Det er ledig 100 % vikariat ved Giske ungdomsskole, med tiltredelse snarest. Vikariatet har varighet frem til jul, med mulighet for forlengelse ut skoleåret 2018/2019.

Giske ungdomsskole ligger like ved Gisketjern på Trones. Vi har for tiden 453 elever og et personale på ca 70 personer, alle funksjoner inkludert. Skolen ble fullstendig renovert og ombygget i 2002. Vi har et datarom pr. klassetrinn, stort mediatek med tilhørende scene og musikkrom, samt sosialt byggende amfi i skolegården. Vi har gjennomført en omfattende utbygging og kan tilby gode arbeidsrom for våre ansatte.

Giske ungdomsskole sine satsninger skoleåret 2018/2019 er:

Tilpasset opplæring
Vurdering for læring
Klasseledelse
Digital kompetanse
Alle elevene er våre

Les mer om vår skole her

I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.