Lærlinger

Innhold

Lærlinger

Fagutdanning med høy kvalitet

Vi har lang erfaring og gode rutiner for gjennomføring av læreløpet. Som lærling får du allsidig og variert opplæring innenfor ditt fagfelt, og i løpet av læretiden er du innom forskjellige arbeidssteder etter fastlagt plan. På hvert arbeidsted vil du få en instruktør som vil være støttespiller og følge opp og hjelpe til i det daglige læringsarbeidet. Vi har også felles internundervisning og samlinger for alle lærlinger.

Fagopplæring har hovedansvar for lærlinger og instruktører i kommunen. Vi kvalitetssikrer opplæringen som fører til fagbrev.

Vi har læreplasser i 11 fag: helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider, idrettsannleggsgartner, anleggsgartner, institusjonskokk, vei- og anleggsarbeider, maler, byggdrifter, kontor- og administrasjonsmedarbeider, IKT-servicemedarbeider og renholdsoperatør.

Kvalifisert til læreplass?

Du må ha riktig skolebakgrunn med bestått VG1 og VG2 i ditt fag.

Som lærling skal du vise kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskap og ferdigheter til å løse arbeidsoppgaver.

Hvordan søke?

Søknadsfrist i hovedopptaket er 7. februar 2022.

Her finner du annonsene hvor du kan søke om læreplass.

 

Informasjon til lærere om hvordan søke læreplass

Søker må opprette egen webcruiter-profil

Å ha en egen Webcruiter-profil kan være en stor fordel og er veldig tidsbesparende for en jobbsøker.

Jobbsøkeren kan velge å opprette en profil og gjennom denne gjøre seg søkbar for andre relevante stillinger. Med en profil kan jobbsøkeren gjenbruke CV, tidligere søknadstekster, samt tidligere vedlegg. Her har jobbsøkeren i tillegg full oversikt over sendte søknader på tvers av virksomhetene som benytter Webcruiter, samt intervjuavtaler og gjennomførte tester.

Når som helst kan jobbsøkeren logge inn på profilen og enkelt gjøre endringer i en sendt søknad, skrive den ut eller slette søknaden.

Kontakt oss

Hilde Bjerga Rosland: 51 33 53 13/908 01 708 eller hilde.bjerga.rosland@sandnes.kommune.no

Publisert: 11.01.2017 09:58
Sist endret: 16.06.2021 11:55