Øygard ungdomsskole ligger i Hana bydel. Skolen har 415 elever fordelt på 15 klasser, og et personale på 57.

Øygards filosofi beskrives ved "tydelige rammer og gode relasjoner",
og vi jobber ut fra visjonen Trivsel - Trygghet - Læring.

Les mer om Øygard ungdomsskole skole her

Skolen har nå ledig et vikariat i 80 % stilling for inneværende skoleår.Tiltredelse snarest. Stillingen innebærer hovedsakelig oppfølging av enkeltelever og stiller store krav til selvstendighet.