Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Psykolog/ psykologspesialist

  avdelingens logo/bilde

  Helsestasjonstjenester er en egen virksomhet i Sandnes kommune. I tillegg til vanlig helsestasjons- og skolehelsetjeneste har vi jordmortjeneste, helsetjenester til flyktninger i kommunen, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og smittevern lagt til virksomheten. Helsestasjonene er plassert på Vågen, Brueland, Ganddal og Riska Det er 30 grunnskoler og 4 videregående skoler. Det blir født ca.1100 barn pr. år i Sandnes kommune. Helsestasjonstjenester ledes av helsestasjonssjef. Virksomheten...

  Søknadsfrist: 24. november 2019
 • Barne -og ungdomsarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Er du opptatt av gode relasjoner? Er du kreativ og liker utfordringer, men har også god oversikt og struktur?  Trives du med å jobbe selvstendig, men også ha mulighet å jobbe i team/nettverk?  Hvis ja, da er du barne- og ungdomsarbeideren vi leter etter. Figgjo barnehage ligger i Rossåsen. Barnehagen har 6 avdelinger og har nærmiljø med mange muligheter. Vi bruker aktivt nærmiljøet og har fokus på det å være stolt og kjenne tilhørighet til bydelen vår. Vi er stolte av å være med på Sandnes...

  Søknadsfrist: 27. november 2019
 • driftsingeniør

  avdelingens logo/bilde

  Driftsingeniør skal ivareta tekniske driftsoppgaver på kommunens bygningsmasse på overordnet nivå. Fjernbetjening av SD anlegg, biobrenselanlegg , Enøk oppfølging og standard FDV oppgaver.

  Søknadsfrist: 22. november 2019
 • Prosjektleder

  avdelingens logo/bilde

  Er du vår nye prosjektleder? Dersom det er deg, er du interessert i å videreutvikle ett botilbud tilpasset innbyggere i Sandnes som trenger hjelp til å bo. Årsakene til at de trenger hjelp er sammensatte og komplekse, men alle vil ha et hjelpebehov knyttet til den psykiske helsen. Vi ønsker en prosjektleder som liker folk, og som ønsker å utgjøre en forskjell. Arbeidsoppgavene blir både å fasilitere en oppdatering av bygg, og å utvikle hjelpetilbudet. Du vil ha personalansvar, og må kunne utv...

  Søknadsfrist: 19. november 2019
 • Vil du bli del av et dyktig sykepleier-team?

  avdelingens logo/bilde

  Vi har per i dag bare 1 ledig sykepleier stiling! Grønn avdeling er en somatisk avdeling for eldre demente med andre ulike diagnoser. Totalt har avdelingen 18 sengeplasser. Vi har fokus på å opprettholde et godt faglig nivå gjennom kurs, intern undervisning, faglige diskusjoner, etiske refleksjoner og tett og godt samarbeid med sykehjemslegen. Hovedfokus er på våre pasienters ressurser og målsetting. Vi bruker VIPS-metoden og Aktivitetsdosett.

  Søknadsfrist: 26. november 2019
 • Lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk

  avdelingens logo/bilde

  Sandved skole søker etter lærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. 

  Søknadsfrist: 20. november 2019
 • Miljøveileder

  avdelingens logo/bilde

  Sandved skole søker etter miljøveileder i inntil 75 % fast stilling. Tiltredelse 06.01.2020, eller etter nærmere avtale. Personen vi søker etter skal ha ansvar for oppfølging, tilrettelegging og integrering av elever. Miljøveilederen skal være til støtte for læreren i den ordinære undervisningen.

  Søknadsfrist: 29. november 2019
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Lura skole er en barneskole med  370 elever og 60 ansatte inkludert SFO. Skolen gir også tilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1-7 trinn.  Skolen er en pådriver for læring og inkludering. Hos oss skal alle bli verdsatt, være en del av et forpliktende fellesskap og tåle å bli stilt krav til. Vår visjon er "Sammen setter vi verdifulle spor". Visjonen og verdiene, trygg, fargerik, ambisiøs og nysgjerrig, viser retning for arbeidet vårt.   Fra 01.01.2020 har Lura skole ledig et100...

  Søknadsfrist: 21. november 2019
 • Lærar

  avdelingens logo/bilde

  Sviland skule har ledig eit vikariat i 100% undervisningsstilling ut skuleåret 2019-2020 med snarleg tiltreding. Stillingen vil ha særskilt fokus på spesped, SNO og tidleg innsats i begynneropplæringa. Sviland skule er ein barneskule med 127 elevar og 25 tilsette inkludert SFO. Sviland skule kjenneteiknast av kjekke og engasjerte elevar, føresette og personale. Sviland skule har visjonen “Saman om læring og glede” med fokus på verdiane trygg, raus og kreativ. Les mer om Sviland skule her I tr...

  Søknadsfrist: 19. november 2019
 • Barnevernleder

  avdelingens logo/bilde

  Har du et ekte engasjement for barn og unge? Vi søker deg som virkelig ønsker å utgjøre en forskjell i barn og unges liv. Du møter dem og deres familier med varme, ærlighet og kompetanse, og fremstår som en veldig trygg voksen. Dermed har du også evnen til å gjøre deg fortjent til deres tillit. Disse egenskapene tar du med deg i rollen som leder.

  Søknadsfrist: 25. november 2019
 • Miljøveileder

  avdelingens logo/bilde

  Ganddal skole og SFO er en arbeidsplass med stor takhøyde og mye raushet. Vi har høy kompetanse og utfører verdens viktigste samfunnsoppgave med stolthet.  Miljøveilederne jobber med tilrettelegging for elever med særskilte behov og med sosiale tiltak som arrangement for hele skolen, sosiale kartlegginger, aktivitetsgrupper med mer. 

  Søknadsfrist: 24. november 2019
 • Pedagogisk psykologisk rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste har for tiden 26 fagstillinger, i tillegg til ledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgaver innen førskole, og en som dekker arbeidsoppgaver innen grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Fra og med 1.1.2020 slår Forsand og Sandnes seg sammen til Nye Sandnes kommune.  Vi har derfor to ledige faste stillinger som ped.psyk. rådgiver, og to ledige vikariat, primært ...

  Søknadsfrist: 1. desember 2019
 • Logoped

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgavene innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Avdelingsplassering for utlyst stilling er pr. i dag på førskole. Det er fem stillinger knyttet opp mot logopedi i tjenesten og logopedene har et tett samarbeid internt. Det er videre fokus på faglig...

  Søknadsfrist: 22. november 2019
 • Avdelingsleder

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med å bidra til at nye Bogafjell undomsskole blir et godt og utviklende sted for elever og ansatte? Den nye ungdomsskolen vil bli en U-18 skole (6 paralleller), og ha opp i mot 50 ansatte og mellom 400 og 450 elever. Skolen skal stå klar til skolestart i august 2020, men avdelingslederne skal være på plass 01.03.2020 og 01.05.2020. Nyansatt rektor ved skolen vil legge vekt på en helhetlig og fremtidsrettet ledelse med fokus på utvikling av egen skole. Rektor tenker kvalitet i alle...

  Søknadsfrist: 24. november 2019
 • Miljøveileder

  avdelingens logo/bilde

  Kyrkjevollen skole søker etter miljøveileder i 100 % fast stilling. Tiltredelse 01.01.2020. Personen vi søker etter skal ha ansvar for oppfølging, tilrettelegging og integrering av elever eller elevgrupper med atferdsproblematikk. Miljøveilederen skal være til støtte for læreren i den ordinære undervisning, og veilede personalet i skole og SFO. Kyrkjevollen skole er en 1 - 7 skole med 365 elever og ca. 50 ansatte. Skolen ligger sentralt i Hommersåk, og SFO har lokaler i Riskahallen. De ansatt...

  Søknadsfrist: 24. november 2019
 • Bygningsansvarlig - Ingeniør

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. Som del av ny organisering i Nye Sandnes er det besluttet at selskapet som helhet fra 1. januar 2020 skal organiseres som stabsenhet direkte under Rådmannen med samme oppgaver og funksjon som i dag. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot...

  Søknadsfrist: 25. november 2019
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 29.03.2017 09:20