Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet og er en bydekkende tjeneste med til sammen ca 180 årsverk som gir tjenester innen psykisk helse og rus. Vi tilbyr mestringskurs, aktivitetstilbud og gruppetilbud. Individuell oppfølgning spenner fra rask og kortvarig hjelp til døgnbaserte tjenester. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Hanamyrveien 1 er en samlokalisert bolig som gir tjenester til mennesker med moderate og alvorlige psykiske lidelser. Flere av våre brukere har i tillegg andre utfordringer.
Det er 24 leiligheter fordelt på 3 etasjer.
Hanamyrveien 1 har tilknyttet egne personalbaser til botilbudet. Disse er for tiden døgnbemannet.

Vi har nå ledig 6 helgestillinger, 15-25%, med arbeid hver 3.helg.
Stillingene er ledig nå og det er ønskelig med snarlig tiltredelse , senest innen 3 mnd.

Tilfredsstillende politiattest og tuberkulinprøve etter ny forskrift en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.