Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Ergoterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Vi har et ledig vikariat som ergoterapeut med arbeidsområde barn. Vikariatet er en 100 % stilling frem til 16.august 2019. Tiltredelse snarest. Avdeling fysio- og ergoterapitjenester til barn sitter samlet sentralt i Sandnes i funksjonelle lokaler. Avdelingen består av ergoterapeuter og fysioterapeuter. Arbeidsområde er barn i alderen 0-16 år. Stillingen er organisatorisk plassert under resultatenhet Fysio- og ergoterapi som består av avdelingene fysio- og ergoterapitjenester til barn og...

  Søknadsfrist: 25. november 2018
 • Fagkonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er Sandnes kommune sin rus og psykisk helse tjeneste for voksne. Vi er ca. 200 årsverk og gir tjenester til ca. 2000 innbyggere årlig. Tjenesten spenner seg fra lavterskel tjenester som rask psykisk helsehjelp til institusjonsplasser. Verdiene håp, identitet, samhørighet, mening i livet og empowerment er grunnleggende i alt vi gjør, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre tjenester i tråd med disse verdiene. Vi er gang med forberedelsene til pakkeforløpene og...

  Søknadsfrist: 29. november 2018
 • Vi har jobb til en nytenkende psykologspesialist/psykolog som vil ha nye utfordringer.

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten består av 7 avdelinger og gir bydekkende tjenester innen rus og psykisk helse til voksne i Sandnes kommune. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fagteam Rus er en av avdelingene i Mestringsenheten. Avdelingen består av 30 årsverk inkludert avdelingsleder...

  Søknadsfrist: 30. november 2018
 • Musikkterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten består av 7 avdelinger og gir bydekkende tjenester innen rus og psykisk helse til voksne i Sandnes kommune. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fagteam Rus er en av avdelingene i Mestringsenheten. Avdelingen består av 30 årsverk inkludert avdelingsleder...

  Søknadsfrist: 19. november 2018
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  På Blå avdeling ved Rovik bo- og aktivitetssenter er det mange spennende og utfordrende oppgaver for deg som ønsker å jobbe med pasienter med demens. Blå avdeling er en skjermet avdeling med 17 pasienter med demens fordelt på 3 grupper. En av gruppene er ekstra skjermet fordi beboerne trenger et mindre miljø å forholde seg til. Stillingen er turnusbasert med jobb hver 3 helg. Vi søker etter deg som liker å jobbe med mennesker, har stort engasjement for faglig kvalitet, tørr å satse og ikke re...

  Søknadsfrist: 21. november 2018
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  På bokollektivet på Rovik bo- og aktivitetssenter bor 14 eldre i egne leiligheter. Hos oss er noen oppgaver annerledes enn på en på sykehjemmet for øvrig, blant annet fordi bokollektivet er definert som hjemmetjeneste. Vi er opptatt av at vi skal legge til rette for en god hverdag for våre beboere. Som sykepleier hos oss vil du få mange spennende arbeidsoppgaver, og du vil også få ansvar i forhold til å lede og organisere det daglige arbeidet på avdelingen. Stillingen er turnusbasert med jobb...

  Søknadsfrist: 3. desember 2018
 • Avdelingssykepleier - Byhagen

  avdelingens logo/bilde

  Er du klar for nye utfordringer? Fra mars 2019 har vi ledig 100% stilling, fast, som avdelingsleder ved Byhagen sykehjem 2. etg. Du kan lese mer om oss på vår Facebookside og på Sandnes kommune sine hjemmesider. Ta kontakt for nærmere beskrivelse av avdelingen og stillingen.

  Søknadsfrist: 26. november 2018
 • Helsepersonell til respiratorbehandling

  avdelingens logo/bilde

  Har du erfaring fra respiratorbehandling? Vi har ledige stillinger for vernepleiere/sykepleiere/fagarbeidere som vil ha arbeidsoppgaver med faglige utfordringer og fokus på personsentrert omsorg. Arbeidssted er i et botilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Boligen har 7 leiligheter og ligger i Lura bydel. Arbeidstid er turnus med vakter dag/kveld/3.hver helg. Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende...

  Søknadsfrist: 4. desember 2018
 • Miljøterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Kyrkjevegen er et botilbud for 12 voksne med utviklingshemming av ulik grad. Boligen ligger på Hana. Vi har behov for nye medarbeidere som ønsker arbeidsoppgaver med faglige utfordringer. Arbeidstid er i "Medleverturnus" og 3.hver helg. EFF - Enhet for funksjonshemmede i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter,...

  Søknadsfrist: 4. desember 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Altona Skole og Ressurssenter er Sandnes kommunes kompetansesenter for utvikling av læringsmiljø og tilpasset opplæring. Vårt oppdrag er å bidra til å virkeliggjøre Sandnesskolens visjon om inkludering; "Alle elevene er våre". Vi har en systemisk tilnærming i arbeidet med sosiale og emosjonelle utfordringer. Ressurssenteret gir tilbud om veiledning, læringsstøtte og annen kompetanseutvikling. Senteret har ansvar for nettverksarbeid for sosiallærere og miljøpersonell ved skolene i kommunen. Vå...

  Søknadsfrist: 25. november 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig to 100 % vikariater ved Giske ungdomsskole, med tiltredelse snarest og varighet til 31.07.2019. Giske ungdomsskole ligger like ved Gisketjern på Trones. Vi har for tiden 492 elever og et personale på ca 70 personer, alle funksjoner inkludert. Skolen ble fullstendig renovert og ombygget i 2002. Alle elever er utstyrt med egen pc, vi har et stort mediatek med tilhørende scene og musikkrom, samt sosialt byggende amfi i skolegården. Vi har gjennomført en omfattende utbygging og kan...

  Søknadsfrist: 18. november 2018
 • Miljøterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Hana skole har 360 elever og 50 tilsatte i skole og SFO. Vår visjon er at Glade Barn Lærer Best. De fire ordene har vi med oss både i skolehverdagen og i den mer langsiktige planleggingen. Vi tilstreber en god balanse mellom de fire ordene i visjonen når vi staker opp kurs og lager oss utviklingsmål for skolen. Hana skole er en av de mest moderne skolene i Sandnes kommune. I 2006 flyttet vi inn i nytt, flott skolebygg med stor takhøyde. Stor takhøyde vil vi også skal kjennetegne arbeidsmiljøe...

  Søknadsfrist: 30. november 2018
 • Lærer (spesialpedagog)

  avdelingens logo/bilde

  Sandved skole er en 1-7 skole med 650 elever og 110 ansatte inkludert SFO. Vår visjon er: Alle skal lykkes. Det er ledig 1 fast stilling som lærer ved Sandved skole fra 01.12.2018. Les mer om skolen her

  Søknadsfrist: 19. november 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Ved Stangeland skole er det ledig vikariat som lærer i 100% stilling. Tiltredelse snarest. Stangeland skole er en barneskole med omlag 550 elever. Skolens visjon er: "Læring for alle!" Se mer informasjon på skolens hjemmeside I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning før ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

  Søknadsfrist: 27. november 2018
 • Administrasjonskonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst på en jobb med mange forskjellige gjøremål? Liker du en blanding av praktiske og teoretiske oppgaver? Er du serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner? Da kan du være personen vi søker etter. Det er ledig fast stilling som administrasjonskonsulent ved Stangeland skole fra 1. januar 2019. Stangeland skole er en 1-7 skole med 550 elever og om lag 90 ansatte inkludert SFO. Mer info om skolen finner du på skolens hjemmeside: www.minskole.no/soma-stangeland I administrasjonen...

  Søknadsfrist: 21. november 2018
 • Avdelingsleder ved forsterket avdeling

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst til å være med å lede en spennende skole? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole for alle elevene våre? Da er kanskje Trones den rette skolen for deg! Trones skole har behov for en dyktig, energisk og positiv avdelingsleder med stor kapasitet. Tiltredelse snarest. Trones skole er en barneskole med en forsterket avdeling og et ressurssenter. Skolen har i overkant av 540 elever hvorav 26 elever har sin base på forsterket avdeling. Det er om lag 110 ansatte på skolen. Av...

  Søknadsfrist: 25. november 2018
 • Administrasjonskonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst på en jobb med mange forskjellige gjøremål? Liker du en blanding av praktiske og teoretiske oppgaver? Er du serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner? Da kan du være personen vi søker etter. Det er ledig et vikariat som administrasjonskonsulent ved Trones skole. Tiltredelse snarest med varighet til oktober 2019, og med mulighet for forlengelse. Skolen har ca. 540 elever og 115 ansatte. Vår visjon er ”Mestring i fokus”. Skolens visjon gjenspeiles i vårt læringssyn og...

  Søknadsfrist: 18. november 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Hommersåk skole er en barneskole med 172 elever og 25 ansatte. Skolen er en stolt og tradisjonsrik skole som ligger idyllisk til i sentrum av Hommersåk. Skolen har nå ledig et vikariat i 80-100% stilling for inneværende skoleår. Oppstart snarest. Skolens visjon er «Historie i veggene – oppdrag: framtiden». Elevene ved Hommersåk skole skal være stolte av skolen sin, og vi skal ruste dem godt for framtiden. Skolens satsingsområder er: Alle elever er våre; tilpasset undervisning Klasseledelse...

  Søknadsfrist: 23. november 2018
 • Fastlegehjemmel ved Sandnesklinikken

  avdelingens logo/bilde

  Ledig fastlegehjemmel utlyses ved Sandnesklinikken i Sandnes kommune. Listelengde 1150 personer. Sandensklinikken er en veletablert legepraksis med 5 leger i Sandnes kommune. Legekontoret har moderne lokaler, er godt utstyrt og har stabilt og dyktig hjelpepersonal. WinMed 3/CGM allmenn journalsystem med all elektronisk samhandling på plass.

  Søknadsfrist: 21. november 2018
 • Maler

  avdelingens logo/bilde

  Byggdrift er en enhet i Teknisk, og vi er ansvarlige for Drift og vaktmesteroppgaver, Vedlikehold og Renhold. Enheten har 203 ansatte. Ved vår Vedlikeholdsavdeling har vi ledig stilling som maler med varierte og spennende oppgaver ifm vedlikehold og oppussing av kommunens bygningsmasse. Avdelingen er ansvarlig for alle byggfag ( tømmer, VVS, maler og elektrikker ).

  Søknadsfrist: 21. november 2018
 • Konsulent – Kommunale gebyr

  avdelingens logo/bilde

  Enheten Vann, avløp og renovasjon ivaretar kommunens rolle som eier, myndighetsutøver og utvikler av kommunal infrastruktur. Det er for tiden ledig stilling som konsulent med oppgaver knyttet til kommunale gebyrer, kundeoppfølging og interne støttefunksjoner.

  Søknadsfrist: 2. desember 2018
 • Prosjektleder

  avdelingens logo/bilde

  Tjenesteområdet teknisk består av resultatenhetene Bydrift, Byggdrift, Sandnes matservice, Vann, avløp og renovasjon, Park, idrett og vei, samt Prosjektstyring. Virksomheten Prosjektstyring skal sikre en god styring og gjennomføring av prosjekter innenfor tjenesteområde teknisk. Prosjektstyring har ansvaret for å koordinere, planlegge og gjennomføre kommunale prosjekter, slik at resultatmål nås og effektmål realiseres. Vi søker nå etter en prosjektleder til vår resultatenhet Prosjektstyring...

  Søknadsfrist: 22. november 2018
 • Budsjettsjef / leder for Budsjett og analyse

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med på den spennende utviklingen i Sandnes kommune og bidra til en fortsatt god økonomistyring? Vi søker en budsjettsjef med stor arbeidskapasitet og god økonomisk forståelse. Du vil ha ansvar for budsjettarbeidet i Sandnes kommune og må være en pådriver til stadig utvikling og forbedring. I budsjett og analyse har vi 8 økonomirådgivere som utfører et bredt spekter av oppgaver, blant annet budsjettering og økonomiplanarbeid, rapportering, utvikling av økonomiske modeller, samt...

  Søknadsfrist: 25. november 2018
 • Vi søker flere psykologspesialister/psykologer

  avdelingens logo/bilde

  Er du den vi leter etter som vil gjøre en forskjell for å hjelpe barn i livet sitt? Seksjon psykisk helse barn og unge er en del av Ressurssenter for barn og familier i Barne og familieenheten i Sandnes kommune. Vi brenner for å gi god psykisk helsehjelp til barn i Sandnes kommune. Vi tilbyr hjelpetjenester utover det ordinære kommunale tjenestetilbudet for barn og ungdom mellom 0-18 år. Vi har et overordnet ansvar for psykisk helse tjenester for barn og unge og er til sammen 26 ansatte forde...

  Søknadsfrist: 23. november 2018
 • Veileder i Psykisk helseteam

  avdelingens logo/bilde

  Ressurssenter for barn og familier er en avdeling i Barne- og familieenheten og har 2 seksjoner, Psykisk helse barn og unge og Tiltak barnevern. Seksjon psykisk helse barn og unge tilbyr hjelpetjenester utover det ordinære kommunale tjenestetilbudet for barn og ungdom mellom 0-18 år. Vi har et overordnet ansvar for psykisk helse tjenester for barn og unge, vi er 22 ansatte i seksjonen og består av 3 ulike team, Familieteamet, Ungdomsteamet og Psykisk helseteam. De ansatte jobber tverrfaglig o...

  Søknadsfrist: 18. november 2018
 • Styrer/avdelingsleder

  avdelingens logo/bilde

  Vi søker deg; en dyktig og engasjert leder, til styrer stilling i Gravarslia barnehage. Gravarslia barnehage er en sentrumsnær barnehage. Barnehagen er plassert i Gravarslia på en liten høyde, med utsikt over Sandnes sentrum. Her er et godt og faglig miljø, og et stabilt personal. Barnehagen har fire avdelinger med ca 48 plasser for barn i alderen 0-6 år. Den ene avdelingen, Gauken, er en spesialavdeling for barn med sammensatte funksjonsvansker. Vi deltar i Sandnes kommunes satsning den...

  Søknadsfrist: 25. november 2018
 • Tilkallervikar

  avdelingens logo/bilde

  Varatun barnehage er en 17 avdelings barnehage som drives på to tun og ligger sentralt plassert på Varatun i Sandnes. Vi er kjent for å være en barnehage med fokus på mangfold og flerkulturelt arbeid. Vi arbeider for fellesskap og inkludering av det enkelte barn. I det ligger blant annet respekt, likeverd og anerkjennelse. Vi har behov for tilkallingsvikar som kan jobbe hver uke. Når det lar seg ordne avtaler vi i god tid, men i andre situasjoner vil du bli ringt opp samme dag. Er du nysgjerr...

  Søknadsfrist: 20. november 2018
 • Juridisk controller

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380 000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss posisjon som en av regionens største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle løsninger som er optimale for...

  Søknadsfrist: 2. desember 2018
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?