Vi er på jakt etter en analytisk og utviklingsorientert person med kraft til å lede strategi- og utviklingsarbeidet innenfor tjenesteområdet Byutvikling og teknisk. Tjenesteområdet etableres i januar 2019, og har ansvaret for byutvikling og kommunal infrastruktur i Sandnes kommune, fra overordnede mål og strategier til utvikling, forvaltning og drift. Dette omfatter virksomhetene Samfunnsplan, Plan, Byggesak, Geodata, Prosjekt og avtaler, Vann, avløp og renovasjon, Park, idrett og vei, Bydrift og Byggdrift. Leder for strategi og utvikling vil ha en sentral rolle i å utvikle tjenesteområdet slik at byen og infrastruktur utvikles, forvaltes og driftes til det beste for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Leder for strategi og utvikling inngår i tjenesteområdets ledergruppe og rapporterer til kommunaldirektør.