Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Miljøterapeuter innenfor helse- og sosialfag

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er en bydekkende tjeneste med 200 årsverk og med til sammen 300 ansatte fordelt på 7 avdelinger innen psykisk helse og rus. Postveien 142 har ansvar for å gi timebaserte tjenester til innbyggere i 19 samlokaliserte leiligheter og til innbyggere som bor i egne leiligheter i Sandnes kommune. I Postveien 142 er det en personalbase som for tiden er døgnbemannet. Det er knyttet 24 årsverk til Postveien 142, og det er en tverrfaglig personalgruppe som jobber her. Liker du å løse...

  Søknadsfrist: 11. juni 2019
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Vi har 2 ledige stillinger, 1 fast stilling og 1 års vikariat i 48,77% natt ved Jæren øyeblikkelig hjelp. Tiltredelse 18. august, eller etter avtale. Jæren øyeblikkelig hjelp er et samarbeid mellom Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes om 13 sengeplasser som er et alternativ til innleggelse på sykehus Jæren øyeblikkelig hjelp er lokalisert i nye lokaler på Stangeland, og er et samarbeid mellom kommunene Klepp, Gjesdal, Sandnes og Time. Avdelingen har 13 sengeplasser som skal være tilgjengelig for...

 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Er du en som brenner for eldreomsorg og liker utfordringer? Da er dette jobben for deg! Vi har  ledige stilinger fast og vikariat fra 80-100% ved  Rundeskogen bo-og aktivitetssenter 3.etg. avdeling for demente, og Lura 2 avdeling for demente.

 • Sykepleier med hjerte for eldre?

  avdelingens logo/bilde

  Er du faglig engasjert og opptatt av å levere kvalitet i det du gjør?  Da er dette jobben for deg! Vi har ledige stillinger og vikariater  fra 50-100%  : Åse bo- og aktivitetssenter,  somatisk avdeling 3.etg. ,og  skjermet avdeling for demente  i  2. og 3.etg Byhagen bo-og aktivitetssenter, avdeling for demente 2.etg.     Vil du vite mer om oss? Ta kontakt og se på facebook.   

 • Helgestillinger

  avdelingens logo/bilde

  Er du en person som er interessert i å jobbe med mennesker og trives i sosiale omgivelser? Er student eller har annen helse- og sosialfaglig bakgrunn? Vi har ledige helgestillinger fra 12-22% ved  Lura bo-og aktivitetssenter avdeling Lura 4 som gjenåpnes i september , Byhagen  bo-og aktivitetssenter og Rundeskogen bo-og aktivitetssenter. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingene!

 • Renholdsarbeider med fagbrev

  avdelingens logo/bilde

  Lura bo-og aktivitetssenterer er et etablert sykehjem med 62 sengeplasser fordelt på 4 avdelinger. Sykehjemmet er organisert under enheten Sykehjem Vest. Vi har et fint uteområde i tilknytning sykehjemmet, og egen aktivitør/ frivillighetskoordinator. Lura 4 skal gjenåpnes i september og vil inneholde 13 plasser for demente fordelt på to grupper. I den anledning søker vi Renholdsoperatør med fagbrev. Bli med på å skape en trivelig avdeling for brukerne med godt arbeidsmiljø !

 • Konsulent i Samordningsenheten

  avdelingens logo/bilde

  Samordningsenheten består av koordinerende enhet og bydekkende tildelingskontor. Våre målgrupper er personer med behov for helhetlige helse- og omsorgstjenester og/eller omfattende koordinering. Vi har ledig 100% vikariat fra og med snarest og ut 2019 som konsulent/saksbehandler i tildelingskontorets sosialteam.

 • Fastlegehjemmel ved Sandnesklinikken i Sandnes kommune

  avdelingens logo/bilde

  2 ledige fastlegehjemler utlyses ved Sandnesklinikken i Sandnes kommune. Listelengde 600 personer. Sandnesklinikken er en veletablert legepraksis med 5 leger, næringsdrift. Legekontoret har moderne lokaler, er godt utstyrt og har stabilt og dyktig hjelpepersonal. CGM allmenn journalsystem med all elektronisk samhandling på plass. Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned. Inntil 7,5 timer/ uke...

 • Er du en pådriver og liker forbedringsarbeid?

  avdelingens logo/bilde

  Hos oss blir du del av et spennende, positivt og hektisk miljø hvor vi er opptatt av å legge til rette for å stadig gi bedre tjenester til våre brukere. Vi fokuserer på kontinuerlig utviklingsarbeid, å ha god struktur på arbeidet vi gjør og vi jobber stadig for å forbedre oss. Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og består av 20 botilbud, to aktivitetssentre og avlastningstjenester. I ledelse/stab er vi fra før tre medarbeidere, og vi gleder os...

 • Administrasjonskonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Vil du jobbe i et helt nytt avlastningssenter hvor vi ønsker å stadig jobbe smartere og levere bedre tjenester til våre brukere. Skaret avlastningssenter er en del av Enhet for funksjonshemmede (EFF), og vi flyttet inn i nye lokaler i Skaarlia i januar 2019. Vi gir tilbud om avlastningsplasser, barneboliger og tilsyn etter skoletid til barn og unge med fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse. Som administrasjonskonsulent hos oss får du en viktig rolle i det administrative arbeidet i senteret. Vi...

 • Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Vil du bli med oss på laget og ønsker arbeidsoppgaver med faglige utfordringer og mulighet til å tenke helhetlig? Vi har ledig faste stillinger og vikariat, og søker etter dyktige medarbeidere som ønsker å være med å videreutvikle gode omsorgstjenester i Sandnes kommune. Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes...

 • Helsefagarbeider Sandnes Helsesenter/Trones A

  avdelingens logo/bilde

  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering trenger helsefagarbeidere. Er du en kreativ og løsningsorientert person som ønsker nye utfordringer? Ønsker du å bidra til at våre brukere skal oppleve hverdagsmestring - og legge til rette for at de kan bo lengst mulig hjemme? Da er du kanskje den vi leter etter. Vi har følgende ledige stillinger som helsefagarbeider:   Sone Trones A: 50 % hovedsaklig aften ,fast stilling Sandnes Helsesenter: 78 % vikariat natt fra 13.06.2019-31.01.2020    Vi tilby...

 • Bli med på laget, da vel!

  avdelingens logo/bilde

  Vi har ledig stilling som lærer ved Aspervika skole. Aspervika skole er en 1-7 skole med ca. 250 elever. Skolen er også en av kommunens vertsskoler for elever med flerspråklig bakgrunn som går 1-2 år på skolen for å lære seg norsk. Vi ønsker å sørge for at skolen har godt kvalifiserte lærere i alle stillinger, og sikre at alle ansatte får del i skolens kompetanseutviklingsplan. Vi tilbyr solide medarbeidere, et godt arbeidsmiljø med stort fokus på skoleutvikling. Aspervika skole er...

 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Sandved skole er til høsten en 1-6 skole med 580 elever og ca. 100 ansatte inkludert SFO. Vår visjon er: Alle skal lykkes. Det er ledig inntil 3 vikariater som lærer ved Sandved skole fra 01.08.19 - 31.07.20. Les mer om skolen her

 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Ved Stangeland skole er det ledig 2 vikariater som lærer i inntil 100% stilling, skoleåret 2019-2020. Stangeland skole er en stor sentrumsnær barneskole, med et godt læringsmiljø og gode læringsresultater. Vi arbeider etter skolens visjon, "Læring for alle". Vil du bli del av et godt og profesjonelt arbeidsmiljø som har fokus på utvikling, kan dette være skolen for deg.   Les mer om oss på skolens hjemmeside

 • Fagarbeider (barneveileder)

  avdelingens logo/bilde

  Ved Stangeland SFO er det ledig fire faste 50 % stillinger som barneveileder (fagarbeider/assistent). Dette for ytterligere å styrke vår kompetanse på barn med spesielle behov og vår gjennomføring av aktiviteter. Oppstart 01.08.19. Stangeland SFO er en aktivitetsbasert SFO hvor vi tilbyr bl.a. klatring, svømming, gymaktiviteter, turdag, varmmat og kreative prosjekter. Vi er på jakt etter deg som er en utadvendt barneveileder, jobber i team med et smil om munnen, og som har fokus på oppfølging...

 • Fagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Trones skole har behov for dyktige, energiske og positive fagarbeidere både i ordinær skole og SFO samt på forsterket avdeling. Trones skole og ressurssenter er en barneskole med 530 elever. Skolen har om lag 110 ansatte. Skolens visjon er ”Mestring i fokus”. Visjonen gjenspeiles i vårt læringssyn og menneskesyn. Vi har ledig stillinger som fagarbeider; 4 stillinger i 80 % (fast/vikariat) og 2 stillinger i 50 % (fast/vikariat) . Arbeidstid vil kunne variere fra 07.30 til 16.30. Tiltredelse...

 • Spesialpedagog

  avdelingens logo/bilde

  Lundehaugen ungdomsskole søker etter lærer med spesialpedagogisk erfaring.  Stillingen tilhører Lundehaugen ungdomsskole sin forsterkede avdeling.

 • Miljøveileder

  avdelingens logo/bilde

  Lundehaugen ungdomsskole er en stor skole med ca. 540 elever og 80 ansatte. Vi har en egen forsterket avdeling, hvor det nå er behov for en miljøveileder i 80 % fast stilling. Oppstart 01.08.2019. 

 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Lundehaugen ungdomsskole har et ledig vikariat som lærer i fagene norsk, engelsk og/eller matematikk.

 • Tilsynsvakt

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes kommunes voksenopplæring administreres av Sandnes Læringssenter.  Senteret gir tilbud om grunnskoleopplærings for norskspråklige og minoritetsspråklige voksne, spesialundervisning for voksne med spesielle lærevansker og kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Senteret selger undervisningstjenester både til enkeltpersoner og på oppdrag andre kommuner. Vi har ca 60 ansatte og tilbyr tjenester til ca 1600 voksne årlig.  Sandnes læringssenter ønsker å være ledende på...

 • Fagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Arbeid i forbindelse med prosjekter og veivedlikehold.

 • Vil du bli vår nye regnskapsmedarbeider?

  avdelingens logo/bilde

  Regnskap er en sentral virksomhet som fører regnskap for Sandnes kommune, Norges 7. største by og en by i stadig vekst. I tillegg fører vi regnskap for kommunale foretak, aksjeselskap og fire stiftelser. Arbeidsoppgaver som hører til virksomheten er inngående og utgående faktura, innfordring, kontoplan, vederlagsberegninger, Kostra-rapportering, avstemminger, mva, kvalitetskontroller, utvikling og forbedring av rutiner, systemansvar for økonomisystemet til kommunen mm. Vi benytter...

 • Kordirigent

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes kulturskole har fra 01.08.2019  ledig fast stilling i 30% som dirigent for VIVA  Sandnes kulturskolekor. Koret har ca 40 medlemmer fra 7.trinn til og med 3.vgs. VIVA har et høyt ambisjonsnivå, og har gjennom sitt langsiktige arbeid oppnådd gode resultater i nasjonale og internasjonale korkonkurranser. De har deltatt på en rekke konserter med blant annet Stavanger symfoniorkester, i tillegg til å arrangere egne konserter. Koret har et foreldredrevet styre med egen økonomi.  Se ellers...

 • Vil du være med på å gjøre oss til et av landets beste PPT-kontor?

  avdelingens logo/bilde

  Vi er inne i en spennende utviklingsprosess hvor vi arbeider med å gjøre våre tjenester enda bedre for våre brukere og ønsker å styrke vår faglige profil. Som avdelingsleder blir du del av PPTs lederteam. Teamet består av virksomhetsleder og to avdelingsledere (førskole og skole). Avdelingsleder på skoleavdeling har personalansvar for rundt 15 medarbeidere. 

 • Pedagogisk psykologisk rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker arbeidsoppgaver innen grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Vi har nå ledig en fast stilling som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn i skolealder. Det er spesielt ønskelig med erfraing /kompetanse knyttet til elever med store og...

 • Barne - og ungdomsarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Vi er på utkikk etter to nye kollegaer med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Egenskaper vi verdsetter høyt er at du er initiativrik og har høy arbeidsmoral. Hos oss arbeider vi for å ivareta barnets behov for omsorg, lek og læring.  Det er viktig for oss å ha fokus på barnet som individ og å støtte barna i deres utvikling. Kjenner du deg igjen i disse kvalitetene,  vil vi gjerne at du søker jobb hos oss! Vår visjon er "Sammen former vi fremtiden", og vi er stolte over å være med i...

 • Pedagogisk leder og barnehagelærer

  avdelingens logo/bilde

  Sandvedhaugen barnehage ligger i bydelen Sandved, som ligger sentralt i Sandnes Kommune. Vi ønsker å være en inkluderende barnehage med vekt på kvalitet i omsorg, lek og læring. Sandvedhaugen barnehage er en barnehage med et høyt faglig fokus. Sandvedhaugen barnehage har tradisjoner med å delta i forsknings- og utviklings arbeid i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Barnehagen deltar i Sandnes Kommune sitt satsningsområde "Den utviklingsstøttende barnehagen". Barnehagen har 17 avdelinger...

 • Energirådgiver - Byggautomasjon

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF   Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvaret for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes Kommune. De kommende årene skal det investeres i bl.a. skoler, sykehjem og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380.000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss en posisjon som en av regionens største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle løsninger som er optimal...

 • Vil du bli en av våre kreative problemløsere?

  avdelingens logo/bilde

  Viktige samfunnsoppgaver kan ikke lenger løses med å gjøre mer av det samme – vi må jakte på de smarte løsningene. Vårt team samler fagfeltene innovasjon, digitalisering og kommunikasjon, og er en pådriver for endring og forbedring i kommunen. Vi jobber på tvers av fagområdene og er overbevist om at samarbeid og dialog kan forenkle og forbedre kommunens tjenester.

 • Vil du være vår kreative spydspiss?

  avdelingens logo/bilde

  Viktige samfunnsoppgaver kan ikke lenger løses med å gjøre mer av det samme – vi må jakte på de smarte løsningene. Vårt team samler fagfeltene innovasjon, digitalisering og kommunikasjon, og er en pådriver for endring og forbedring i kommunen. Vi jobber på tvers av fagområdene og er overbevist om at samarbeid og dialog kan forenkle og forbedre kommunens tjenester.

Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 29.03.2017 09:20