Tilrettelagt fritid

Innhold

Tilrettelagt fritid

Sandnes kommune skal gi et fritidstilbud til alle, uansett evner, bakgrunn og interesser. Vi tilrettelegger kultur- og fritidstilbud til mennesker med spesielle behov.

Tilrettelagte fritidstilbud arrangert av Sandnes kommune

Mandagsklubben er en sosial møteplass for utviklingshemmede fra 14 år. 

Les mer om tilbudet her

Mandagsklubben er en sosial møteplass for utviklingshemmede der det er salg av mat og drikke, samt ulike aktiviteter som f.eks. bingo og dans.

Sted: L54
Åpningstider: kl.18-20, mandag i oddetallsuker
Aldersgrense: 14 år
Pris: Gratis inngang. 

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf 975 14 227 

Les mer om tilbudet her

På Fredagstreffen vil du finne dans til levende musikk. Det blir arrangert to fredagstreff i året. Et julebord og en sommerfest.

 • Dato for årets sommerfest er fredag 15. juli.
 • Dato for årets julebord er fredag 14. desember.


Sted: Lura Bydelshus
Åpningstid: Fra klokken 18.00 - 21.00
Pris: Prisen avhenger av type arrangement. Bindende påmelding
Aldersgrense: Fra 16 år

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf. 975 14 227

Åpent bassengtilbud er et tilbud i Varatun helsebasseng for personer med psykisk utviklingshemming. Tilbudet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Les mer om tilbudet her

Sted: Helsebassenget ved Varatun psykiatriske.

Åpningstid: Hver torsdag fra klokken 18.30-20.30.
Pris: Gratis
Aldersgrense:

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf. 51 33 75 54/ 975 14 227

Myggen er en åpen møteplass for utviklingshemmede i alder ca. 10 -16 år.

Les mer om tilbudet her

På Myggen er det salg av mat og drikke fra kafeen og det er ulike aktiviteter i bydelshusets diskorom.

Sted: Lura bydelshus
Åpningstider: kl. 18- 20, torsdag i partallsuker
Pris: Gratis
Aldersgrense: 10- 16 år

Kontaktperson:
Liz Ø. Aase, mobil tlf 971 94 292

Kafe Biå er åpen sosial møteplass for voksne med utviklingshemning.

Les mer om tilbudet her

På kafe Biå vil det være salg av mat og drikke, dans og mulighet for underholdning.

Arrangør: Teaterverkstedet Ganddal - i samarbeid med  Sandnes kommune
Sted: Ganddal bydelshus
Åpningstider: Kl. 18.00 – 20.00, mandag i partallsuker
Pris: Kr 25,- pr pers.
Aldersgrense: Over 18 år.

Kontaktperson:
Liz Aase, mobil: 971 94 292

Åpen hall og klatring i Bogafjell hallen er åpent for barn og unge med funksjonsnedsettelse som bor i Sandnes kommune og som ønsker å drive med litt fysisk aktivitet.

Les mer om tilbudet her

Det vil også være fritidskontakt til stede for tilrettelegging i den grad vi har utstyr tilgjengelig. Du kommer deg til og fra selv, gjerne sammen med en fritidskontakt eller foresatte. Vi håper at dette tilbudet kan bli en del av mangfoldet av dine fritidsaktiviteter. Vi anskaffer en del utstyr og åpne for innspill fra deg. Ta gjerne med deg ei vannflaske til å slukke tørsten med.

 • Sted: Bogafjell hallen
 • Åpningstid: Torsdager kl. 18.00 til 20.00.
 • Pris: Gratis
 • Aldersgrense: fra ca 8 år
 • Målgruppe: barn og unge med funksjonsnedsettelse

Kontaktperson:
Terje Lunde mobil: 951 86 284

Utlån av radiostyrte biler, veiledning i å bruke disse

Les mer om tilbudet her

Utlån av radiostyrte biler, veiledning i å bruke disse.

 • Sted: Låven på Varatun gård
 • Åpningstid: kl. 18.00 -19.30 etter avtale
 • Pris: Gratis
 • Aldersgrense: Ingen

Kontaktperson:
Terje Lunde, mobil: 951 86 284  epost: terje.lunde(a)sandnes.kommune.no

ChillOut er en åpen sosial møteplass for deg som er ensom, eller av andre grunner ønsker å møte andre ungdom i samme alder.

Les mer om tilbudet her

ChillOut er en åpen sosial møteplass for deg som:

 • Strever psykisk
 • Ønsker å utvide ditt sosiale nettverk og å få nye venner
 • Ikke finner deg til rette i andre fritidstilbud
 • Er ensom, eller av andre grunner ønsker å møte andre ungdom i samme alder.
 • Ønsker et trygt sted hvor du kan møte trygge voksne

Sted: L54
Åpningstider: Hver tirsdag fra klokken 17:00-21:00
Pris: Gratis
Aldersgrense: Fra 10. klasse til en blir 20 år

Kontaktperson:
Elisabeth Sandland, mobil: 926 54 967. 

Sandnes håndballklubb har et eget HC-lag der det er omtrent 26 spillere som trener sammen.

Les mer om tilbudet her

Her er det omlag 26 spillere som trener sammen, men de er påmeldt som to forskjellige lag i HU-serien. Hvert år deltar de på landsturneringen for HU håndball. Denne turneringen foregår i forskjellige byer hvert år (Stavanger i 2016)

Arrangør: Samarbeid mellom Sandnes håndballklubb og Sandnes kommune
Sted: Sørbøhallen
Når: Hver fredag fra klokken 18:30-20:00.
Pris: Medlemmer betaler medlemskontigent til håndballklubben
Aldersgrense: I utgangspunktet 15-65 år, men vi er fleksible så ta kontakt!

Kontaktpersoner:
Eirill Gitlesen 400 63 244 (trener)
Liz Aase 51337553 / 971 94 292 (tilrettelagt fritid)

Hana idrettslag har et eget HC-lag.

Les mer om tilbudet her

Fotballlaget er påmeldt i serien lokalt og deltar i tillegg i landturneringen. De arrangere også sosialt samvær etter treningen klokken 20:30.

Arrangør: Samarbeid mellom Hana I.L og Sandnes kommune
Sted: Hana Når: Hver tirsdag fra 18:30-20:00
Pris: Medlemmer betaler medlemskontigent
Aldersgrense: I utgangspunktet 15-65 år, men vi er fleksible så ta kontakt!

Kontaktperson:
Terje Lunde 951 86 284 

Sandved idrettslag har nylig dannet et fotball lag for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Les mer om tilbudet her

Sandved idrettslag har et eget fotball lag for barn og unge i alderen 10-16 år med funksjonsnedsettelse. De trener hver onsdag fra klokken 18.30-19.30.

Arrangør: Sandved IL
Sted: Kunstgressbanen ved Sandneshallen onsdager fra 18:30-19:30
Aldersgrense: 10-16 år

Kontaktperson:
Linn Therese Åsemoen 9243589

Lura idrettslag har startet opp allidrett for barn og unge i grunnskolealder som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta i ordinære fritidstilbud.

Les mer om tilbudet her

Lura idrettslag har startet opp allidrett for barn og unge i grunnskolealder som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta i ordinære fritidsaktiviteter.

Arrangør: Lura IL
Sted: Lurahallen hver fredag fra klokken 17:00-18:00
Aldersgrense: Barn og unge i grunnskolealder

Kontaktperson:
Tron Erik Bertelsen 95088106

Røde kors har et tilbud for voksne utviklingshemmede over 16 år.

Les mer om tilbudet her

Røde kors klubben har laget til et tilbud for voksne utviklingshemmelse som er over 16 år.

Arrangør: Sandnes Røde kors
Sted: Røde kors huset i Roald Amundsensgate
Når: Se program
Aldersgrense: Fra 16 år og oppover

Kontaktperson:
Marianne Seim Haaland, 40853927

Stavanger turistforening har tilrettelagte friluftstilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Les mer om tilbudet her

Stavanger turistforening inviterer til friluftsarrangement åpent for alle, og spesielt tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Friluftsliv for alle – på Gramstad
Annenhver tirsdag kl.18-20
Tilrettelagte friluftsaktiviteter som tur, natursti, matlaging på bål, kanopadling (ut september), orientering.
Lavterskeltilbud, tilgjengelig for rullestolbrukere. (Foreløpig har vi ikke tilrettelagte kanoer - for å delta i kanopadling må man ha sittebalanse og kunne forflytte seg over i kano uten hjelpemidler)
Aldersgruppe – voksne
Mer informasjon finner man på nettsidene www.stf.no/aktiviteter og søk «friluftsliv for alle»

Torsdagstur for ungdom med funksjonsnedsettelse
En gang i måned på torsdag kl. 18 – (cirka) kl.20
Høstprogram: 7.sept, 5.okt, 2.november, 30.november
Noen turer er tilgjengelig for rullestolbrukere. Turene går i ulike områder på Nord Jæren.
Aldersgruppe – ungdom
Mer informasjon finner man på nettsidene www.stf.no/aktiviteter og søk «torsdagstur»

Kontaktperson:
Helen Adamson, helen@stf.no eller 51840219

Et tilbud for mennesker med ulike behov i Gand kirken.

Les mer om tilbudet her

Et tilbud for mennesker med ulike behov i Gand kirken. De møtes siste torsdagen i måneden fra klokken 18:30-20:00.

Hommersåk innebandyklubb har startet et innebandylag for ungdom/voksen med spesielle behov.

Les mer om tilbudet her

Hommersåk innebandyklubb har startet et innebandylag for ungdom/voksne med spesielle behov. De inviteterer til nybegynnerkurs fredag 22. september kl. 18:00-19:00.

Arrangør: Hommersåk innebandyklubb
Sted: Riskahallen
Når: Fredager fra klokken 18:00-19:00
Aldersgrense: Ungdom/voksne

Kontaktperson: Christoffer Bjerkreim, 40016876

 

For deg som ønsker å få fritidskontakt

Søk om fritidskontakt ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester som du laster ned her: Søknad om å få fritidskontakt.pdf

Les mer om fritidstidskontakt her

Hva er fritidskontakt?

Fritidskontakter hjelper mennesker med funksjonsnedsettelser i kultur- og fritidsaktiviteter. De har som oppgave å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter og gi den enkelte støtte og motivasjon til å delta. De skal legge til rette slik at den enkelte opplever et fellesskap. Det er også viktig at en tilrettelegger kultur- og fritidstilbud ut fra den enkeltes forutsetninger.

Vedtak om fritidskontakt i gruppe gis for minimum en aktivitet pr. uke med varighet på 2 timer. Det varierer hvor mange timer en får innvilget fritidskontakt. Samordningsenheten i kommunen gir vedtak om fritidskontakt til søkeren, mens tilrettelagt fritid følger opp vedtaket

Fritidskontakter jobber i grupper med flere fritidskontakter og flere brukere, dette i motsetning til støttekontakt som er en til en.

Fritidskontakttjenesten er lovfestet i helse- og omsorgstjeneste loven §§3-1, første ledd jf. 3-2, første ledd nr. 6 bokstav b.

Målgruppe

Mennesker med funksjonsnedsettelser som har behov for bistand for å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Hva koster det?

Det er gratis å motta fritidskontakt, men brukeren dekker egenkostnaden knyttet til fritidsaktiviteten.

 

Vil du bli fritidskontakt?

For tiden tar vi ikke imot søknader om å bli fritidskontakt.

Som fritidskontakt (støttekontakt) hjelper du andre mennesker til et mer sosialt liv gjennom å engasjere dem i forskjellige fritidsaktiviteter. Her jobber vi i grupper, slik at de som er deltakere i våre tilbud skal få mulighet til å oppleve fellesskap, mestring og fritidsaktiviteter ut i fra sine forutsetninger.

Hva innebærer det å være fritidskontakt?

En må jobbe minimum en fast kveld i uken
En må delta aktivt i tilbudene
En må tilrettelegge fritidsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser
En må samarbeide med andre fritidskontakter og foreldre/foresatte

Hva kreves for å være fritidskontakt?

Du må være over 18 år.
Ønske om å gjøre noe meningsfullt for andre.
Er aktiv, liker nye utfordringer og er engasjert
Er trygg på voksenrollen og kan sette tydelige grenser
Har gode kommunikasjonsferdigheter
Har evne til å motivere og glede andre
Tar initiativ
Og ikke minst, liker å ha det gøy på jobb.

Hva får du? 

Som fritidskontakt får en fast ansettelse i Sandnes kommune. En får lønn som assistent etter kommunens lønnsregulativ. En får også faglig opplæring og veiledning.

For mer informasjon ta kontakt med oss.

Hvordan søker du om å bli fritidskontakt?

For tiden tar vi ikke imot søknader om å bli fritidskontakt.

Kontakt oss

Leder for Tilrettelagt fritid
Brit Nybrodahl, 51335666 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

 

Publisert: 08.12.2016 13:52
Sist endret: 28.08.2019 14:53