Gandsfjord barnehagene består av barnehagene Porsholen-, Myklaberget- og Rissebærstraen og er samorganisert til en virksomhet. Det er en styrer i hver barnehage og en virksomhetsleder for alle tre barnehagene.
Alle barnehagene ligger sentralt på Lura i Sandnes med blant annet skog og sjø i vårt nærmiljø.
Vi er aktive brukere av skog og grønne lunger når vi går på tur.
Vi er i etableringen av et samarbeid på tvers av barnehagene, både sosialt og faglig.

Vi har ledig:
Fast stilling for tiden i Myklaberget barnehage fra 1 november 2018
Vikariat 100 % stilling, fram til august 2019 i Rissebærstraen barnehage

Les mer om Myklaberget barnehage
Les mer om Rissebærstraen barnehage
Les mer om Porsholen barnehage