Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten leverer tjenester innen psykisk helse og rus til voksne i Sandnes kommune. Vi er ca. 400 ansatte i enheten som er inndelt i 7 avdelinger og gir tjenester til ca. 2000 brukere. Vi har gjennom flere år arbeidet systematisk med verdiledelse. Sandnes kommune sine verdier står sentralt og er styrende for driften vår. Vi er i stadig utvikling og får flere og mer kompliserte oppgaver. For på best mulig måte klare å ivareta dette søker vi etter rådgiver. Denne stillingen vil inngå i...

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Prosjektleder

  avdelingens logo/bilde

  HAR DU LYST Å LEDE ET SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKT INNEN PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET? Hva er Jæren Recovery College? Etter inspirasjon fra England skal det etableres et college der planlegging av kurs og gjennomføring av undervisning skal gjøres i et likeverdig samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse. Kursene skal organiseres som skoletilbud der deltakerne er studenter. Kurstilbudene skal være recovery-orientert og fremme verdiene tilhørighet, håp, positiv identitet...

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Helgestillinger

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet og er en bydekkende tjeneste med til sammen ca 180 årsverk som gir tjenester innen psykisk helse og rus. Vi tilbyr mestringskurs, aktivitetstilbud og gruppetilbud. Individuell oppfølgning spenner fra rask og kortvarig hjelp til døgnbaserte tjenester. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder,...

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Ønsker du å bli en del av et spennende miljø og få nye utfordringer? Er du en faglig dyktig sykepleier som jobber for å finne kreative og gode løsninger er du kanskje den vi leter etter. Åse bo- og aktivitetssenter er en del av Omsorg Vest. Distriktet yter omsorgstjenester til brukere i sykehjem, og omfatter også Lura bo og aktivitetssenter, Rundeskogen og Byhagen. Hos oss får du en spennende arbeidsdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter varierte problemstilli...

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Rådgiver fagstab

  avdelingens logo/bilde

  Som rådgiver i fagstab vil være en del av kommunaldirektørens team på 6 rådgivere og ha stor mulighet til å påvirke utviklingen innen tjenesteområdet. Vi trenger en rådgiver som er analytisk og kreativ, som ser muligheter og tar initiativ. Fagstab levekår har et bredt og interessant arbeidsfelt med oppgaver knyttet til blant annet planarbeid, utredninger, saksfremstillinger til politisk behandling, overordnet kvalitetsarbeid og tjenesteutvikling innen helse- og velferdstjenester. Arbeidet...

  Søknadsfrist: 25. september 2018
 • Tilkallervikarer i barnehage - Rekrutteringstjenesten for barnehager

  avdelingens logo/bilde

  Å arbeide med barn er både meningsfylt, viktig og utfordrende! Du gir av deg selv og du får masse tilbake! Rekrutteringstjenesten for barnehager driver en vikarpool og tilbyr vikartjenester til de 28 kommunale barnehagene i Sandnes. Vi formidler vikarer etter behov i barnehagene. Ved å arbeide i en vikarpool etablerer du mange kontakter som kan gi mulighet for videre arbeid. Menn oppfordres til å søke.

  Søknadsfrist: 21. september 2018
 • Servicekonsulent

  avdelingens logo/bilde

  Servicekontoret er publikums første møte med kommunen. Publikum skal møte servicevennlige, imøtekommende og kompetente medarbeidere og vi tilbyr en rekke tjenester innenfor et vidt nedslagsfelt. Henvendelser til Servicekontoret skal i størst mulig grad løses direkte, men i tilfeller hvor dette ikke er mulig, blir publikum vist til riktig fagavdeling/saksbehandler. Innenfor alle tjenesteområder skal Servicekontoret dekke publikums behov for informasjon og individuell veiledning. På enkelte...

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Lærer (spesialpedagog)

  avdelingens logo/bilde

  Austrått skole er en sentrumsnær skole med ca. 300 elever og 40 ansatte. Skolens visjon er: -et godt sted å være - et godt sted å lære. Skolen har i år en hovedsatsing på Klasseledelse (den gode timen), men skolen har også et ekstra fokus på SNO, utviklende matematikk og godt skolemiljø. Les mer om skolen her I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Bogafjell skole har ledig lærerstilling. Tiltredelse snarest etter avtale. Stillingen vil for en stor del omfatte sosialpedagogiske oppgaver. Det vil også være noe undervisning i klasser etter avtale med den som tilsettes. Bogafjell er en stor sentrumsnær barneskole. Fra skolestart 2018/19 har skolen om lag 500 elever. Vi legger særlig vekt på tydelig klasseledelse, med komponenter som relasjonsbygging, struktur og læringsledelse. Se mer om skolen på nettstedet www.minskole.no/bogafjell De so...

  Søknadsfrist: 28. september 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig 100 % vikariat ved Giske ungdomsskole, med tiltredelse snarest. Vikariatet har varighet frem til jul, med mulighet for forlengelse ut skoleåret 2018/2019. Giske ungdomsskole ligger like ved Gisketjern på Trones. Vi har for tiden 453 elever og et personale på ca 70 personer, alle funksjoner inkludert. Skolen ble fullstendig renovert og ombygget i 2002. Vi har et datarom pr. klassetrinn, stort mediatek med tilhørende scene og musikkrom, samt sosialt byggende amfi i skolegården. Vi...

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig stilling som lærer ved Høyland ungdomsskole. Stillingen ønskes besatt fra 01.10.2018. Høyland ungdomsskole ligger i Austrått bydel og rekrutterer elever fra Iglemyr, Austrått og Figgjo. Vi har for tiden 340 elever og et personale på ca 50 personer, alle funksjoner inkludert. Høyland ungdomsskole er en flerkulturell skole med elever som har bakgrunn i over 20 ulike land. Vi har hatt ansvaret for kommunens innføringstilbud for nyankomne elever i ungdomsskolealder siden høsten 2012....

  Søknadsfrist: 25. september 2018
 • Avdelingsleder ved forsterket avdeling

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst til å være med å lede en spennende skole? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole for alle elevene våre? Da er kanskje Trones den rette skolen for deg! Trones skole har behov for en dyktig, energisk og positiv avdelingsleder med stor kapasitet. Tiltredelse snarest. Trones skole er en barneskole med en forsterket avdeling og et ressurssenter. Skolen har i overkant av 500 elever og 110 medarbeidere. Vår visjon er ”Mestring i fokus”. Skolens visjon gjenspeiles i vårt...

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Lærere

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst til å være lærer på en spennende skole? Vil du være med på utviklingen av fremtidens skole for alle elevene våre? Da er kanskje Trones den rette skolen for deg! Trones skole har behov for dyktige, energiske og positive lærere. Trones skole og ressurssenter er en barneskole med 540 elever, hvorav noen av elevene har et tilbud om opplæring på forsterket avdeling. Skolen har for tiden 115 ansatte. Vår visjon er ”Mestring i fokus”. Skolens visjon gjenspeiles i vårt læringssyn og...

  Søknadsfrist: 25. september 2018
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Hommersåk skole er en barneskole med 172 elever og 25 ansatte. Skolen er en stolt og tradisjonsrik skole som ligger idyllisk til i sentrum av Hommersåk. Skolen har nå ledig et vikariat i 80-100% stilling for inneværende skoleår. Oppstart snarest. Skolens visjon er «Historie i veggene – oppdrag: framtiden». Elevene ved Hommersåk skole skal være stolte av skolen sin, og vi skal ruste dem godt for framtiden. Skolens satsingsområder er: • Alle elever er våre; tilpasset undervisning • Klasseledels...

  Søknadsfrist: 26. september 2018
 • 2 nye fastlegehjemler i Sandnes kommune

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes kommune har ca 77000 innbyggere og er i vekst og utlyser 2 nye fastlegehjemler – 0 lister. Nye lister er ikke knyttet til bestemte legesentre. Det er gode muligheter til å etablere seg sammen med andre kolleger. Kommunen vil ikke akseptere nye solopraksiser.

  Søknadsfrist: 10. oktober 2018
 • Fagleder park og gravplass

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes er inne i en spennende utvikling. Både i sentrum og i nye boligfelt skal flere større byrom/grøntanlegg planlegges og bygges de nærmeste årene. Stillingen som fagleder park og gravplass innebærer det overordnede fagansvaret for kommunens byrom, parker, friområder, lekeplasser og gravplasser.

  Søknadsfrist: 8. oktober 2018
 • Barnehagelærer

  avdelingens logo/bilde

  Gandsfjord barnehagene består av barnehagene Porsholen-, Myklaberget- og Rissebærstraen og er samorganisert til en virksomhet. Det er en styrer i hver barnehage og en virksomhetsleder for alle tre barnehagene. Alle barnehagene ligger sentralt på Lura i Sandnes med blant annet skog og sjø i vårt nærmiljø. Vi er aktive brukere av skog og grønne lunger når vi går på tur. Vi er i etableringen av et samarbeid på tvers av barnehagene, både sosialt og faglig. Vi har ledig: Fast stilling for tiden i...

  Søknadsfrist: 23. september 2018
 • Ingeniør - Forvaltning

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380 000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss posisjon som en av regionens største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle løsninger som er optimale for...

  Søknadsfrist: 25. september 2018
 • Dokumentasjonsforvalter - Teknisk Tegner

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380 000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss posisjon som en av regionens største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle løsninger som er optimale for...

  Søknadsfrist: 25. september 2018
 • Eiendomsutvikler

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380 000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss posisjon som en av regionens største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle løsninger som er optimale for...

  Søknadsfrist: 25. september 2018
 • Prosjektleder regulering

  avdelingens logo/bilde

  Sandnes Eiendomsselskap KF har ansvar for utvikling, bygging og forvaltning av eiendomsporteføljen til Sandnes kommune. De kommende årene skal det investeres i blant annet skoler, sykehjem, svømmehall, boliger og barnehager i tillegg til løpende modernisering, forvaltning og drift av bortimot 380 000 m2 bygningsmasse. Dette gir oss posisjon som en av regionens største byggherrer og eiendomsbesittere. Vår jobb er å se behovet, ligge i forkant og skape verdifulle løsninger som er optimale for...

  Søknadsfrist: 25. september 2018
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?