Er du den nye barnehagelæreren i Sandnesbarnehagene

Innhold

Er du den nye barnehagelæreren i Sandnesbarnehagene

I Sandnes er vi på LAG for livslang lærelyst. Vi søker barnehagelærere som ser hver enkelt barn, legger til rette for at alle opplever seg inkludert i lek og læringsmiljøet.

I Sandnes har vi vår felles standard for kvalitet, gjennom vår satsing Utviklingsstøttende barnehager (USB) Er du en nysgjerrig og dyktig barnehagelærer som vil være med på den videre utviklingen av Sandnesbarnehagen?

I Sandnes har vi 27 kommunale barnehager med ulike størrelser fra 2 til 17 avdelinger, ulike driftsformer og med plassering spredt i hele kommunen.

Vår visjon er På lag for livslang lærelyst!

Visjonen er rammet inn av verdiene Verdsettende, inkluderende og medskapende.

Alle nyutdannede får tilbud om veiledning de to første årene. Veiledningen skjer i hver enkelt barnehage, og gjennom profesjonsveiledning av barnehagelærere med veiledningskompetanse. I tillegg blir du som nyutdannet invitert til lokale samlinger som er spesielt rettet mot deg som er ny.

I Sandnesbarnehagen jobber vi sammen som et lag og som ny vil du raskt oppleve å bli en del av profesjonsfellesskapet i barnehagen. Vi er nysgjerrige på hvem du er, på din kompetanse og hva du vil bidra med.

Vil du bli en del av laget vårt?

 


Søk jobb hos oss!


Kvalitetsplan

 

Publisert: 15.03.2022 10:47
Sist endret: 15.03.2022 10:47