Vi har nå ledig 40 – 100% faglærerstilling med undervisningskompetanse i fransk, og om mulig norsk og/eller engelsk. Stillingen er i utgangspunktet vikariat frem til sommeren, med mulighet for fast ansettelse.   

Riska ungdomsskole har 11 klasser på 8. – 10. trinn, ca 300 elever og et personale på 40. Skolen var fullrehabilitert til skolestart høsten 2009 og framstår som funksjonell og moderne.

Skolen er en RESPEKT skole og har stort fokus på å utvikle lærernes profesjonelle rolle ved hjelp av Lesson Study. Midler fra EU gir personalet mulighet for å delta i kompetanseheving ved skolebesøk i Europa. Skolen fremstår som moderne og velutstyrt både når det gjelder læremidler og teknisk utstyr. Skolen bruker bl.a. Chromebook aktivt i undervisningen, der alle elever og ansatte har egen enhet. Skolen er ressursskole innen læringsteknologi i Sandnes kommune.

Skolen er opptatt av å ha godt kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger, og sikrer at alle ansatte får ta del i kompetanseutviklingsplanen. Vi tilbyr dyktige medarbeidere et positivt og stimulerende arbeidsmiljø med stort fokus på skoleutvikling.