Austrått skole er en sentrumsnær skole med ca. 300 elever og 40 ansatte. Skolens visjon er: -et godt sted å være - et godt sted å lære. Skolen har i år en hovedsatsing på Klasseledelse (den gode timen), men skolen har også et ekstra fokus på SNO, utviklende matematikk og godt skolemiljø.

Les mer om skolen her

I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.