Jobb i Sandnes kommune

Innhold

Jobb i Sandnes kommune

Sandnes kommune har over 5500 medarbeidere. Våre arbeidsplasser er basert på verdiene romslig, modig og sunn, og dette skal prege våre beslutninger og våre handlinger. Romslig betyr at vi vektlegger mangfold, toleranse og god kommunikasjon. Modig betyr at vi er ambisiøse og våger å ta modige grep. Sunn betyr at helse, trivsel og miljø står i fokus på våre arbeidsplasser.

Søk på stilling

Her kan du søke elektronisk på ledige stillinger. Du kan også registrere CV'en din selv om det ikke er en ledig stilling du vil søke på akkurat nå, så er du klar når det kommer en ledig stilling du vil søke på. Merk at vi ikke søker gjennom CV-basen for å finne kandidater.

Du finner ledige stillinger  i Sandnes kommune her.

Du kan registrere din CV her.

 

Politiattest og helseskjema 

For enkelte stillinger kreves politiattest og/eller helseskjema før tiltredelse.

Hvem skal levere politiattest og helseskjema?

Helseskjema

Personer som skal tilsettes som helsepersonell, på skoler, i barnehager, ved flyktningenheten eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg må levere helseskjema før tiltredelse.

 

Politiattest 

Dersom du har fått tilbud om stilling ved et av arbeidsstedene nevnt under skal politiattest leveres før tiltredelse.  

 

Helsepersonell:

 • EFF - Enhet for funksjonshemmede
 • EHR - Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
 • Fysio- og ergoterapitjenester
 • Helsestasjonstjenester
 • Legetjenester og legevakt
 • Mestringsenheten
 • Sykehjem

 

Arbeid med barn og unge:

 • Barne- og ungdomsskoler (inkl. Senter for flerspråklige barn og unge, Sandnes læringssenter og Sandnes kulturskole)
 • Barnehager (inkl. Styrket barnehagetilbud)
 • Barne- og familieenheten
 • PPT
 • Fritidsklubber
 • Flyktningenheten - dersom stillingen innebærer oppfølging av enslige mindreårige og/eller i familier

 

Andre:

 • Driftsoperatører
 • Hallbetjenter
 • Renholdere 
Om politiattest

Du kan ikke søke om politiattest før du har fått tilbud om stilling. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse, og den må fremvises eller leveres til leder før du begynner i stillingen.

 Informasjon om søknad om politiattest finner du på www.politiet.no/tjenester/politiattest.

 • Velger du å få politiattesten tilsendt i din digitale postkasse, mottar du den raskere.
 • Legg ved dokumentasjon på ansettelsesforholdet (signert arbeidsavtale).
 • Dersom det ikke fremgår tydelig av arbeidsavtalen hva formålet for politiattesten er, kan leder fylle ut eget formålsskjema som legges ved søknaden.

Personer som er under 18 år må søke per post. En foresatt må også skrive under på søknaden.

Om helseskjema

Skjema for helseattest (egenærklæring) må fylles ut før tiltredelse i stillinger som helsepersonell, på skoler, ved flyktningenheten, i barnehager eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Skjemaet sendes eller leveres til nærmeste leder før tiltredelse.

Helseskjema finner du her.

Hva tilbyr vi våre medarbeidere?

Som medarbeider i Sandnes kommune får du mange goder og fordeler.

Arbeidstid

Sandnes kommune har 37,5 timers arbeidsuke for heltidsansatte på dagtid. Turnusansatte har 35,5 timers arbeidsuke. For ansatte som ikke arbeider turnus eller fastlagte tider har Sandnes kommune fleksibel arbeidstidsordning.

Bedriftsbarnehage

Sandnes kommune kan tilby bedriftsbarnehage til medarbeidere i nøkkelstillinger eller i stillinger som er vanskelig rekrutterbare.

Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening

I Sandnes kommune er det en bedriftskunstforening og et bedriftsidrettslag. Bedriftsidrettslaget har grupper innen skyting, friidrett, ski, volleyball, orientering, sykkel, friluftsliv, håndball og fotball.

Bedriftshelsetjeneste

Sandnes kommune har egen bedriftshelsetjeneste som bistår arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Sandnes kommune har også avtale om psykologbistand til redusert pris.

Boliglån

Medarbeidere i Sandnes kommune kan søke om gunstige boliglån hos Sandnes kommunale pensjonskasse, Statens pensjonskasse eller KLP (avhengig av yrke).

Forsikring og pensjon

Sandnes kommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Medarbeidere er omfattet av gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring, fritidsulykkeforsikring og tjenestereiseforsikring. Pensjonsordning er avhengig av medarbeiders yrke (Sandnes kommunale pensjonskasse, Statens pensjonskasse eller KLP).

HjemJobbHjem

Medarbeidere i Sandnes kommune kan kjøpe månedsbillett på buss og tog i hele Rogaland for kr 500,-

Lønn

Sandnes kommune tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Seniorpolitikk

For å ivareta seniorene på våre arbeidsplasser har Sandnes kommune gode ordninger for medarbeidere over 62 år. For 25.000,- pr år kan medarbeider gis individuell tilrettelegging for å kunne være lenger i jobben, eller ta ut samme beløp i bonus.

Svømmehaller og treningssentre

Medarbeidere har gratis inngang til kommunens svømmehaller, og flere ulike treningssentre tilbyr trening til redusert pris.

Studenter

Ønsker du å jobbe ved siden av studier? Du får studentlønn når studiet er relevant for stillingen. Pr 01.07.2019 gir dette en årslønn på 313.500,- for 1.årsstudenter,  323.700,- for 2.årsstudenter og 359.500 for 3.årsstudenter.

I tillegg er det egne ordninger for enkelte studieretninger:

Syke- og vernepleierstudenter

Det utbetales en bonus til syke- og vernepleierstudenter som jobber minst 3.hver helg og eller sommerferie i Sykehjem Øst, Sykehjem Vest, Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR), Enhet for funksjonshemmede (EFF) eller Mestringsenheten.

Arbeid hver 3. helg (sept-aug) og 6 uker sommerjobb (ca. 100 %)  kr 25 000
Arbeid hver 3. helg (sept-aug) kr 12 500
Sommerjobb i 6 uker (ca. 100 %) kr 12 500
Sommerjobb i 4-5 uker (ca. 100 %) kr 10 000
Barnehagelærer-student

Arbeidspraksis

Dersom du ønsker praksis i forbindelse med skole/studie eller annet, må du ta direkte kontakt med leder i den avdelingen/enheten hvor du ønsker praksis.

Utenlandske søkere

 • Du må beherske både skriftlig og muntlig norsk, som hovedregel tilsvarende språknivå B1
 • Søknaden må skrives på norsk
 • Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk
 • Du må ha gyldig oppholdstillatelse for arbeid
 • Du må legge ved godkjenning fra NOKUT på utenlandsk utdanning, se www.nokut.no.
 • Krever stillingen autorisasjon må HPR-nummer registreres ved søknad, og autorisasjon leveres før tiltredelse. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gir slik godkjenning, se www.sak.no.

 

Publisert: 16.02.2017 09:14
Sist endret: 04.03.2020 10:04