Har du lyst til å være med å lede en spennende skole? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole for alle elevene våre? Da er kanskje Trones den rette skolen for deg!

Trones skole har behov for en dyktig, energisk og positiv avdelingsleder med stor kapasitet. Tiltredelse snarest.

Trones skole er en barneskole med en forsterket avdeling og et ressurssenter. Skolen har i overkant av 500 elever og 110 medarbeidere.
Vår visjon er ”Mestring i fokus”. Skolens visjon gjenspeiles i vårt læringssyn og menneskesyn

Les mer om Trones skole her

I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.