Figgjo skole har ledig vikariat i 100 % stilling som lærer i perioden 01.03.2018 til 31.07.2018. Vi vil fremover trenge mange nye lærere og håper på å få deg med på laget.

Skolen ligger sentralt på Figgjo og har ca. 260 elever. Skolen er i utvikling og har økende elevtall år for år. Høsten 2019 vil vi flytte inn i et helt nytt og moderne skolebygg med både barnetrinn og ungdomsskole!

Les mer om Figgjo skole her

I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning før ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.