Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Avdelingsleder

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten leverer tjenester innen psykisk helse og rus til voksne i Sandnes kommune. Vi er ca. 400 ansatte i enheten som er inndelt i 7 avdelinger og gir tjenester til ca. 2000 brukere. Vi har gjennom flere år arbeidet systematisk med verdiledelse. Sandnes kommune sine verdier står sentralt og er styrende for driften vår. I utvikling av tjenester er våre verdier recoverystøttende. Mestringssenteret er en av våre avdelinger og der trenger vi fra høsten 2018 avdleingsleder. Mestringssent...

 • Miljøterapeuter

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet, og er en bydekkende tjeneste som gir tjeneste innen psykisk helse og rus. Vi har ledige to faste stillinger som miljøterapeuter i Psykisk helseteam. Den ene stillingen er 100 % dagtid og er hovedsakelig knyttet opp mot psykisk helsearbeid i forhold til flyktninger, asylsøkere og andre med minioritetsbakgrunn. Den andre stillingen er på 50% med arbeid hver 6 helg og ca 1 senvakt pr uke. Psykisk helseteam består av en tverrfaglig sammensatt...

 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  På Blå avdeling på Rovik bo- og aktivitetssenter er det mange spennende og utfordrende oppgaver for deg som ønsker å jobbe med pasienter med demens. Blå avdeling er en skjermet avdeling med 17 pasienter med demens fordelt på 3 grupper. En av gruppene er ekstra skjermet fordi beboerne trenger et mindre miljø å forholde seg til. Som sykepleier i Omsorg Øst blir du del av et spennende fagmiljø hvor vi vektlegger trivsel, kvalitet og samarbeid. Vi er opptatt av kompetanseutvikling, og arbeider...

 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Omsorg Vest omfatter bydelene Sandved, Malmheim, Stangeland og Lunde. Distriktet yter omsorgstjenester til brukere i omsorgsboliger, sykehjem og private boliger. Åse bo- og aktivitetssenter er administrasjonssenter for Omsorg Vest. Senteret består av sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger, dagavdeling og hjemmetjenesten. Ønsker du å bli en del av et spennende miljø og få nye utfordringer? Er du en faglig dyktig sykepleier som jobber for å finne kreative og gode løsninger er du kanskje den vi let...

 • Sykepleier - natt

  avdelingens logo/bilde

  Omsorg Nord søker etter sykepleier i fast 62% stilling på natt til Lura 3. Lura 3 er en avdeling med 14 plasser, hvor 7 sengeplasser er på skjermet avdeling og 7 sengerplasser er for demente. Som nattevakt vil du være en av to nattevakter på avdelingen med ansvar for å avhjelpe andre avdelinger på huset ved behov. Det er fire ansatte til sammen på jobb på natt og to av de ansatte er sykepleiere som har sykepleieansvar for alle avdelinger på Lura Boas. Vi ligger sentralt plassert ikke langt i...

 • Rektor

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med å skape framtidens skole? Sørbø skole er en 1 - 7 skole og har ca. 360 elever og vel 50 ansatte. Skolebygget framstår som moderne med gode og spennende løsninger og fasiliteter. Beliggenheten like ved Stokkelandsvannet gir store muligheter med tanke på spennende undervisningsopplegg og kjekke sosiale aktiviteter. Skolens fokusområder er vurdering for læring og mange intelligenser. Alle skolene i Sandnes vil fra 2018 i tillegg satse på læringsteknologi for å styrke elevenes...

 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Bogafjell skole har ledige lærerstillinger - inntil to årsvikariater med mulighet for forlengelse. Tiltredelse pr 01.08.18. Pt vil det være kontaktlærer(e) som er mest aktuelt. Bogafjell skole er en stor sentrumsnær barneskole. Fra skolestart 2018/19 har skolen om lag 510 elever. Vi legger særlig vekt på tydelig klasseledelse, med komponenter som relasjonsbygging, struktur og læringsledelse. Se mer om skolen på nettstedet www.minskole.no/bogafjell De som skal tilsettes må framlegge...

 • Undervisningsinspektør/avdelingsleder

  avdelingens logo/bilde

  Iglemyr skole søker en målrettet og løsningsorientert avdelingsleder med stor kapasitet Fra 01.08.2018 har Iglemyr skole ledig fast stilling som undervisningsinspektør/avdelingsleder. Skolen ønsker en dyktig og motivert leder som ønsker å være med på å videreutvikle Iglemyr skole. Iglemyr skole er en sentrumsnær barneskole som fra høsten 2018 vil ha ca. 540 elever og 75 ansatte. Det er en moderne skole med flotte uteområder i hjertet av Austrått bydel - en skole som innbyr til trivsel og...

 • Miljø-/Fagarbeidar i SFO

  avdelingens logo/bilde

  På Sviland skule SFO har vi behov for fagarbeidar i fast 40% fast stilling frå 1. august 2018. Sviland er ein skule i vekst. Vi blir dette skuleåret omtrent 50 elevar ved SFOen fordelt på 1.- 4 trinn. Skulen har nynorsk som hovudmål. Skulen har eit veldig godt arbeidsmiljø og høg trivsel, både blant elevar og tilsette. Sviland SFO skårer som ein av dei føresette i Sandnes er mest nøgd med. I tråd med visjonen vår “Saman om læring og trivsel”, arbeider vi heile tida med elevane sitt...

 • Undervisningsinspektør/avdelingsleder

  avdelingens logo/bilde

  Maudland skole er en 1-7 skole og har 238 elever og 33 ansatte. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser på Hommersåk. Våre fokusområder er positivt læringsmiljø, digitale ferdigheter og opplæring i fag. Årlig setter skolen opp en forstilling i Sandnes kulturhus. Revyen involverer alle elevene fra 4. til 7. klasse. Les mer om skolen her Vi søker nå etter en undervisningsinspektør/avdelingsleder som ønsker å være med på den videre utviklingen av Maudland skole!

 • Fagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Byggdrift er en resultatenhet under Teknisk i Sandnes kommune. Enheten har ansvar for drift av kommunens eiendommer, og tilbyr drifts- vedlikeholdstjenester og renhold til øvrig enheter i kommunen. Byggdrift består av en renholdsavdeling, en driftsavdeling, samt en vedlikeholdsavdeling med håndtverkere i flere fag. Arbeidssted er hele Sandnes kommune. I Byggdrift har vi nå ledig 100% fast stilling som fagarbeider (gulvlegger). Kvinner oppfordres til å søke.

 • Fagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Byggdrift er en enhet innen Teknisk, og vi er ansvarlige for Drift av kommunens bygningsmasse, Vedlikehold og Renhold. Enheten har 220 ansatte. Ved vår Vedlikeholdsavdeling har vi ledig stilling som rørlegger med varierte og spennende oppgaver ifm vedlikehold og oppussing av kommunens bygningsmasse og leiligheter. Avdelingen er ansvarlig for alle byggfag ( tømmer, VVS, maler og elektrikker ).

 • Avdelingsleder vann og avløp forvaltning

  avdelingens logo/bilde

  Virksomheten vann, avløp, miljø og renovasjon, ivaretar kommunens rolle som som eier, myndighetsutøver og utvikler av kommunal infrastruktur. Dette omfatter det offeltlige vannforsyningssystemet, avløpshåndtering, renovasjonsordningen og miljøutfordringer. Avdeling for vann og avløp forvaltning driver hovedsaklig med forvaltning og styring av kommunens vann- og avløpsnett med tilhørende installasjoner. Det er for tiden ledig stilling som seksjonsleder vann og avløp drift.

 • Rådgiver innovative anskaffelser

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med å drive vår satsning på innovative anskaffelser? Sandnes kommune har en nyopprettet stilling som rådgiver for innovative anskaffelser. Sandnes kommune skal utvikle morgendagens løsninger for sine innbyggere. Anskaffelser er et viktig middel for å nå dette målet. Innovasjon gjennom anskaffelser handler både om hvordan du jobber med å forberede anskaffelsen og hva du kjøper. Vi søker derfor en rådgiver som er nytenkende, innovativ og tør å tenke utenfor boksen. Du skal...

 • Areal- og Transportplanlegger

  avdelingens logo/bilde

  Planavdelingen er en del av tjenesteområdet Kultur- og byutvikling, og består av 23 høyt kompetente og engasjerte medarbeidere, som alle brenner for byens utvikling. Arbeidsområdet omfatter planlegging av utbyggings- og samferdselsprosjekter, sentrumsutvikling, transformasjon samt øvrig areal- og transportplanlegging, i tett samarbeid med lokale og regionale utviklingsmiljø. Ved årsskiftet flytter vi inn i helt nytt rådhus i Sandnes sentrum!

 • Pedagogisk leder - Stangelandsforen, Stangeland og Sanved barnehage

  avdelingens logo/bilde

  Barnehagene Sandved-, Stangeland- og Stangelandsforen er samorganisert til en virksomhet. Det er en styrer i hver barnehage og en virksomhetsleder for alle tre barnehagene. I barnehagene våre har vi et stort fokus på mat og måltid og bevegelse og helse i arbeidet med barna. Alle barnehagene ligger sentralt i Sandnes med blant annet Sandneshallen og Sandvedparken i vårt nærmiljø. Vi er aktive brukere av skog og grønne lunger når vi går på tur. Vi har et godt samarbeid på tvers av barnehagene,...

Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?