Ny kommuneplan er i gang

Innhold

Ny kommuneplan er i gang

Sandnes kommune inviterer til innspill og dialog om by- og tettstedsutvikling i forbindelse med ny kommuneplan 2023-2038. Alle som ønsker det, står fritt til å komme med innspill.

Arealinnspill

Hovedoverskriften kommuneplan 2023-2038 er videreutvikle og forsterke den gjeldende kommuneplanens mål og strategier. 

Kommunen har en prioritert byutviklingsakse (se kart under) hvor det er særlig ønskelig med arealinnspill. Innspill til næringsareal er også relevant.

 Kartet viser prioritert byutviklingsakse i kommuneplan for Sandnes 2019-2035

Les mer om hva vi ønsker arealinnspill om:

Vil du gi arealinnspill?

Innspill må sendes skriftlig. Det kan du gjøre ved å sende e-post til kommuneplan2023@sandnes.kommune.no eller per brev. Brev adresseres Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 Sandnes. Merk brev og eposter med ”Innspill til ny kommuneplan".

Frist for å komme med arealinnspill er satt til 20. juni 2021.

Planstrategi og planprogram er vedtatt

Planstrategien viser hvilke prosjekter og planarbeider som skal gjennomføres i valgperioden. Planprogrammet er rett og slett en "oppskrift" på hvordan vi har tenkt å lage kommuneplanen 2023-2038. 

Her kan du lese planstrategi og planprogram som ble vedtatt 19. oktober 2020. 

"Folkehelse Sandnes 2020 - Helsetilstand og påvirkningsfaktorer" er et sentralt kunnsskapsgrunnlag for utfordringene som trekkes frem i planstrategien. 

 

Bilde av forsiden til dokumentet planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplan 2023-2038Bilde av forsiden til oversiktsdokumentet "Folkehelse Sandnes 2020 - Helsetilstand og påvirkningsfaktorer"

Gjeldende kommuneplan

Frem til vedtak i kommunestyret i Sandnes gjelder kommuneplan for Sandnes 2019-2035.

På denne siden kan du finne planbeskrivelse, bestemmelser og kart for kommuneplan 2019-2035.

 

Bakgrunn for arbeidet med ny kommuneplan

Hvordan kommer vi fram til ny kommuneplan?

En del av prosessen med å lage kommuneplan er å utrede enkelte tema grundig. Dette arbeidet beskrives i planstrategi og planprogram

Les mer om ulike mulighetsstudier, rapporter og annet av kunnskapsgrunnlaget her.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål ta kontakt med:

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Samfunnsplan

  • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
  • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon 51 33 00 00
  • epost

 

Publisert: 12.12.2019 10:01
Sist endret: 25.03.2021 15:53