Arbeid med ny kommuneplan

Innhold

Arbeid med ny kommuneplan

Bakgrunn for arbeidet med ny kommuneplan

Hvordan kommer vi fram til ny kommuneplan?

En del av prosessen med å lage kommuneplan er å utrede enkelte tema grundig (beskrives i utfordringsbildet, i planstrategi og planprogram). Dette gjøres noen ganger av fagfolk ansatt i kommunens administrasjon, andre ganger av innleide konsulenter.

Les mer om ulike mulighetsstudier, rapporter og annet av kunnskapsgrunnlaget her:  

Siste nytt

Her vil kommunen legge ut aktuelle nyheter og milepæler fra planprosessen fram til 2023.

Har du spørsmål ta kontakt med:

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 00 00
  • epost

 

Gjeldende kommuneplan

Frem til vedtak i kommunestyret i Sandnes (antas i 2023) gjelder kommuneplan for Sandnes 2019-2035.

På denne siden kan du finne planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart m.m. for denne kommuneplanen.

Publisert: 12.12.2019 10:01
Sist endret: 12.12.2019 10:05