Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Barne og ungdomsarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Barne- og ungdomsarbeider   Barnehageområdet i Ganddal bydel består av 3 barnehager; Ganddal, Sørbø Sør og Sørbø Nord. Barnehagene er organisert med 1 styrer i hvert bygg, og en virksomhetsleder med hovedansvar for området. Vi har også 1 fagleder i lederteamet. Barnehagene ligger i naturskjønne omgivelser, med blant annet Stokkelandsvannet og Vagleskogen i nærområdet. I Ganddal bydel har vi et spennende samarbeid med skolene, med jevnlige møtepunkt og felles foreldremøter med foredragsholdere...

  Søknadsfrist: 4. august 2019
 • Pedagogisk leder

  avdelingens logo/bilde

  Gandsfjord barnehagene består av barnehagene Porsholen-, Myklaberget- og Rissebærstraen og er samorganisert til en virksomhet. Det er en styrer i hver barnehage og en virksomhetsleder for alle tre barnehagene. Alle barnehagene ligger sentralt på Lura i Sandnes med blant annet skog og sjø i vårt nærmiljø. Vi er aktive brukere av skog og grønne lunger når vi går på tur. Vi jobber  med et samarbeid på tvers av barnehagene, både sosialt og faglig. Vi har faglige og dyktige ansatte, med stor dekni...

  Søknadsfrist: 28. juli 2019
 • Spesialpedagog

  avdelingens logo/bilde

  Styrket barnehagetilbud har som sin oppgav å gi spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder og gi tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne. Enheten har 73 årsverk som består av støttepedagoger og spesialpedagogisk team for førskolebarn.  Spesialpedagogisk team for førskolebarn består av 18 personer.  Som spesialpedagog jobber du tett sammen med personalet i barnehagen for å skape et miljø for omsorg, utvikling og læring. 

  Søknadsfrist: 4. august 2019
 • Pedagogisk leder

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig stilling som pedagogisk leder i Sandnes kommune, med arbeidssted barnehageåret 2019/2020 i Høle barnehage.  Høle barnehage ligger i bygda Høle i Sandnes kommune og har unike omgivelser med både sjø og fjell i umiddelbar nærhet. Hos oss er vi opptatt av at barna har en trygg og god hverdag, og vi ønsker å legge til rette for situasjoner som gir rike og varierte opplevelser. Vi er flittige brukere av nærmiljøet, og har en egen skogsbase hvor vi har gapahuk og bålplass. .  Vi er...

  Søknadsfrist: 19. juli 2019
 • Sykepleier/vernepleier

  avdelingens logo/bilde

  Er du en som brenner for demensomsorg og liker utfordringer? Er du faglig engasjert og opptatt av å levere kvalitet i det du gjør?   Lura bo- og aktivitetssenter er et etablert sykehjem med 62 sengeplasser fordelt på 4 avdelinger. Sykehjemmet er organisert under enheten Sykehjem Vest. Vi har et fint uteområde i tilknytning sykehjemmet , og egen aktivitør/ frivillighetskoordinator. Lura 4 skal gjenåpnes i september og vil inneholde 13 plasser for demente fordelt på to grupper. I den anledning...

  Søknadsfrist: 5. august 2019
 • Prosjektleder for infrastrukturprosjekter

  avdelingens logo/bilde

  Prosjekt og Avtaler søker nå etter en løsningsorientert og engasjert prosjektleder. Vi er en del av tjenesteområdet Byutvikling og Teknisk som har ansvaret for blant annet kommunal infrastruktur, kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling, kart- og registerinformasjon, renovasjon og myndighetsutøvelse.  Prosjekt og Avtaler har ansvar for utvikling, forvaltning og drift av kommunal infrastruktur, og har ansvar for å ivareta prosjektering og utbygging av tekniske anlegg for Park, Idrett og...

  Søknadsfrist: 15. august 2019
 • Tospråklig fagarbeider/assistent kurmanji - norsk

  avdelingens logo/bilde

  Senter for flerspråklige barn og unge er et kommunalt ressurssenter i Sandnes. Vi arbeider med minoritetsspråklige barn og unge i alderen 0 – 16 år. Det er ledig et vikariat som tospråklig fagarbeider/assistent i kurmanji - snarest og fram til og med 31.07.20. Ved senteret arbeider tospråklige fagarbeidere/assistenter og tospråklige lærere. Fagarbeidere/assistenter og lærere er ansatt på FBU og har møter og kontorarbeid der. Arbeidet med barn og unge foregår i barnehager og skoler i hele...

  Søknadsfrist: 1. august 2019
 • Pedagog i støttestilling

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med på å gi barn med nedsatt funksjonsevne et tilrettelagt tilbud i barnehagene i Sandnes? Styrket barnehagetilbud har 71 årsverk som består av støttepedagoger/støtteassistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Som pedagog i støttestilling hos oss har du  arbeidssted i én til to barnehager for et år om gangen. I det daglige arbeidet er det styrer i barnehagen som er nærmeste overordnede. Vi har ledig 3 stillinger som støttepedagog - vikariat 80-100 % stilling. Tiltredel...

  Søknadsfrist: 4. august 2019
 • Miljøveileder

  avdelingens logo/bilde

  Buggeland skole har 436 elever og 60 ansatte. Vår visjon er ”Blikk for læring”. Les mer om Buggeland skole her. Skolen har ledig vikariat som miljøveileder. Oppstart 1.september eller etter nærmere avtale. Miljøveilederne jobber med tilrettelegging for elever med særskilte behov og med sosiale tiltak i skolen og skolefritidsordningen.

  Søknadsfrist: 31. juli 2019
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Buggeland skole har 410 elever og 56 ansatte. Vår visjon er ”Blikk for læring”. Les mer om Buggeland skole her Skolen har nå ledig vikariat som kontaktlærer. Oppstart 1.august eller etter nærmere avtale. Det kan bli mulighet for forlengelse av vikariatet.  

  Søknadsfrist: 5. august 2019
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Vi har 1 ledig fast 80 % stilling ved Jæren øyeblikkelig hjelp.   Jæren øyeblikkelig hjelp er et samarbeid mellom Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes om 13 sengeplasser som er et alternativ til innleggelse på sykehus Jæren øyeblikkelig hjelp er lokalisert i nye lokaler på Stangeland, og er et samarbeid mellom kommunene Klepp, Gjesdal, Sandnes og Time. Avdelingen har 13 sengeplasser som skal være tilgjengelig for kommunenes innbyggere døgnet rundt. Målgruppa er pasienter med kjent sykdom som ved...

  Søknadsfrist: 4. august 2019
 • Vi trenger flere pedagoger

  avdelingens logo/bilde

  Barnehageområdet i Ganddal bydel består av 3 barnehager; Ganddal, Sørbø Sør og Sørbø Nord. Barnehagene er nylig samorganisert med 1 styrer i hvert bygg, og en virksomhetsleder med hovedansvar for området. Vi har også 1 fagleder i lederteamet. Barnehagene ligger i naturskjønne omgivelser, med blant annet Stokkelandsvannet og Vagleskogen i nærområdet. I Ganddal bydel har vi et spennende samarbeid med skolene, med jevnlige møtepunkt og felles foreldremøter med foredragsholdere. Alle barnehagene...

  Søknadsfrist: 4. august 2019
 • Pedagogisk leder

  avdelingens logo/bilde

  Du finner oss i bydelen Sandved med Sandneshallen som nærmeste nabo. Vi er i gåavstand til sentrum, hvor vi ofte benytter oss av Vitenfabrikken, tar en tur i Sandvedparken eller på biblioteket. Vi har et godt samarbeid med skolene og barnehagene i området, med samarbeidsmøter og pedagogmøter. Siden oppstart i 2008 har vi deltatt i to internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt: EU prosjektet Toddlers Wellbeing (ToWe) og verdiprosjektet. Målet i ToWe er å maksimere barns trivsel ( Les mer...

  Søknadsfrist: 21. juli 2019
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Porsholen skole er en barneskole med ca. 320 elever og 50 ansatte. Vi er opptatt av at både ansatte og elever skal trives i et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi har ledig vikariat i 100 % stilling ut 2019, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Skolen får gode tilbakemeldinger fra de ansatte, elevene og de foresatte om at det er en skole med god trivsel og et godt arbeids- og læringsmiljø. Porsholen skole kjennetegnes av kjekke elever og et engasjert personal. Skolen er en moderne 30...

  Søknadsfrist: 4. august 2019
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Ved Øygard ungdomsskole i Sandnes har vi ledig et vikariat i 100% stilling skoleåret 2019-2020. Vi søker etter en lærer i fagene kroppsøving og Fysisk aktivitet og helse (Idrett). I stillingen vil det også være noen timer med spesialundervisning. Det er derfor ønskelig med kompetanse innen spesialpedagogikk. Øygard ungdomsskole ligger i Hana bydel. Skolen har 415 elever fordelt på 15 klasser, og et personale på 57.Øygards filosofi beskrives ved "tydelige rammer og gode relasjoner", og vi jobb...

  Søknadsfrist: 4. august 2019
 • Fagleder i barnehageavdelingen ved FBU

  avdelingens logo/bilde

  Senter for flerspråklige barn og unge er et kommunalt ressurssenter i Sandnes. Vi arbeider med minoritetsspråklige barn og unge i alderen 0 – 16 år. Vi har nå ledig et vikariat som fagleder i barnehageavdelingen. Tiltredelse snarest med varighet til 31.07.20. Ved senteret arbeider tospråklige fagarbeidere/assistenter og tospråklige lærere. Fagarbeidere/assistenter og lærere er ansatt på FBU og har møter og kontorarbeid der. Arbeidet med barn og unge foregår i barnehager og skoler i hele...

  Søknadsfrist: 1. august 2019
 • Barne- og ungdomsarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Ved Stangeland SFO er det ledig to faste 50 % stillinger som barneveileder (fagarbeider/assistent). Dette for ytterligere å styrke vår kompetanse på barn med spesielle behov og vår gjennomføring av aktiviteter. Tiltredelse snarest. Stangeland SFO er en aktivitetsbasert SFO hvor vi tilbyr bl.a. klatring, svømming, gymaktiviteter, turdag, varmmat og kreative prosjekter. Vi er på jakt etter deg som er utadvendt, som jobber i team med et smil om munnen, og som har fokus på oppfølging av aktivitet...

  Søknadsfrist: 28. juli 2019
 • Hallbetjent/Badevakt

  avdelingens logo/bilde

  Som hallbetjent/badevakt er sikkerhet og service ovenfor innbyggerne som bruker hallene det viktigste. Vi har nå ledig stillinger ved følgende haller: Giskehallen, Riskahallen og Vågenhallen: Hallbetjent/Badevakt i fast stilling mellom 20 - 40% Giskehallen og Riskahallen: Ringevikar Hallbetjent/Badevakt  Giskehallen: Ringevikar renholder   Alle faste stillinger er turnusarbeid med arbeidstid kveld og helg.

  Søknadsfrist: 28. juli 2019
 • Rektor

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med å skape fremtidens skole? Vi søker nå etter nye rektorer til barneskolene Aspervika og Malmheim og til den nye ungdomsskolen i Bogafjell bydel som står klar høsten 2020. Aspervika skole tilhører Hana bydel og har ca. 250 elever og 40 ansatte. Malmheim skole er blant de minste skolene i Sandnes, men har skoleåret 2019-2020 likevel 110 elever og 17 ansatte. Den nye ungdomsskolen i Bogafjell bydel vil bli en U-18 skole (6 paralleller), og ha opp i mot 50 ansatte og mellom 400 og...

  Søknadsfrist: 5. august 2019
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 29.03.2017 09:20