Lura skole er en barneskole med  370 elever og 60 ansatte inkludert SFO. Skolen gir også tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1-7 trinn. 

Skolen er en pådriver for læring og inkludering. Hos oss skal alle bli verdsatt, være en del av et forpliktende fellesskap og tåle å bli stilt krav til. Vår visjon er "Sammen setter vi verdifulle spor". Visjonen og verdiene, trygg, fargerik, ambisiøs og nysgjerrig, viser retning for arbeidet vårt.  

Fra 01.01.2020 har Lura skole ledig et100 % vikariat som pedagog, frem til 31.7.2020.

Vi ser etter deg som har kroppsøving i fagkretsen, og som er fleksibel, positiv og samarbeider godt med andre faglærere. Stillingen innebærer svømmeundervisning på flere trinn. Resten av stillingen har for tiden undervisning på 3.trinn.

Lura skole kjennetegnes av kjekke elever og et engasjert personal.  Her vil du få muligheten til å utvikle deg og påvirke fremtidens skole.

Les mer om skolen her