Bli leder for oppvekstområdet i Sandnes kommune

Innhold

Bli leder for oppvekstområdet i Sandnes kommune

Sandnes kommune har nylig samlet alle virksomheter for barn og unge i ett og samme tjenesteområde. Målet vårt er å gi barna i kommunen det aller beste miljøet å vokse opp i. De viktigste verktøyene våre i dette arbeidet er tidlig innsats, forebygging, samarbeid på kryss og tvers – og at vi har de flinkeste folkene.

Nå er vi på utkikk etter ny barnehagesjef og ny skolesjef. Begge to rapporterer direkte til direktør for oppvekst, og vil ha sentrale roller i direktørens strategiske ledergruppe. Som en av lederne i Sandnes kommune går du foran, griper muligheter og oppnår resultater sammen med andre.

Barnehagesjef

Barnehagesjef er en nyopprettet stilling som vil ha ansvar for barnehageområdet i kommunen. I Sandnes er det 27 kommunale barnehagene fordelt i 12 virksomheter. Vi har cirka 600 dyktige medarbeidere som jobber aktivt for at barna opplever en hverdag preget av omsorg, trivsel, mestring, vennskap og lek.

Som barnehagesjef har du overordnet ansvar for:

 • Fag, økonomi og personalansvar for de kommunale barnehagene.
 • Utarbeidelse av strategier og handlingsplaner på barnehageområdet.
 • Kvalitetsutvikling
 • Profilering av barnehageområdet.
 • Aktiv samarbeidspartner for endrings- og omstillingsarbeid.
 • Fremme tverrfaglig samarbeid med andre tjenester
 • Saksbehandling overfor politiske utvalg.
 • Lede og jobbe etter kommunens verdier, mål og strategier i henhold til styringsdokumentene.


Kvalifikasjoner
Du har:

 • relevant høyere utdanning innen fagområdet barnehage.
 • kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning og lov- og avtaleverk.
 • solid lederkompetanse, gjerne innen tjenesteområdet.
 • erfaring med endrings- og omstillingsprosesser.
 • god kjennskap til grensesnittet mellom politikk og administrasjon.
 • interesse og forståelse for samfunnsoppdraget knyttet til fagområdet.
 • gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • god forståelse for ressurs- og økonomistyring.


Egenskaper

Du er en leder som:

 • er strategisk og analytisk, med gode evner til å tenke helhetlig og tverrfaglig.
 • er strukturert og effektiv, og har stor gjennomføringskraft.
 • er trygg og tydelig, tar imot innspill og er opptatt av langsiktighet.
 • er opptatt av utvikling og jobber aktivt med kontinuerlig forbedring.
 • er verdsettende og fremmer samarbeid.
 • setter tydelige mål, følger opp og evaluerer.
 • gir ansvar, tillit og handlingsrom.

Vi tilbyr
En spennende og utfordrende lederoppgave, et godt støtteapparat og et fellesskap i en dynamisk organisasjon. Lønn etter avtale. Det er prøvetid i stillingen.


Søk på stillingen


Skolesjef

Som skolesjef i Sandnes kommune vil du lede en kompetanseorganisasjon i stadig utvikling og endring. Sandnes kommune har 29 grunnskoler med til sammen 10 300 elever. Disse er fordelt på 19 barneskoler, syv ungdomsskoler og tre kombinerte skoler (trinn 1-10). Vi har 1500 dyktige medarbeidere på våre skoler og fritidsordninger som jobber for at alle elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. Som skolesjef i Sandnes kommune vil du lede en kompetanseorganisasjon i stadig utvikling og endring.

Som skolesjef vil du ha ansvar for:

 • Fag, øknomi og personal for skole og SFO.
 • Utarbeidelse av strategier og handlingsplaner.
 • Kvalitetsutvikling.
 • Profilere skoleområdet.
 • Fremme tverrfaglig samarbeide med andre tjenester.
 • Saksbehandling overfor politisk utvalg.
 • Aktiv samarbeidspartner for endrings- og omstillingsarbeid.
 • Lede og jobbe etter kommunens verdier, mål og strategier i henhold til styringsdokumenter.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen fagområdet skole.
 • Kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning og lov- og avtaleverk.
 • Solid lederkompetanse, fortrinnsvis innen skoleledelse.
 • Erfaring med endrings- og omstillingsprosesser.
 • God kjennskap til grensesnittet mellom politikk og administrasjon.
 • Interesse og forståelse for samfunnsoppdraget for fagområdet.
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
 • God forståelse for ressurs- og økonomistyring.


Du har:

 • relevant høyere utdanning innen fagområdet skole.
 • erfaring fra offentlig forvaltning og tjenesteleveranser.
 • god kjennskap til gjeldende lov og avtaleverk.
 • solid lederkompetanse, fortrinnsvis innen skoleledelse
 • god kjennskap til grensesnittet mellom politikk og administrasjon.
 • interesse og forståelse for samfunnsoppdraget for fagområdet.
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • god forståelse for ressurs- og økonomistyring.


Personlige egenskaper
Du vil i denne stillingen lede og motivere selvstendige medarbeidere med høy faglig kompetanse Du er en leder som:

 • er strategisk og analytisk, med gode evner til å tenke helhetlig og tverrfaglig.
 • er strukturert og effektiv, med stor gjennomføringskraft.
 • er trygg og tydelig, tar imot innspill og er opptatt av langsiktighet.
 • er opptatt av utvikling og jobber aktivt med kontinuerlig forbedring.
 • er verdsettende og fremmer samarbeid.
 • setter tydelige mål, følger opp og evaluerer.
 • gir ansvar, tillit og handlingsrom.

 

Vi tilbyr
En spennende og utfordrende lederoppgave, et godt støtteapparat og et fellesskap i en dynamisk organisasjon. Lønn etter avtale. Det er prøvetid i stillingen.

 

Søk på stillingen

Publisert: 11.03.2021 11:54
Sist endret: 15.03.2021 09:06