Lærlinger

Innhold

Lærlinger

Fagutdanning med høy kvalitet

Vi har lang erfaring og gode rutiner for gjennomføring av læreløpet. Som lærling får du allsidig og variert opplæring innenfor ditt fagfelt, og i løpet av læretiden er du innom forskjellige arbeidssteder etter fastlagt plan. På hvert arbeidsted vil du få en instruktør som vil være støttespiller og følge opp og hjelpe til i det daglige læringsarbeidet. Vi har også felles internundervisning og samlinger for alle lærlinger.

Fagopplæring har hovedansvar for lærlinger og instruktører i kommunen. Vi kvalitetssikrer opplæringen som fører til fagbrev.

Vi har læreplasser i 11 fag: helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider, idrettsannleggsgartner, anleggsgartner, institusjonskokk, landbruksmaskinmekaniker, vei- og anleggsarbeider, maler, byggdrifter, kontor- og administrasjonsmedarbeider og IKT-servicemedarbeider.

Kvalifisert til læreplass?

Du må ha riktig skolebakgrunn med bestått VG1 og VG2 i ditt fag.

Som lærling skal du vise kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskap og ferdigheter til å løse arbeidsoppgaver.

Hvordan søke?

Søknadsfrist i hovedopptaket var 7. februar 2019.

Rakk du ikke fristen? Ta kontakt med Fagopplæring  i uke 23 for en vurdering av eventuelle ledige læreplasser.

Her finner du oppskrift på hvordan du søker om læreplass.

Kontakt oss

Fagopplæring treffes på tlf: 905 33 778
Hilde Bjerga Rosland: 51 33 53 13 eller hilde.bjerga.rosland@sandnes.kommune.no
Ingunn Madsen 51 33 51 99 eller ingunn.madsen@sandnes.kommune.no

Publisert: 11.01.2017 09:58
Sist endret: 12.04.2019 11:00