SFO har lokaler i Riskahallen. De ansatte er organisert i trinnteam, og skolen er preget av høy trivsel og delingskultur. Skolen bruker verktøyet "SMART oppvekst" i arbeidet med sosial kompetanse.