Vil du være med å bidra til at nye Bogafjell undomsskole blir et godt og utviklende sted for elever og ansatte?

Den nye ungdomsskolen vil bli en U-18 skole (6 paralleller), og ha opp i mot 50 ansatte og mellom 400 og 450 elever. Skolen skal stå klar til skolestart i august 2020, men avdelingslederne skal være på plass 01.03.2020 og 01.05.2020.

Nyansatt rektor ved skolen vil legge vekt på en helhetlig og fremtidsrettet ledelse med fokus på utvikling av egen skole. Rektor tenker kvalitet i alle ledd og ser på profesjonsutvikling som en nødvendighet for å styrke forutsetningene for elevenes læring, danning og utvikling.

 Sammen vil vi jobbe målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever medskaping, mestring og lærelyst og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer.