Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Sykepleier fast og vikariat 50 % D/A/N

  avdelingens logo/bilde

  Vi søker sykepleiere. Disse stillingene vil ha fast helg D/A og den resterende stillingsprosenten vil være en vaktpool. Legevakten er åpen hele døgnet for Forsand, Sandnes og Gjesdal kommune sine innbyggere. For innbyggere i Klepp og Time fra kl. 23-08.Vi besvarer også legevaktstelefonen for Klepp og Time på dagtid. I 2017 var ca 27 000 pasienter til konsultasjon ved legevakten, og i tillegg ble det gitt råd og annen informasjon til ca 85 000. Legevakten er bemannet med tre eller fire...

  Søknadsfrist: 22. mars 2018
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Omsorg Vest omfatter bydelene Sandved, Malmheim, Stangeland og Lunde. Distriktet yter omsorgstjenester til brukere i omsorgsboliger, sykehjem og private boliger. Åse bo- og aktivitetssenter er administrasjonssenter for Omsorg Vest. Senteret består av sykehjemsavdelinger, omsorgsboliger, dagavdeling og hjemmetjenesten. Ønsker du å bli en del av et spennende miljø og få nye utfordringer? Er du en faglig dyktig sykepleier som jobber for å finne kreative og gode løsninger er du kanskje den vi let...

  Søknadsfrist: 8. april 2018
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Vil du jobbe sentralt i Sandnes? Vår beliggenhet gjør at det er lett å komme til med buss og tog. Nå har du mulighet til å jobbe i en avdeling eller sone i hjemmetjenesten som passer for deg. Bonus tilbys nyutdannede sykepleiere som oppfordres til å søke. Vi har høy faglig kompetanse og godt tverrfaglig samarbeid. Stillinger som er ledige er ved Byhagen bo- og aktivitetssenter, Austrått bo-og aktivitetssenter og Sandnes helsesenter. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om stillingene og...

  Søknadsfrist: 3. april 2018
 • Helsefagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Vi har nå ledige stillinger ved Austrått bo- og aktivitetssenter: 70% vikariat turnus D/A ved somatisk avdeling 52% fast stilling turnus D/A ved avdeling for demente. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om stillingene.

  Søknadsfrist: 4. april 2018
 • Avdelingssykepleier - Lura bo- og aktivitetssenter

  avdelingens logo/bilde

  Er du klar for nye utfordringer? Omsorg Nord har ledig stilling som avdelingssykepleier på Lura bo- og aktivitetssenter. Fra 1.juni 2018 har vi ledig 100% stilling, fast, som avdelingssykepleier ved vår avdeling Lura 1, som er en del av bo- og aktivitetssenter. Lura 1 har for tiden 17 sykehjemsplasser og gir tjenester til beboere med varierte hjelpebehov, både somatikk og demens. Du kan lese mer om oss på vår Facebookside og på Sandnes kommune sine hjemmesider. Omsorg Nord omfatter bydelene...

  Søknadsfrist: 11. april 2018
 • Sommervikar 2018

  avdelingens logo/bilde

  Er du interessert i omsorgsarbeid? Er du elev eller student innen helse-/sosialfaglig studieretning og ønsker relevant arbeidserfaring? Søker du en sommerjobb som innebærer å være del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? Da kan dette være jobben for deg. EFF - Enhet for funksjonshemmede gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne; det vil si miljøarbeidertjeneste i heldøgns bemannede bofellesskap, timebaserte tjenester, dagtilbud og døgnbemannede...

  Søknadsfrist: 25. mars 2018
 • Rektor

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med å skape framtidens skole? Sørbø skole er en 1 - 7 skole og har ca. 360 elever og vel 50 ansatte. Skolebygget framstår som moderne med gode og spennende løsninger og fasiliteter. Beliggenheten like ved Stokkelandsvannet gir store muligheter med tanke på spennende undervisningsopplegg og kjekke sosiale aktiviteter. Skolens fokusområder er vurdering for læring og mange intelligenser. Alle skolene i Sandnes vil fra 2018 i tillegg satse på læringsteknologi for å styrke elevenes...

  Søknadsfrist: 2. april 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Altona Skole og Ressurssenter er Sandnes kommunes kompetansesenter for utvikling av læringsmiljø og tilpasset opplæring. Vårt oppdrag er å bidra til å virkeliggjøre Sandnesskolens visjon om inkludering; "Alle elevene er våre". Vi har en systemisk tilnærming i arbeidet med sosiale og emosjonelle utfordringer. Ressurssenteret gir tilbud om veiledning, læringsstøtte og annen kompetanseutvikling. Senteret har ansvar for nettverksarbeid for sosiallærere og miljøpersonell ved skolene i kommunen. Vå...

  Søknadsfrist: 25. mars 2018
 • Undervisningsinspektør med ansvar for SFO

  avdelingens logo/bilde

  Iglemyr skole har behov for en dyktig, energisk og positiv undervisningsinspektør med stor kapasitet! Det er ledig stilling som undervisningsinspektør ved Iglemyr skole fra 01.08.2018. I tillegg til å være en del av skolens ledelse, innebærer stillingen lederansvar for SFO, samt oppfølgingsansvar for 1. trinn. Ved å legge lederansvar for skolefritidsordningen til undervisningsinspektør ønsker vi å fremheve viktigheten av SFO i skolen, og forsterke samspillet mellom skoledel og SFO. Vi trenger...

  Søknadsfrist: 8. april 2018
 • Lærer (spesialpedagog)

  avdelingens logo/bilde

  Trones skole og ressurssenter er en barneskole med 530 elever, hvorav noen av elevene har et tilbud om opplæring på forsterket avdeling. Skolen har for tiden 115 ansatte. Vår visjon er ”Mestring i fokus”. Skolens visjon gjenspeiles i vårt læringssyn og menneskesyn. Den som ansettes hos oss blir en del av et stort pedagogisk faglig miljø. Vi har for tiden om lag 20 spesialpedagoger som arbeider på skolen. Vi har fokus på å se læring i et vidt perspektiv, spesielt i forhold til elever med...

  Søknadsfrist: 2. april 2018
 • Undervisningsinspektør

  avdelingens logo/bilde

  Buggeland skole utvider ledergruppen, og søker en dyktig, motivert og reflektert undervisningsinspektør! Fra høsten 2018 har Buggeland skole har 415 elever og 60 ansatte. Skolen er en to parallell skole, men bygges opp til å bli en tre parallell skole. Vi har tre paralleller på 1. og 2.trinn. Vår visjon er ”Blikk for læring.” Skolens ledelse består pr. i dag av rektor, to inspektører og SFO-leder. Les mer om Buggeland skole her

  Søknadsfrist: 2. april 2018
 • Driftsoperatør

  avdelingens logo/bilde

  Byggdrift er en resultatenhet under Teknisk i Sandnes kommune. Enheten har ansvar for drift av kommunens eiendommer, og tilbyr drifts- vedlikeholdstjenester og renhold til øvrig enheter i kommunen. Byggdrift består av en renholdsavdeling, en driftsavdeling, samt en vedlikeholdsavdeling med håndtverkere i flere fag. Arbeidssted er hele Sandnes kommune. I Byggdrift har vi nå ledig 100% fast stilling som driftsoperatør. Kvinner oppfordres til å søke.

  Søknadsfrist: 25. mars 2018
 • Tømmermann

  avdelingens logo/bilde

  Byggdrift er en enhet innen Teknisk, og vi er ansvarlige for Drift av kommunens bygningsmasse, Vedlikehold og Renhold. Enheten har 220 ansatte. Ved vår Vedlikeholdsavdeling har vi ledig stilling som tømmermann med varierte og spennende oppgaver ifm vedlikehold og oppussing av kommunens bygningsmasse og leiligheter. Avdelingen er ansvarlig for alle byggfag ( tømmer, VVS, maler og elektriker ).

  Søknadsfrist: 25. mars 2018
 • Fagarbeider/Sjåfør VAR

  avdelingens logo/bilde

  Teknisk ivaretar kommunens rolle som eier, forvalter, myndighetsutøver og utvikler av kommunal infrastruktur. Dette omfatter parker, friområder, gravlunder, byrom, friluftsområder, idrettsanlegg, det kommunale vann- og avløpssystemet, kommunale veier, gatelys og kaier. Avdeling "Transport, lager og kontroll" har fem store lastebiler. Her trenger vi sjåfør til en krokbil.

  Søknadsfrist: 2. april 2018
 • Pedagogisk Psykologisk Rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger og i tillegg leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Vi har nå ledig vikariat med varighet til august 2019. Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale. Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest ette...

  Søknadsfrist: 23. mars 2018
 • Pedagogisk leder

  avdelingens logo/bilde

  Vi søker pedagogisk leder til Jønningheia barnehage, som er en del av barnehageområdet 6. Vi ble sammenslått med Smeaheia barnehage 01.01.18, og er for tiden inne i en spennende prosess med å bli én enhet. Barnehagene ligger på hver sin side av Ormaskogen, og er henholdsvis 6 og 4 avdelinger. Hos oss legger vi stor vekt på at barna møtes med respekt og anerkjennelse, og at de får medvirke i forhold til egen barnehagehverdag. Søkere må være interessert i å jobbe med alle aldersgrupper.

  Søknadsfrist: 15. april 2018
 • Barnehagelærere

  avdelingens logo/bilde

  Hommersåk og Riska barnehage er samorganisert til en virksomhet. Hommersåk barnehage er en 4 avdelings barnehage for barn i alderen fra 0-6 år. Barnehagen ligger sentralt på Hommersåk, en kort kjøretur fra Sandnes. Barnehagen har god tilgang på naturområder i nærområdet. Les mer om Hommersåk barnehage Riska barnehage er en tre avdelings barnehage med barn i alderen 1- 6 år. Barnehagen er stor og funksjonell og grenser til et flott naturområde. Les mer om Riska barnehage Begge barnehagene er m...

  Søknadsfrist: 4. april 2018
 • Pedagogisk leder / barnehagelærer

  avdelingens logo/bilde

  Varatun barnehage er en 17 avdelings barnehage som drives på to tun og ligger sentralt på Varatun. Vi er kjent for å være en barnehage med fokus på mangfold og flerkulturelt arbeid. Vi arbeider for fellesskap og inkludering av det enkelte barn. I det ligger blant annet respekt, likeverd og anerkjennelse. Vi er med i Sandnes kommune sin satsning på ; Den utviklende støttende barnehage. Satsningen har fokus på voksnes relasjoner til barn. I tillegg er vi inspirert av Reggio Emilia filosofien og...

  Søknadsfrist: 3. april 2018
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?