Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380 000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss posisjon som en av regionens største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle løsninger som er optimale for brukerne.

Vi er lokalisert i lokaler sentralt i Sandnes i Bystasjonen.

Forvaltningsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av selskapets bygg og innehar bred erfaring innen fagområdet. Nytt FDVU system er implementert og vi har i den forbindelse behov for kvalitetssikring, kontroll og ajourføring av forvaltningsdokumentasjon heriblant tegninger. Til dette søker vi en positiv og utadvendt person med erfaring fra teknisk tegning og kontroll av dokumentasjon.