Mestringsenheten er en bydekkende tjeneste med 200 årsverk og med til sammen 300 ansatte fordelt på 7 avdelinger innen psykisk helse og rus. Postveien 142 har ansvar for å gi timebaserte tjenester til innbyggere i 19 samlokaliserte leiligheter og til innbyggere som bor i egne leiligheter i Sandnes kommune. I Postveien 142 er det en personalbase som for tiden er døgnbemannet. Det er knyttet 24 årsverk til Postveien 142, og det er en tverrfaglig personalgruppe som jobber her.

Liker du å løse utfordringer med fokus på recovery som felles faglig plattform og motiverende intervju ( MI ) som verktøy, kan dette være din nye arbeidsplass.

Vi søker etter:
1 stk. fast 100 % stilling, turnus 4 hver helg, sykepleier / vernepleier, 3 - årig høyskole / universitetsutdanning
1 stk. vikariat 100 % stilling , turnus 4 hver helg, sykepleier / vernepleier, 3 - høyskole høyskole / universitetsutdanning
Oppstart etter nærmere avtale

Vennligst spesifiser i søknaden hvilke stillinger du søker.