Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Boligkonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Boligtjenesten er en egen virksomhet i levekår som i dag har 14,8 årsverk. Våre hovedansvarsområder er kommunale gjennomgangsboliger, Husbankens låne- og støtteordninger og bosetting av nyankomne flyktninger i samarbeid med Flyktningenheten. Boligtjenesten disponerer ca. 700 eide og innleide boliger for utleie til vanskeligstilte boligsøkere og mottak av flyktninger.Som boligkonsulent vil arbeidshverdagen bestå av saksbehandling knyttet til saksbehandling av startlån og bostøtte. Vi har ledig...

  Søknadsfrist: 3. august 2018
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  På Blå avdeling på Rovik bo- og aktivitetssenter er det mange spennende og utfordrende oppgaver for deg som ønsker å jobbe med pasienter med demens. Blå avdeling er en skjermet avdeling med 17 pasienter med demens fordelt på 3 grupper. En av gruppene er ekstra skjermet fordi beboerne trenger et mindre miljø å forholde seg til. Stillingen er turnusbasert med jobb hver 3 helg. Vi søker etter deg som liker å jobbe med mennesker, har stort engasjement for faglig kvalitet, tørr å satse og ikke red...

  Søknadsfrist: 30. juli 2018
 • HMS-rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Vi søker etter en engasjert HMS-rådgiver som ønsker å bidra til å bygge HMS-kultur iht. Sandnes kommunes mål og verdier. Som HMS-rådgiver blir du en del av et dynamisk team som jobber bredt innen HR og HMS. HR-avdelingen består av lederstøtte og organisasjonsutvikling, kurs og kompetanse, fagopplæring, systemstøtte, HMS, IA og vikartjeneste for barnehager. HR arbeider for en god personalpolitisk plattform i Sandnes kommune, og har ansvar for strategi og utvikling på arbeidsgiverområdet. Du vi...

  Søknadsfrist: 16. august 2018
 • Rådgiver innen arkiv

  avdelingens logo/bilde

  Dokumentsenteret har det overordnede arkivfaglige ansvaret i kommunen, og jobber for å sikre/øke kommunens samlede virksomhetshukommelse slik at den er i tråd med arkivlovens krav. Kursvirksomhet, rutineutvikling og veiledning/bevisstgjøring av saksbehandler er viktige verktøy for å oppnå dette målet. Dokumentsenteret har ansvar for daglig drift og utvikling av sak-/arkivløsningen Public 360. Public 360 muliggjør innbyggertjenester og felles arkivering fra forskjellige kilder. I tillegg til...

  Søknadsfrist: 5. august 2018
 • Miljøveileder

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig inntil to faste stilling som miljøveileder (miljøterapeut) ved Sandved skole. Sandved skole er en 1-7 skole med 625 elever og 100 ansatte inkludert SFO. Les mer om skolen her I tråd med opplæringsloven er tilfredstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

  Søknadsfrist: 6. august 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Sandved skole er en 1-7 skole med 625 elever og 100 ansatte inkludert SFO. Vår visjon er: Alle skal lykkes. Det er ledig inntil 2 faste stillinger som lærer ved Sandved skole fra 01.08.2018. Les mer om skolen her

  Søknadsfrist: 6. august 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Sørbø skole har ledig stilling som lærervikar for skoleåret 2018/19. Stillingen vil være på 7.trinn Sørbø skole er en 1 - 7 skole og har ca. 360 elever og vel 50 ansatte. Skolebygget framstår som moderne med gode og spennende løsninger og fasiliteter. Beliggenheten like ved Stokkelandsvannet gir store muligheter med tanke på spennende undervisningsopplegg og kjekke sosiale aktiviteter. Skolens fokusområder er vurdering for læring og mange intelligenser. Alle skolene i Sandnes vil fra 2018 i...

  Søknadsfrist: 3. august 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Buggeland skole har 410 elever og 56 ansatte. Vår visjon er ”Blikk for læring”. Les mer om Buggeland skole her Skolen har nå ledig to 100% stilling i vikariat, en kontaktlærer 1. trinn og faglærer norsk/andre fag. Oppstart 1.august eller etter avtale. I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

  Søknadsfrist: 31. juli 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Buggeland skole har 410 elever og 56 ansatte. Vår visjon er ”Blikk for læring”. Les mer om Buggeland skole her Skolen har nå ledig fast stilling som kontaktlærer 1. trinn. Oppstart 1.august eller etter avtale. I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

  Søknadsfrist: 5. august 2018
 • Tospråklig fagarbeider/assistent polsk- norsk

  avdelingens logo/bilde

  Senter for flerspråklige barn og unge er et kommunalt ressurssenter i Sandnes. Vi arbeider med minoritetsspråklige barn og unge i alderen 0 – 16 år. Ved senteret arbeider tospråklige fagarbeidere/assistenter og tospråklige lærere. Fagarbeidere/assistenter og lærere er ansatt på FBU og har møter og kontorarbeid der. Arbeidet med barn og unge foregår i barnehager og skoler i hele kommunen. Pr. i dag har vi tilsatte som snakker mer enn 25 forskjellige språk. Les mer om oss her. Det er ledig et...

  Søknadsfrist: 5. august 2018
 • Assistent kjøkken

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes matservice er en resultatenhet i Sandnes kommune som produserer og leverer alle mat til kommunens 8 bo og aktivitetssenter inkl personalkantiner, Trones eldresenter, personalkantinene i Rådhuset og Hoveveien. Sandnes matservice produserer og formidler ca 2400 måltider daglig. Stillingen er tilknyttet mottakskjøkkenet på Riska boas. Turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig fra 1. august 2018

  Søknadsfrist: 22. juli 2018
 • Fagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Bydrift er en del av Teknisk. Alle enheter med driftsansvar, er samlet under teknisk i Sandnes kommune. Bydrift har driftsansvar for uteanlegg ved kommunale bygg og idrettsanlegg, parker og friområder, lekeplasser, friluft/badeområder og gravlunder. Drift av kommunal vei, og vedlikeholdsansvar for kommunale svømme- og idrettshaller. Bydrift består av 75 årsverk og holder til på Vatne driftsstasjon, Lutsiveien 179, 4309 Sandnes Vi har nå ledig stilling som fagarbeider på avdeling Grønt.

  Søknadsfrist: 1. august 2018
 • Hallbetjent

  avdelingens logo/bilde

  Som hallbetjent er sikkerhet og service ovenfor innbyggerne som bruker hallene det viktigste. Vi har nå ledige stillinger ved følgende haller: Alle faste stillinger er turnusarbeid med arbeidstid kveld og helg. Giskehallen: hallbetjenter i fast stilling mellom 18-40% Riskahallen: hallbetjent i fast stilling mellom 18-40% Tilkallingsvikar for svømme og idrettshaller Tilkallingsvikar renhold Søknadene må sendes elektronisk via WebCruiter søknadssystem.

  Søknadsfrist: 1. august 2018
 • Rådgiver/Spesialbibliotekar

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes bibliotek har nå ledig 100 % fast stilling som rådgiver/spesialbibliotekar. Arbeidssted er for det meste Riska filial, men med vakter ved hovedbiblioteket. Vi ønsker oss en medarbeider som kan gjøre filialen til et møtested i bydelen. Samarbeid med skoler og barnehage i bydelen blir en viktig del av jobben. Du må være initiativrik og like å planlegge, sette i gang og gjennomføre prosjekter.

  Søknadsfrist: 31. juli 2018
 • Spesialpedagog

  avdelingens logo/bilde

  Styrket barnehagetilbud har som sin hovedoppgave å gi tilrettelagte tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene i Sandnes. Enheten har 70 årsverk som består av støttepedagoger/assistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Spesialpedagogisk team består av 18 personer og ledes av av leder for Styrket barnehagetilbud. Ledig fra medio august. Vi har nå ledig 100% vikariat som spesialpedagog.

  Søknadsfrist: 9. august 2018
 • Støttepedagog

  avdelingens logo/bilde

  Styrket barnehagetilbud har som sin hovedoppgave å gi tilrettelagte tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene i Sandnes. Enheten har 71 årsverk som består av støttepedagoger/støtteassistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Leder for Styrket barnehagetilbud er leder for disse stillingene. For ansatte i støttestillinger blir arbeidssted (barnehage) fordelt for et år om gangen. I det daglige arbeidet er det styrer i barnehagen som er nærmeste overordnede. Vi har ledig...

  Søknadsfrist: 5. august 2018
 • Pedagogisk Psykologisk Rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger og i tillegg leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Vi har nå to ledige årsvikariat knyttet opp mot førskoleavdelingen. Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale. Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres...

  Søknadsfrist: 19. august 2018
 • Pedagogisk psykologisk rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Sandnes PPT har nå en ledig 100% fast stilling som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn i skolealder. Vi har ønske om psykologkompetanse. Psykologer med gode kvalifikasjoner og personlig egnethet...

  Søknadsfrist: 19. august 2018
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?