Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Sykehjem/bokollektiv

  avdelingens logo/bilde

  Lyst på en meningsfull sommerjobb hvor du kan gjøre en forskjell i andre menneskers hverdag? Vi har ledige sommerjobber på sykehjem og i bokollektiv. Det kan også være mulighet for fortsatt arbeid i form av helgestilling og/eller ekstravakter etter ferieperioden. Du må kunne jobbe minimum 4 uker i løpet av sommeren. Det er viktig at du skriver i søknadsteksten når du ønsker å jobbe (fra dato - til dato). Skriv også dersom du har spesifikke ønsker om arbeidssted. Vi har kun få stillinger for...

  Søknadsfrist: 1. april 2019
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Vil du jobbe som sykepleier i Omsorg Øst? Vi har ledig stilling på Grønn avdeling ved Rovik bo- og aktivitetssenter, en somatisk avdeling for eldre demente (korttids- og langtidsplasser). Totalt har avdelingen 18 sengeplasser. Her er mange spennende og utfordrende oppgaver for deg som ønsker å jobbe med pasienter med demens. Som sykepleier i Omsorg Øst blir du del av et spennende fagmiljø hvor vi vektlegger trivsel, kvalitet og samarbeid. Vi er opptatt av kompetanseutvikling, og arbeider akti...

  Søknadsfrist: 3. april 2019
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Riska 2 er en avdeling for mennesker med demenssykdom som startet opp i januar 2016. Vi har 30 beboerrom fordelt på 4 grupper. Nå har vi ledig to stillinger for sykepleier, en 100% stilling med turnus dag/aften og en 59-76% stilling med arbeidstid på natt. Du har mulighet til å bli en del av vårt arbeidsmiljø hvor vi verdsetter den enkeltes styrke og kompetanse. Som sykepleier hos oss blir du også del av et spennende fagmiljø i Sykehjem Øst, hvor vi vektlegger personsentrert omsorg, (VIPS)...

  Søknadsfrist: 8. april 2019
 • Sykepleier, pt natt

  avdelingens logo/bilde

  Sykehjemmet på Lunde bo- og aktivitetssenter består av tre grupper med til sammen 31 pasienter. To grupper somatisk med 11 og 12 pasienter. Den tredje gruppen er for demente og har 8 pasienter. Sykepleierstillingen vi har ledig er 78% med turnus for tiden natt og med arbeid hver tredje helg. Arbeidsmiljøet er godt og det er spennende og utfordrende oppgaver. Vi søker etter deg som liker å jobbe med mennesker, har stort engasjement for faglig kvalitet, tør å satse og ikke er redd for å ta en...

  Søknadsfrist: 21. mars 2019
 • Helsefagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Sykehjemmet på Lunde bo- og aktivitetssenter består av tre grupper med til sammen 31 pasienter. To grupper somatisk med 11 og 12 pasienter på hver gruppe. Den tredje gruppen er for demente og har 8 pasienter. VI har ledig vikariat for helsefagarbeider i 75-100% stilling, med arbeid hver tredje helg. Arbeidsmiljøet er godt og det er spennende og utfordrende oppgaver. Vi søker etter deg som liker å jobbe med mennesker, har stort engasjement for faglig kvalitet, tør å satse og ikke er redd for å...

  Søknadsfrist: 24. mars 2019
 • Sommervikar 2019

  avdelingens logo/bilde

  Er du interessert i omsorgsarbeid? Er du elev eller student innen helse-/sosialfaglig studieretning og ønsker relevant arbeidserfaring? Søker du en sommerjobb som innebærer å være del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? Da kan dette være jobben for deg. EFF - Enhet for funksjonshemmede gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne; det vil si miljøarbeidertjeneste i heldøgns bemannede bofellesskap, timebaserte tjenester, dagtilbud og døgnbemannede...

  Søknadsfrist: 1. april 2019
 • Klinisk ernæringsfysiolog

  avdelingens logo/bilde

  Ønsker du å bli en del av et spennende miljø? Er du en faglig dyktig klinisk ernæringsfysiolog som jobber for å finne kreative og gode løsninger? Da er du kanskje den vi leter etter. Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering søker etter 50% prosjektstilling som klinisk ernæringsfysiolog. EHR ønsker å kartlegge behovet for denne tjenesten i virksomheten og ønsker å ha fokus på å jobbe tverrfaglig for å møte fremtidens utfordringer i helsetjenesten. I praksis vil du møte brukere med ulike...

  Søknadsfrist: 10. april 2019
 • Sommerjobb / helgestilling - Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og studenter

  avdelingens logo/bilde

  Lyst på en meningsfull sommerjobb hvor du kan gjøre en forskjell i andre menneskers hverdag? Vi har ledig sommerjobb i hjemmetjenesten, i nattpatruljen og ved Sandnes Helsesenter. Du må kunne jobbe minimum 4 uker i løpet av sommeren. Det er viktig at du skriver i søknadsteksten når du ønsker å jobbe (fra dato - til dato). Skriv også dersom du har spesifikke ønsker om arbeidssted. Vi har kun få stillinger for personer under 18 år, og til disse stillingene vil de som er i relevant utdanning bli...

  Søknadsfrist: 31. mars 2019
 • Avdelingsleder

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole for alle elevene våre? Vi søker nå etter to dyktige og motiverte ledere som ønsker å være med på den videre utviklingen av Giske ungdomsskole. Skoleåret 2018-2019 er det rundt 500 elever og over 70 ansatte på skolen. Skolen ble fullstendig renovert og ombygget i 2002. Et nytt tilbygg med allrom stod ferdig våren 2016. Alle elever er utstyrt med egen Chromebook. Skolen har et stort mediatek med tilhørende scene og musikkrom, samt et sosialt...

  Søknadsfrist: 21. mars 2019
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Sandved skole er til høsten en 1-6 skole med ca. 620 elever og 105 ansatte inkludert SFO. Vår visjon er: Alle skal lykkes. Det er ledig 1 fast stilling som lærer ved Sandved skole.

  Søknadsfrist: 27. mars 2019
 • Miljøveildedere

  avdelingens logo/bilde

  Fra neste skoleår er det ledig fire stillinger som miljøveileder ved Skeiane. Stillingene ønskes besatt fra 01.08.2019. Skeiane ungdomsskole er en sentrumsnær ungdomsskole, som er under total renovering og utbygging, og skal stå klar i løpet av høsten 2019. Skolen har høy fokus på trivsel, godt læringsmiljø og skoleutvikling. Skolen er en aktiv Respekt-skole, og har vært det i fjorten år. Fra høsten blir Skeiane en 7-10 skole, og fire 7. klasser flytter inn sammen med oss. Vi vil da bli ca. 4...

  Søknadsfrist: 26. mars 2019
 • Lærer (spesialpedagog)

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst til å være lærer på en spennende skole? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole for alle elevene våre? Trones skole er en barneskole med en forsterket avdeling og et ressurssenter. Skolen har i overkant av 540 elever hvorav 26 elever har sin base på forsterket avdeling. Det er om lag 110 ansatte på skolen. Av disse jobber 15 spesialpedagoger og 16 miljøarbeidere på forsterket avdeling. Som lærer får du jobbe i et stort og dyktig pedagogisk fagmiljø. Skolens visjon er...

  Søknadsfrist: 31. mars 2019
 • Har du god kjennskap til plan- og bygningsloven?

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes er en by i rivende utvikling. Dette betyr for oss på byggesak en hverdag med høyt tempo, kjekke og interessante oppgaver. Avdelingen forvalter plan- og bygningsloven og kommunens arealplaner og ønsker å være en samarbeidspartner med bransjen ved gjennomføring av planer. Vi har nylig flyttet inn i nytt fantastisk rådhus midt i Sandnes sentrum. Byggesak (inkl tilsyn) består av 24 engasjerte medarbeidere med god spredning i alder, utdanning og erfaring. Vi søker nå etter ny kollega.

  Søknadsfrist: 31. mars 2019
 • Økonomirådgiver/controller

  avdelingens logo/bilde

  Lyst til å være økonomirådgiver / controller i budsjett og analyse? Budsjett og analyse utfører et bredt spekter av oppgaver innenfor budsjettering, rapportering, utvikling av økonomiske modeller, kurs og opplæring samt analyse- og prosjektoppgaver. Enheten har 9 årsverk, og har et godt fag- og arbeidsmiljø. Budsjett og analyse er en aktiv bidragsyter for at kommunen skal nå sine hovedmål som blant annet er at kommunen skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtide...

  Søknadsfrist: 29. mars 2019
 • Vikar konsulent eHandel

  avdelingens logo/bilde

  Anskaffelser har ledig et vikariat i 100 % stilling som konsulent fram til og med 31.01.2020. Det er ønskelig med snarlig oppstart. Sandnes kommune har 10 stillinger i kommunens sentrale anskaffelsesenhet. Enheten inngår forretningsmessige kontrakter med næringslivet og har ansvar for oppfølging av disse. Vi søker utadvendte personer som vil ha en krevende og selvstendig stilling knyttet til den daglige driften av kommunens eHandel. eHandel er kommunens bestillingsløsning, eHandel gir en god...

  Søknadsfrist: 27. mars 2019
 • Fritidskonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Kulturavdelingen støtter det lokale kulturlivet og legger til rette for kulturaktivitet for barn, unge og eldre. Vi er tilstede i hele byen med aktiviteter på kommunale bydelshus og fritidssentre. Vi samarbeider med mange aktører for å skape en attraktiv by, og vi legger til rette for byens kunst- og kulturliv. Vi er en avdeling med mange og spennende oppgaver på tvers av flere fagområder. Tilbudet til ungdom drives i Ungdomshuset L 54, som er en møteplass hvor unge får muligheten til å delta...

  Søknadsfrist: 24. mars 2019
 • Fritidskonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Kulturavdelingen støtter det lokale kulturlivet og legger til rette for kulturaktivitet for barn, unge og eldre. Vi er tilstede i hele byen med aktiviteter på kommunale bydelshus og fritidssentre. Vi samarbeider med mange aktører for å skape en attraktiv by, og vi legger til rette for byens kunst- og kulturliv. Vi er en avdeling med mange og spennende oppgaver på tvers av flere fagområder. Vi søker nå etter ny fritidskonsulent som vil jobbe med fritidstilbud for barn og unge i kommunen. Som...

  Søknadsfrist: 25. mars 2019
 • Pedagogiske ledere og barnehagelærere

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes kommune har samorganisert barnehagene i større områder. Sør- Øst Barnehagene består av Austrått, Figgjo og Kleivane barnehage. I Sør-Øst barnehagene er det ledige stillinger som barnehagelærer/pedagogiske leder. Austrått barnehage består av 4 avdelinger og ligger på Austrått. Les mer om Austrått barnehage Figgjo barnehage består av 6 avdelinger og ligger på Figgjo. Les mer om Figgjo barnehage Kleivane barnehage åpnet august 2017. Barnehage vil fra høsten 2019 bestå av 10 avdelinger. L...

  Søknadsfrist: 24. mars 2019
 • Styrer/avdelingsleder

  avdelingens logo/bilde

  Vi søker deg: en dyktig og engasjert leder, til styrerstilling i Myklaberget barnehage. Myklaberget barnehage er en barnehage som ligger på Lura og inngår i virksomheten Gandsfjord barnehagen. Barnehagen ligger i et byggefelt med nærhet til skogsområder. Det er et godt og faglig miljø, med et stabilt personal. Barnehagen har ca. 62 plasser fordelt på 4 avdelinger. Vi deltar i Sandnes kommunes satsning på den utviklingsstøttende barnehage. Gandsfjord barnehagens interne satsningsområde vil vær...

  Søknadsfrist: 27. mars 2019
 • Tilkaller/time vikarer Sandvedhaugen barnehager

  avdelingens logo/bilde

  Sandvehaugen barnehage åpnet i 2008 og ligger i bydelen Sandved, som ligger sentralt i Sandnes kommune. Sandvedhaugen barnehage er en barnehage med et høyt faglig fokus. Vi er for tiden med i EU prosjektet TOWE (Toddlers well being) i sammen med Universitetet i Stavanger, og Sandnes Kommunes satnings område Den Utviklings støttende Barnehage (USB). Barnehagen har 17 avdelinger fordelt i 6 hus, fordelt på 2 tun. I tillegg til virksomhetsleder og styrer, er det ansatt fagleder som bidrar med...

  Søknadsfrist: 24. mars 2019
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 29.03.2017 09:20