Tilrettelagt fritid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandnes kommune skal gi et fritidstilbud til alle, uansett evner, bakgrunn og interesser. Vi tilrettelegger kultur- og fritidstilbud til mennesker med spesielle behov.

Tilrettelagte fritidstilbud

Mandagsklubben er en sosial møteplass der det er salg av mat og drikke, ulike aktiviteter og dans.

Les mer om tilbudet her

Mandagsklubben er en sosial møteplass der det er salg av mat og drikke, ulike aktiviteter og dans. Mer informasjon finner du her


Sted: L54
Åpningstider: kl.18-20, mandag i oddetallsuker
Aldersgrense: 14- 25 år
Pris: 20 kr. Ledsager gratis 

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf 51 33 75 54/ 975 14 227 

På fredagstreffen vil du finne dans til levende musikk. Det blir arrangert to fredagstreff i året. Et julebord og en sommerfest.

Les mer om tilbudet her

På fredagstreffen vil du finne dans til levende musikk. Det blir arrangert to fredagstreff i året. Et julebord og en sommerfest.

 • Dato for årets sommerfest er fredag 09. juni.
 • Dato for årets julebord er fredag 15. desember.


Sted: Lura Bydelshus
Åpningstid: Fra klokken 18.00 - 21.00
Pris: Prisen avhenger av type arrangement. Bindende påmelding
Aldersgrense: Fra 16 år

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf. 51 33 75 54/ 975 14 227

 

Åpent bassengtilbud er et tilbud i varmtvannsbasseng på Varatun psykiatriske. Tilbudet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Les mer om tilbudet her

Åpent bassengtilbud er et tilbud i varmtvannsbasseng på Varatun psykiatriske. Tilbudet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Bassengtilbudet starter opp torsdag 05. januar 2017
Mer informasjon finner du her


Sted: Varmtvannsbassenget ved Varatun psykiatriske.
Åpningstid: Hver torsdag fra klokken 18.30-20.30.
Pris: Gratis
Aldersgrense:

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf. 51 33 75 54/ 975 14 227

Myggen har salg av mat og drikke fra kafeen og det er ulike aktiviteter i bydelshusets diskorom.

Les mer om tilbudet her

På myggen er det salg av mat og drikke fra kafeen og det er ulike aktiviteter i bydelshusets diskorom.
Mer informasjon finner du her


Sted: Lura bydelshus
Åpningstider: kl. 18- 20, torsdag i partallsuker
Pris: Gratis
Aldersgrense: 10- 16 år

Kontaktperson:
Liz Ø. Aase tlf 971 94 292

 

På kafe Biå vil det være salg av mat og drikke, dans og mulighet for underholdning.

Les mer om tilbudet her

På kafe Biå vil det være salg av mat og drikke, dans og mulighet for underholdning.
Mer informasjon finner du her

Arrangør: Teaterverkstedet Ganddal - i samarbeid med  Sandnes kommune
Sted: Ganddal bydelshus
Åpningstider: Kl. 18.00 – 20.00, mandag i partallsuker
Pris: Kr 25,- pr pers.
Aldersgrense:

Kontaktperson:
Liz Aase 971 94 292

 

Åpen hall og klatring i Bogafjell hallen er åpent for barn og unge med funksjonsnedsettelse som bor i Sandnes kommune og som ønsker å drive med litt fysisk aktivtet.

Les mer om tilbudet her

Åpen hall og klatring i Bogafjell hallen er åpent for barn og unge med funksjonsnedsettelse som bor i Sandnes kommune og som ønsker å drive med litt fysisk aktivtet. Det vil også være fritidskontakt til stede for tilrettelegging i den grad vi har utstyr tilgjengelig. Du kommer deg til og fra selv, gjerne sammen med en fritidskontakt eller foresatte. Vi håper at dette tilbudet kan bli en del av mangfoldet av dine fritidsaktiviteter. Vi anskaffer en del utstyr og åpne for innspill fra deg. Ta gjerne med deg ei vannflaske til å slukke tørsten med.

 • Sted: Bogafjell hallen
 • Åpningstid: Torsdager kl. 18.00 til 20.00.
 • Pris: Gratis
 • Aldersgrense: fra ca 8 år
 • Målgruppe: barn og unge med funksjonsnedsettelse

Kontaktperson:
Terje Lunde tlf. 51 33 77 73/ 951 86 284

 

Utlån av radiostyrte biler, veiledning i å bruke disse

Les mer om tilbudet her

Utlån av radiostyrte biler, veiledning i å bruke disse.

 • Sted: Låven på Varatun gård
 • Åpningstid: kl. 18.00 -19.30 etter avtale
 • Pris: Gratis
 • Aldersgrense: Ingen

Kontaktperson:
Terje Lunde  tlf. 51 33 77 73/ 951 86 284  epost: terje.lunde@sandnes.kommune.no

Her er det omlag 26 spillere som trener sammen, men de er påmeldt som to forskjellige lag i HU-serien.

Les mer om tilbudet her

Her er det omlag 26 spillere som trener sammen, men de er påmeldt som to forskjellige lag i HU-serien. Hvert år deltar de på landsturneringen for HU håndball. Denne turneringen foregår i forskjellige byer hvert år (Stavanger i 2016)

Arrangør: Samarbeid mellom Sandnes håndballklubb og Sandnes kommune
Sted: Sørbøhallen
Når: Hver fredag fra klokken 18:30-20:00.
Pris: Medlemmer betaler medlemskontigent til håndballklubben
Aldersgrense: I utgangspunktet 15-65 år, men vi er fleksible så ta kontakt!

Kontaktpersoner:
Eirill Gitlesen 400 63 244 (trener)
Liz Aase 51337553 / 971 94 292 (tilrettelagt fritid)

 

Fotballlaget er påmeldt i serien lokalt og deltar i tillegg i landturneringen.

Les mer om tilbudet her

Fotballlaget er påmeldt i serien lokalt og deltar i tillegg i landturneringen. De arrangere også sosialt samvær etter treningen klokken 20:30.

Arrangør: Samarbeid mellom Hana I.L og Sandnes kommune
Sted: Hana Når: Hver tirsdag fra 18:30-20:00
Pris: Medlemmer betaler medlemskontigent
Aldersgrense: I utgangspunktet 15-65 år, men vi er fleksible så ta kontakt!

Kontaktperson:
Terje Lunde 951 86 284 

 ChillOut er en åpen sosial møteplass for deg som er ensom, eller av andre grunner ønsker å møte andre ungdom i samme alder.

Les mer om tilbudet her

ChillOut er en åpen sosial møteplass for deg som:

 • Strever psykisk
 •  Ønsker å utvide ditt sosiale nettverk og å få nye venner
 • Ikke finner deg til rette i andre fritidstilbud
 • Er ensom, eller av andre grunner ønsker å møte andre ungdom i samme alder.
 • Ønsker et trygt sted hvor du kan møte trygge voksne


Sted: L54
Åpningstider: Hver tirsdag fra klokken 18:00-20:00
Pris: Gratis
Aldersgrense: Fra 10. klasse til en blir 20 år

Kontaktperson:
Stine M. Paulsen, tlf. 92607496 

For deg som ønsker å få fritidskontakt / støttekontakt

Søk om fritidskontakt/støttekontakt ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester som du laster ned her: Søknad om å få fritidskontakt/støttekontakt.pdf

Les mer om fritidstidskontakt/støttekontakt her

Hva er fritidskontakt og støttekontakt?

Fritidskontakter og støttekontakter hjelper mennesker med funksjonsnedsettelser i kultur- og fritidsaktiviteter. De har som oppgave å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter og gi den enkelte støtte og motivasjon til å delta. De skal legge til rette slik at den enkelte opplever et fellesskap. Det er også viktig at en tilrettelegger kultur- og fritidstilbud ut fra den enkeltes forutsetninger.

Vedtak om fritidskontakt i gruppe gis for minimum en aktivitet pr. uke med varighet på 2 timer. Det varierer hvor mange timer en får innvilget støttekontakt. Samordningsenheten i kommunen gir vedtak om fritidskontakt til søkeren, mens tilrettelagt fritid følger opp vedtaket

Fritidskontakter jobber i grupper med flere fritidskontakter og flere brukere, dette i motsetning til støttekontakt som er en til en.

Fritidskontakt og støttekontakttjenesten er lovfestet i helse- og omsorgstjeneste loven §§3-1, første ledd jf. 3-2, første ledd nr. 6 bokstav b.

Målgruppe

Mennesker med funksjonsnedsettelser som har behov for bistand for å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Hva koster det?

Det er gratis å motta fritidskontakt og støttekontakt, men brukeren dekker egenkostnaden knyttet til fritidsaktiviteten.

Kontakt oss

 

 

For deg som ønsker å bli fritidskontakt / støttekontakt

Søknad om å bli fritidskontakt/støttekontakt

Hva innebærer det å være fritidskontakt/støttekontakt?

En må jobbe minimum en fast kveld i uken
En må delta aktivt i tilbudene
En må tilrettelegge fritidsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser
En må samarbeide med andre fritidskontakter og foreldre/foresatte

Hva kreves for å være fritidskontakt/støttekontakt?

Du må være over 18 år.
Ønske om å gjøre noe meningsfullt for andre.
Er aktiv, liker nye utfordringer og er engasjert
Er trygg på voksenrollen og kan sette tydelige grenser
Har gode kommunikasjonsferdigheter
Har evne til å motivere og glere andre
Tar initiativ
Og ikke minst, liker å ha det gøy på jobb.

Hva får du? 

Som fritidskontakt får en fast ansettelse i Sandnes kommune. En får lønn som assistent etter kommunens lønnsregulativ. En får også faglig opplæring og veiledning.

Som støttekontakt er en oppdragstaker i kommunene.

For mer informasjon ta kontakt.

Kontakt oss

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Langgata 54, Sandnes
 • epost

 

 

Publisert: 08.12.2016 13:52
Sist endret: 08.12.2016 14:03