Lyst å jobbe i Sykehjem øst? Vi har ledige helgevaktstillinger ved sykehjemmet og på bokollektivet på Lune, samt mulighet for å ta ekstravakter. Lunde bo- og aktivitetssenter består av et sykehjem og et bokollektiv.

Sykehjemmet på Lunde bo- og aktivitetssenter består av tre grupper med til sammen 31 pasienter. To grupper somatisk med 11 og 12 pasienter på hver gruppe. Den tredje gruppen er for demente og har 8 pasienter.

Lunde bokollektiv har 14 leiligheter, som er forbeholdt eldre med utfordringer innen psykisk helse. Vi jobber for å skape trygge rammer for brukeren, og legge til rette for at den enkelte skal oppleve mestring i hverdagen. Fokus på individuelt tilrettelagt miljøterapi. Aktiviteter, brukermedvirkning og pårørendearbeid er også sentrale begreper.

Det er ønskelig at sykepleier- og vernepleierstudenter søker på stillingen. Startdato avtales med leder på sykehjem eller bokollektiv. Det kan godt fremkomme i søknaden om du har et ønske om å jobbe ved sykehjemmet eller bokollektivet.

Intervju og ansettelser blir gjort fortløpende.