Har du lyst til å være lærer på en spennende skole? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole for alle elevene våre? Da er kanskje Trones den rette skolen for deg!

Trones skole har behov for dyktige, energiske og positive lærere.

Trones skole og ressurssenter er en barneskole med 540 elever, hvorav noen av elevene har et tilbud om opplæring på forsterket avdeling. Skolen har for tiden 115 ansatte. Vår visjon er ”Mestring i fokus”. Skolens visjon gjenspeiles i vårt læringssyn og menneskesyn.

Den som ansettes hos oss blir en del av et stort pedagogisk faglig miljø. Vi har for tiden om lag 20 spesialpedagoger som arbeider på skolen. Vi har fokus på å se læring i et vidt perspektiv, spesielt i forhold til elever med særskilte behov.

Skoleutvikling står sentralt hos oss, og vi i flere år hatt fokus på tilpasset opplæring, lese- og skriveopplæring og utviklende opplæring i matematikk. Nytt i år er at vi også har fokus på fagfornyelse og IKT-ped. Vi har ressurslærere i hvert av våre satsingsområder som samarbeider tett med skolens ledelse.

Les mer om Trones skole her

Det er behov for to 100 % stillinger,1 fast og 1 vikariat. Stillingene er knyttet til undervisning på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn.

Tiltredelse snarest.

I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.