Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Bogafjell skole har inntil 2 ledige lærerstillinger (1 fast og 1 vikariat). Tiltredelse ca 1. desember eller etter nærmere avtale. Den ene stillingen er tilknyttet 5.-7. trinn som timelærer, herunder også sosiallærerfunksjon. Den andre stillingen er som timelærer på 1.- 4.trinn. Likevel presiseres det at trinnplassering, fagfordeling og øvrige arbeidsoppgaver vil drøftes med de som tilbys stilling. Bogafjell er en stor sentrumsnær barneskole. Fra skolestart 2019/20 har skolen om lag 490 eleve...

  Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Arkitekt /by- og arealplanlegger

  avdelingens logo/bilde

  Planavdelingen er en del av tjenesteområdet byutvikling og teknisk, og vi er et tverrfaglig fagmiljø med 23 kompetente medarbeidere som alle er engasjerte i byens utvikling. Arbeidsområdet omfatter boligplanlegging, sentrumsutvikling, transformasjon samt øvrig arealplanlegging. Du vil bli en viktig bidragsyter til utvikling og oppfølging av avdelingens oppgaver innen bærekraftig byutvikling og stedsforming. Har du bakgrunn som arkitekt eller by- og arealplanlegger oppfordrer vi deg til å søke...

  Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Areal- og transportplanlegger

  avdelingens logo/bilde

  Planavdelingen er en del av tjenesteområdet byutvikling og teknisk, og vi er et tverrfaglig fagmiljø med 23 kompetente medarbeidere som alle er engasjerte i byens utvikling. Arbeidsområdet omfatter planlegging av utbyggings- og samferdselsprosjekter, sentrumsutvikling, transformasjon samt øvrig areal- og transportplanlegging. Du vil bli en viktig bidragsyter til utvikling og oppfølging av avdelingens oppgaver innen bærekraftig areal- og transportplanlegging. Har du bakgrunn som transportplanl...

  Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Pedagogisk leder

  avdelingens logo/bilde

  Er du en som kan lede andre voksne og barn?  Er du engasjert og får du ting til å skje?  Er du trygg på egen kompetanse?   Da er du den pedagogiske lederen vi søker i Figgjo barnehage. Figgjo barnehage ligger i Rossåsen. Barnehagen har 6 avdelinger og har et nærmiljø med mange muligheter. Vi bruker aktivt nærmiljøet og har fokus på det å være stolt og kjenne tilhørighet til bydelen vår. Vi er stolte av å være med på Sandnes kommunes satsning på: "Den utviklingstøttende barnehagen". Se film he...

  Søknadsfrist: 18. september 2019
 • Juridisk controller - Sandnes Eiendomsselskap KF

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. Som del av ny organisering i Nye Sandnes er det besluttet at selskapet som helhet fra 1. januar 2020 skal organiseres som stabsenhet direkte under Rådmannen med samme oppgaver og funksjon som i dag. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380...

  Søknadsfrist: 25. september 2019
 • Helgestillinger

  avdelingens logo/bilde

  Er du en person som er interessert i å jobbe med mennesker og trives i sosiale omgivelser? Er du student eller har annen helse- og sosialfaglig bakgrunn? Vi har ledige helgestillinger fra 12-22% ved våre sykehjem : Lura bo- og aktivitetssenter                                                                                                                                                                                                                                              Byhagen  bo- og...

  Søknadsfrist: 26. september 2019
 • Saksbehandler byggesak

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes er en by i rivende utvikling. For oss på byggesak betyr dette en hverdag med høyt tempo, kjekke og interessante oppgaver. Byggesak forvalter plan- og bygningsloven og kommunens arealplaner. Vi søker dialog og ønsker å være en samarbeidspartner med bransjen. Vi har nylig flyttet til nytt rådhus midt i Sandnes sentrum i flotte moderne lokaler. Byggesak (inkl tilsyn) består av 22 engasjerte medarbeidere med god spredning i alder, utdanning og erfaring. Vi søker nå etter 2 nye kollegaer.

  Søknadsfrist: 23. september 2019
 • Arbeidsleder gravlund

  avdelingens logo/bilde

  Som arbeidsleder vil du få ansvar for drift- og prosjektgjennomføring med rapporteringsansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet.

  Søknadsfrist: 25. september 2019
 • Er nattarbeid det som gir deg faglig trygghet og arbeidsglede?

  avdelingens logo/bilde

  Vi ønsker oss engasjerte og dyktige medarbeidere som kan kjenne seg igjen i verdier som respekt, trygghet, faglig dyktighet, åpenhet, lojalitet og individuell omsorg. Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og består pr. d.d. av 20 boliger fordelt over hele kommunen. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebyggi...

  Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Søker du spennende og meningsfylte arbeidsdager med fokus på fag og kvalitet?

  avdelingens logo/bilde

  Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og består pr. d.d. av 20 boliger fordelt over hele kommunen. Vi ønsker oss engasjerte og dyktige medarbeidere som kan kjenne seg igjen i verdier som respekt, trygghet, faglig dyktighet, åpenhet, lojalitet og individuell omsorg. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebyggi...

  Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Avdelingsleder jordmortjenester

  avdelingens logo/bilde

  Helsestasjonstjenester er en egen enhet som ledes av helsestasjonssjef. Enheten inneholder helsestasjons- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom. I tillegg er helsetjenester til flyktninger samt vaksinekontor lagt til enheten. Enheten har i dag ca 90 ansatte . 

  Søknadsfrist: 16. september 2019
 • Pedagog i støttestilling

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med på å gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilrettelagt tilbud i barnehagene i Sandnes? Styrket barnehagetilbud har 71 årsverk som består av støttepedagoger/støtteassistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Som pedagog i støttestilling hos oss har du  arbeidssted i én til to barnehager for et år om gangen. I det daglige arbeidet er det styrer i barnehagen som er nærmeste overordnede. Vi har ledig 3 stillinger som støttepedagog - 1 fast stilling og 2 vikariat 80-100 ...

  Søknadsfrist: 22. september 2019
 • Avdelingsleder Flyktningenheten

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes kommune har ledig en spennende og allsidig stilling i Flyktningenheten, som Avdelingsleder for introduksjonsordningen i Sandnes kommune. Dette er en stilling for deg som er god på koordinering og ledelse, og liker en hektisk arbeidshverdag.  Flyktningenheten består av 2 avdelinger; Avdeling for bosetting og Avdeling for introduksjonsordning. Disse har ansvar for bosetting og oppfølging av nybosatte flyktninger(herunder enslige mindreårige), samt flyktninger som kommer på familieinnvan...

  Søknadsfrist: 2. oktober 2019
 • Administrasjonskonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Vi søker ny administrasjonskonsulent i Enhet for Hjemmetjenester og Rehabilitering - Sandnes helsesenter. Sandnes Helsesenter er en del av enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR) som i tillegg består av ni soner med hjemmetjeneste, nattpatrulje, hverdagsrehabilitering, seks dagsenter og tre eldresenter. Sandnes helsesenter består av tre døgnavdelinger: Rehabilitering, etterbehandling og korttid, med til sammen 40 sengeplasser. Hverdagsrehabilitering er også lokalisert på Sandnes...

  Søknadsfrist: 18. september 2019
 • Helgestillinger i EHR

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst på en meningsfull helgestilling hvor du kan gjøre en forskjell i andre menneskers hverdag? Da er du kanskje den vi leter etter. Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering består av ni soner med hjemmetjeneste, nattpatrulje, hverdagsrehabilitering, seks dagsenter og tre eldresenter. I tillegg har vi Sandnes Helsesenter med tre døgnavdelinger - rehabilitering, etterbehandling og korttid - med til sammen 40 sengeplasser. Vi har ledige stillinger i hjemmetjenesten og på Sandnes Helse...

  Søknadsfrist: 22. september 2019
 • Pedagogisk psykologisk rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker arbeidsoppgaver innen grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Vi har nå ledig tre faste stillinger som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn i skolealder. Vi ser etter deg som er psykolog, som har psykologi i din fagkrets eller som er...

  Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Logoped

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgavene innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Avdelingsplassering for utlyst stilling er pr. i dag på førskole. Vikariatet er av et års varighet. Tiltredelse desember/januar, eller etter nærmere avtale. 

  Søknadsfrist: 29. september 2019
 • Bygningsansvarlig - Ingeniør

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. Som del av ny organisering i Nye Sandnes er det besluttet at selskapet som helhet fra 1. januar 2020 skal organiseres som stabsenhet direkte under Rådmannen med samme oppgaver og funksjon som i dag. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot...

  Søknadsfrist: 24. september 2019
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 29.03.2017 09:20