Vi er på jakt etter deg som vil  være en aktiv trådtrekker for byens arrangement.

Kulturavdelingen i Sandnes kommune har ansvar for kommunens arbeid innenfor områdene allmenn kultur, det frivillige kulturlivet, kulturarbeid for barn og unge samt drift og utvikling av arenaer for kultur. Kulturavdelingen er organisert under tjenesteområdet Kultur og næring. Visjonen for Kultur og næring er "Mangfoldig kulturliv og bærekraftig næringsutvikling".