Altona Skole og Ressurssenter er Sandnes kommunes kompetansesenter for utvikling av læringsmiljø og tilpasset opplæring. Vårt oppdrag er å bidra til å virkeliggjøre Sandnesskolens visjon om inkludering; "Alle elevene er våre".

Vi har en systemisk tilnærming i arbeidet med sosiale og emosjonelle utfordringer. Ressurssenteret gir tilbud om veiledning, læringsstøtte og annen kompetanseutvikling. Senteret har ansvar for nettverksarbeid for sosiallærere og miljøpersonell ved skolene i kommunen.

Vårt skoletilbud er et alternativ for elever som i en periode har behov for tilrettelagt opplæring som det er vanskelig å gjennomføre i et større skolemiljø. Vi søker nå etter lærer til dette skoleteamet. Tiltredelse snarest.

I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.