Ledige stillinger

Ledige stillinger

 • Miljøterapeuter innenfor helsefag

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er en bydekkende tjeneste med 200 årsverk og med til sammen 300 ansatte fordelt på 7 avdelinger innen psykisk helse og rus. Postveien 142 har ansvar for å gi timebaserte tjenester til innbyggere i 19 samlokaliserte leiligheter og til innbyggere som bor i egne leiligheter i Sandnes kommune. I Postveien 142 er det en personalbase som for tiden er døgnbemannet. Det er knyttet 24 årsverk til Postveien 142, og det er en tverrfaglig personalgruppe som jobber her. Liker du å løse...

  Søknadsfrist: 20. januar 2019
 • Vi har jobb til en nytenkende psykologspesialist/psykolog som vil ha nye utfordringer.

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten består av 7 avdelinger og gir bydekkende tjenester innen rus og psykisk helse til voksne i Sandnes kommune. Arbeidsplassene i Mestringsenheten skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fagteam Rus er en av avdelingene i Mestringsenheten. Avdelingen består av 30 årsverk inkludert avdelingsleder...

  Søknadsfrist: 6. februar 2019
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Er du en som jobber for å finne kreative og gode løsninger? Har du stort engasjement, er opptatt av faglig kvalitet og liker utfordringer? Da er du kanskje den sykepleieren vi leter etter. Austrått Bo og aktivitetssenter består av 3 avdelinger: Somatisk avdeling med 16 sengeplasser, 1 spesialavdeling for yngre personer med demens som har 7 beboere og 1 sykehjemsavdeling med 7 plasser for eldre med demens. Vi har et spennende fagmiljø hvor du som sykepleier får faglige utfordringer og...

  Søknadsfrist: 27. januar 2019
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  På bokollektivet på Rovik bo- og aktivitetssenter bor 14 eldre i egne leiligheter. Hos oss er noen oppgaver annerledes enn på en på sykehjemmet for øvrig, blant annet fordi bokollektivet er definert som hjemmetjeneste. Vi er opptatt av at vi skal legge til rette for en god hverdag for våre beboere. Som sykepleier hos oss vil du få mange spennende arbeidsoppgaver, og du vil også få ansvar i forhold til å lede og organisere det daglige arbeidet på avdelingen. Stillingen er turnusbasert med jobb...

  Søknadsfrist: 3. februar 2019
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Ønsker du å bli en del av et spennende miljø og få nye utfordringer? Er du en faglig dyktig sykepleier som jobber for å finne kreative og gode løsninger er du kanskje den vi leter etter. Sykehjem Vest yter omsorgstjenester til brukere i sykehjem, og omfatter bo- og aktivitetssenterne Lura, Åse, Rundeskogen og Byhagen. Hos oss får du en spennende arbeidsdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter varierte problemstillinger, både akuttsituasjoner og kroniske lidelser...

  Søknadsfrist: 28. januar 2019
 • Helgestilliinger

  avdelingens logo/bilde

  Er du en person som er interessert i å jobbe med mennesker og trives i sosiale omgivelser? Er student eller har annen helse- og sosialfaglig bakgrunn? Vi har ledige helgestillinger fra 12-22% ved Åse bo-og aktivitetssenter, Byhagen bo-og aktivitetssenter og Lura bo-og aktivitetssenter. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingene!

  Søknadsfrist: 27. januar 2019
 • Helsefagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Er du fagarbeider og ønsker å være del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? Da kan dette være jobben for deg. Vi har ledige stillinger ved: Åse bo-og aktivitetssenter 18-62% fast for tiden nattjenesten Byhagen bo-og aktivitetssenter 62% fast D/A Det viktigste for oss er å skape er godt og trygt miljø for våre beboere og pårørende. Våre avdelinger vektlegger trivsel, utvikling og mestring.

  Søknadsfrist: 28. januar 2019
 • Fagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebygging, støtte og oppfølging av ansatte, i tillegg til samarbeid og støtte til pårørende og andre involverte. Vil du bli med oss på laget og ønsker arbeidsoppgaver med faglige...

  Søknadsfrist: 28. januar 2019
 • Vernepleier

  avdelingens logo/bilde

  Enhet for funksjonshemmede (EFF) gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebygging, støtte og oppfølging av ansatte, i tillegg til samarbeid og støtte til pårørende og andre involverte. Vi har ledig faste stillinger i tre botilbud og søker etter dyktige vernepleiere som ønsker ...

  Søknadsfrist: 30. januar 2019
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Ønsker du å bli en del av et spennende miljø? Er du en faglig dyktig sykepleier som jobber for å finne kreative og gode løsninger? Da er du kanskje den vil leter etter. Nattpatruljen og Sone Åse A er en del av hjemmetjenester og rehabilitering (EHR). Nattpatruljen har base på Austrått bo- og aktivitetssenter. Sone Åse A har base på Åse bo - og aktivitetssenter. Som sykepleier i EHR får du ansvar for brukere med ulike diagnoser og problemstillinger - både i akutt fase og ved kronisk sykdom. Vi...

  Søknadsfrist: 27. januar 2019
 • Helsefagarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering trenger helsefagarbeidere. Er du en kreativ og løsningsorientert person som ønsker nye utfordringer? Ønsker du å bidra til at våre brukere skal oppleve hverdagsmestring - og legge til rette for at de kan bo lengst mulig hjemme? Da er du kanskje den vi leter etter. Vi har følgende ledige stillinger som helsefagarbeidere: Sone Austrått: 50% aften. Ledig fra midten av mai 2019. Sone Austrått: 70% dag/ aften. Ledig fra begynnelsen av juni 2019. Sone Åse...

  Søknadsfrist: 3. februar 2019
 • Kokk

  avdelingens logo/bilde

  Er du vår nye kollega på mottakskjøkkenet på Trones bolig og eldresenter? Eldresenteret består blant annet av bofellesskap, serviceleiligheter og kafe. Kaféen er åpen hver dag og de tre medarbeiderne på mottakskjøkkenet har ansvar for både driften av kafeen samt matservering til beboere. Stillingen er ledig fra 01.04.19, og har arbeid hver 3.helg (35,5 t/uke).

  Søknadsfrist: 27. januar 2019
 • Lærekontrakt i helsearbeiderfaget 2019

  avdelingens logo/bilde

  En fullført lærekontrakt og bestått Fagprøve gir deg tittelen Helsefagarbeider og du får autorisasjon som kreves.

  Søknadsfrist: 7. februar 2019
 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Figgjo skole har ledig vikariat i 100 % stilling som lærer i perioden 01.03.2018 til 31.07.2018. Vi vil fremover trenge mange nye lærere og håper på å få deg med på laget. Skolen ligger sentralt på Figgjo og har ca. 260 elever. Skolen er i utvikling og har økende elevtall år for år. Høsten 2019 vil vi flytte inn i et helt nytt og moderne skolebygg med både barnetrinn og ungdomsskole! Les mer om Figgjo skole her I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en...

  Søknadsfrist: 27. januar 2019
 • Fagarbeider/miljøveileder

  avdelingens logo/bilde

  Øygard ungdomsskole ligger i Hana bydel. Skolen har 415 elever fordelt på 15 klasser, og et personale på 57. Øygards filosofi beskrives ved "tydelige rammer og gode relasjoner", og vi jobber ut fra visjonen Trivsel - Trygghet - Læring. Les mer om Øygard ungdomsskole skole her Skolen har nå ledig et vikariat i 80 % stilling for inneværende skoleår.Tiltredelse snarest. Stillingen innebærer hovedsakelig oppfølging av enkeltelever og stiller store krav til selvstendighet.

  Søknadsfrist: 20. januar 2019
 • Lærere barneskole

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med på laget som skal bygge fremtidens skole for alle elevene våre? I Sandnesskolen er vi opptatt av å være i sentrum for fremtiden. Som lærer i Sandnesskolen får du arbeide i lærende felleskap hvor etter- og videreutdanning er høyt prioritert. Vi har tradisjon for felles og langsiktige satsninger. Våre elever fortjener dyktige og engasjerte lærere! For å videreutvikle den tilpassede opplæringen for elevene har Sandnesskolen gjennomført et løft innenfor pedagogisk bruk av...

  Søknadsfrist: 17. februar 2019
 • Lærere ungdomsskole

  avdelingens logo/bilde

  Vil du være med på laget som skal bygge fremtidens skole for alle elevene våre? I Sandnesskolen er vi opptatt av å være i sentrum for fremtiden. Som lærer i Sandnesskolen får du arbeide i lærende felleskap hvor etter- og videreutdanning er høyt prioritert. Vi har tradisjon for felles og langsiktige satsninger. Våre elever fortjener dyktige og engasjerte lærere! For å videreutvikle den tilpassede opplæringen for elevene har Sandnesskolen gjennomført et løft innenfor pedagogisk bruk av...

  Søknadsfrist: 17. februar 2019
 • Leder for strategi og utvikling

  avdelingens logo/bilde

  Vi er på jakt etter en analytisk og utviklingsorientert person med kraft til å lede strategi- og utviklingsarbeidet innenfor tjenesteområdet Byutvikling og teknisk. Tjenesteområdet etableres i januar 2019, og har ansvaret for byutvikling og kommunal infrastruktur i Sandnes kommune, fra overordnede mål og strategier til utvikling, forvaltning og drift. Dette omfatter virksomhetene Samfunnsplan, Plan, Byggesak, Geodata, Prosjekt og avtaler, Vann, avløp og renovasjon, Park, idrett og vei, Bydrif...

  Søknadsfrist: 31. januar 2019
 • Renholder/Hallbetjent

  avdelingens logo/bilde

  Som renholder er hovedoppgavene renhold av idrettsbygg. Insta800 brukes som renholds standard. Som hallbetjent er sikkerhet og service ovenfor innbyggerne som bruker hallene det viktigste. Vi har nå ledige stillinger ved følgende haller: Giskehallen: fast stilling som renholder 53% arbeidstid fra kl. 06.00 Tilkallingsvikar renhold Tilkallingsvikar for svømme og idrettshaller (hallbetjent) med arbeidstid arbeidstid kveld/helg Søknadene må sendes elektronisk via WebCruiter søknadssystem.

  Søknadsfrist: 28. januar 2019
 • Rådgiver næring

  avdelingens logo/bilde

  Har du et sterkt engasjement for næringsutvikling og ønsker å bidra til nytenking og innovasjon innen næring? Sandnes kommune har en spennende nyopprettet stilling som rådgiver næring. Sandnes kommune har et aktivt og innovativt næringsliv og har som mål å være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler. For å oppnå dette målet har kommunen en strategi om å tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser med tre tiltak; aktivt i dialog med næringsliv, akademia og det offentlige om...

  Søknadsfrist: 28. januar 2019
 • Spesialpedagog

  avdelingens logo/bilde

  Styrket barnehagetilbud har som sin hovedoppgave å gi tilrettelagte tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene i Sandnes. Enheten har 70 årsverk som består av støttepedagoger/assistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Spesialpedagogisk team består av 18 personer og ledes av av leder for Styrket barnehagetilbud. Ledig fra medio august. Vi har nå ledig 100% vikariat som spesialpedagog.

  Søknadsfrist: 20. januar 2019
 • Støttepedagog

  avdelingens logo/bilde

  Styrket barnehagetilbud har som sin hovedoppgave å gi tilrettelagte tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene i Sandnes. Enheten har 71 årsverk som består av støttepedagoger/støtteassistenter og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Leder for Styrket barnehagetilbud er leder for disse stillingene. For ansatte i støttestillinger blir arbeidssted (barnehage) fordelt for et år om gangen. I det daglige arbeidet er det styrer i barnehagen som er nærmeste overordnede. Vi har ledig...

  Søknadsfrist: 18. januar 2019
 • Pedagogisk psykologisk rådgiver

  avdelingens logo/bilde

  Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Les mer om PPT her Vi har nå ledig en fast stilling og to årsvikariater som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn både i førskole og i skolealder. Tiltredelse snarest, eller etter nærmere avtale. Tilfredsstillende...

  Søknadsfrist: 27. januar 2019
Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?