Tilrettelagt fritid

Innhold

Tilrettelagt fritid

Sandnes kommune skal gi et fritidstilbud til alle, uansett evner, bakgrunn og interesser. Vi tilrettelegger kultur- og fritidstilbud til mennesker med spesielle behov.
Korona: Viktig melding til brukere av fritidskontakttjenester

Vi starter gradvis opp igjen med uteaktiviteter for smågrupper.

Følg med på Tilrettelagt Fritid sin Facebook-side. Vi vil fortløpende legge ut informasjon der.

 

 

Tilrettelagte fritidstilbud arrangert av Sandnes kommune

Mandagsklubben er en sosial møteplass for utviklingshemmede fra 14 år. 

Les mer om tilbudet her

Mandagsklubben er en sosial møteplass for utviklingshemmede der det er salg av mat og drikke, samt ulike aktiviteter som f.eks. bingo og dans.

Sted: L54
Åpningstider: kl.18-20, mandag i oddetallsuker
Aldersgrense: 14 år
Pris: Gratis inngang. 

Program for høsten 2019 finner du her

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf 975 14 227 

På fredagstreffen vil du finne dans til levende musikk.

Les mer om tilbudet her

På Fredagstreffen vil du finne dans til levende musikk. Det blir arrangert to fredagstreff i året. Et julebord og en sommerfest.

Dato for julebord høsten 2019 blir fredag 13. desember.
Nærmere informsjon kommer.

Sted: Lura Bydelshus
Åpningstid: Fra klokken 18.00 - 21.00
Pris: Prisen avhenger av type arrangement. Bindende påmelding
Aldersgrense: Fra 16 år

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf. 975 14 227

Åpent bassengtilbud er et tilbud i Varatun helsebasseng for personer med psykisk utviklingshemming. Tilbudet er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Les mer om tilbudet her

Sted: Helsebassenget ved Varatun psykiatriske.

Åpningstid: Hver torsdag fra klokken 18.30-20.30.
Pris: Gratis
Aldersgrense:

Mer informasjon finner du her

Kontaktperson:
Inger Nevland tlf. 51 33 75 54/ 975 14 227

Myggen er en åpen møteplass for utviklingshemmede i alder ca. 10 -16 år.

Les mer om tilbudet her

På Myggen er det salg av mat og drikke fra kafeen og det er ulike aktiviteter i bydelshusets diskorom.

Sted: Lura bydelshus
Åpningstider: kl. 18- 20, torsdag i partallsuker
Pris: Gratis
Aldersgrense: 10- 16 år

Program for høsten 2019 finner du her

Kontaktperson:
Liz Ø. Aase, mobil tlf 971 94 292

Kafe Biå er åpen sosial møteplass for voksne med utviklingshemning.

Les mer om tilbudet her

På kafe Biå vil det være salg av mat og drikke, dans og mulighet for underholdning.

Arrangør: Teaterverkstedet Ganddal - i samarbeid med  Sandnes kommune
Sted: Ganddal bydelshus
Åpningstider: Kl. 18.00 – 20.00, mandag i partallsuker
Pris: Kr 25,- pr pers.
Aldersgrense: Over 18 år.

Program for høsten 2019 finne du her

Kontaktperson:
Liz Aase, mobil: 971 94 292

Åpen hall og klatring i Bogafjell hallen er åpent for barn og unge med funksjonsnedsettelse som bor i Sandnes kommune og som ønsker å drive med litt fysisk aktivitet.

Les mer om tilbudet her

Det vil også være fritidskontakt til stede for tilrettelegging i den grad vi har utstyr tilgjengelig. Du kommer deg til og fra selv, gjerne sammen med en fritidskontakt eller foresatte. Vi håper at dette tilbudet kan bli en del av mangfoldet av dine fritidsaktiviteter. Vi anskaffer en del utstyr og åpne for innspill fra deg. Ta gjerne med deg ei vannflaske til å slukke tørsten med.

 • Sted: Bogafjellhallen
 • Åpningstid: Torsdager kl. 18.00 til 20.00.
 • Pris: Gratis
 • Aldersgrense: fra ca 8 år
 • Målgruppe: barn og unge med funksjonsnedsettelse

Kontaktperson:
Terje Lunde mobil: 951 86 284

ChillOut er en åpen sosial møteplass for deg som er ensom, eller av andre grunner ønsker å møte andre ungdom i samme alder. ChillOut er fra 10 klasse og frem til en blir 20 år.

Les mer om tilbudet her

ChillOut er en åpen sosial møteplass for deg som:

 • Strever psykisk
 • Ønsker å utvide ditt sosiale nettverk og å få nye venner
 • Ikke finner deg til rette i andre fritidstilbud
 • Er ensom, eller av andre grunner ønsker å møte andre ungdom i samme alder.
 • Ønsker et trygt sted hvor du kan møte trygge voksne

Sted: L54
Åpningstider: Hver tirsdag fra klokken 17:00-21:00
Pris: Gratis
Aldersgrense: Fra 10. klasse til en blir 20 år

Kontaktperson:
Elisabeth Sandland, mobil: 926 54 967.

ChillOut jr. er en åpen sosial møteplass for seg som er ensom, eller av andre grunner ønsker å møte andre ungdom i samme alder. ChillOut jr er et tilbud for ungdomsskoleelever.

Les mer om tilbudet her

ChillOut jr er en åpen sosial møteplass for deg som:

 • Strever psykisk
 • Ønsker å utvide ditt sosiale nettverk og å få nye venner
 • Ikke finner deg til rette i andre fritidstilbud
 • Er ensom, eller av andre grunner ønsker å møte andre ungdom i samme alder
 • Ønsker et trygt sted hvor du kan møte trygge voksne.

Her blir det aktivteter som disco, bordtennis, biljard, filmkveld og mat. 1 gang i måneden satser en på aktivitet utenfor klubblokalene som f.eks. rush. ChillOut jr er gratis, men det kan hende at det noen ganger er en liten egenander på aktiviteter.

ChillOut jr skal være en positiv og trygg møteplass med fokus på trivsel og samhold.

Sted:Ganddal bydelshus
Åpningstider: Hver onsdag fra klokken 17:30-20:30
Pris: Gratis
Aldersgrense: 8. - 10. klasse

Kontaktperson:
Ingrid Jacobsen, mobil 45014516
Paal Atle Johansen, mobil 92339932

 

Sandnes håndballklubb har et eget HC-lag der det er omtrent 26 spillere som trener sammen.

Les mer om tilbudet her

Her er det omlag 26 spillere som trener sammen, men de er påmeldt som to forskjellige lag i HU-serien. Hvert år deltar de på landsturneringen for HU håndball. Denne turneringen foregår i forskjellige byer hvert år (Stavanger i 2016)

Arrangør: Samarbeid mellom Sandnes håndballklubb og Sandnes kommune
Sted: Sørbøhallen
Når: Hver onsdag fra klokken 18:00-19:30.
Pris: Medlemmer betaler medlemskontigent til håndballklubben
Aldersgrense: I utgangspunktet 15-65 år, men vi er fleksible så ta kontakt!

Kontaktpersoner:
Eirill Gitlesen 400 63 244 (trener)
Liz Aase 51337553 / 971 94 292 (tilrettelagt fritid)

Hana idrettslag har et eget HC-lag.

Les mer om tilbudet her

Fotballlaget er påmeldt i serien lokalt og deltar i tillegg i landturneringen. De arrangere også sosialt samvær etter treningen klokken 20:30.

Arrangør: Samarbeid mellom Hana I.L og Sandnes kommune
Sted: Hana Når: Hver tirsdag fra 18:30-20:00
Pris: Medlemmer betaler medlemskontigent
Aldersgrense: I utgangspunktet 15-65 år, men vi er fleksible så ta kontakt!

Kontaktperson:
Terje Lunde 951 86 284 

Sandved idrettslag har nylig dannet et fotball lag for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Les mer om tilbudet her

Sandved idrettslag har et eget fotball lag for barn og unge i alderen 10-16 år med funksjonsnedsettelse. De trener hver onsdag fra klokken 18.30-19.30.

Arrangør: Sandved IL
Sted: Kunstgressbanen ved Sandneshallen onsdager fra 18:30-19:30
Aldersgrense: 10-16 år

Kontaktperson:
Linn Therese Åsemoen 9243589

Lura idrettslag har startet opp allidrett for barn og unge i grunnskolealder som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta i ordinære fritidstilbud.

Les mer om tilbudet her

Lura idrettslag har startet opp allidrett for barn og unge i grunnskolealder som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta i ordinære fritidsaktiviteter.

Arrangør: Lura IL
Sted: Gymsalen Tryggheim skole hver torsdag fra klokken 17:00-18:00
Aldersgrense: Barn og unge i grunnskolealder

Mer informasjon finner du her

Røde kors har et tilbud for voksne utviklingshemmede over 16 år.

Les mer om tilbudet her

Røde kors klubben har laget til et tilbud for voksne utviklingshemmelse som er over 16 år.

Arrangør: Sandnes Røde kors
Sted: Røde kors huset i Roald Amundsensgate
Når: Se program
Aldersgrense: Fra 16 år og oppover

Program for høsten 2019 finner du her

Kontaktperson:
Marianne Seim Haaland, 40853927

Stavanger turistforening har tilrettelagte friluftstilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Les mer om tilbudet her

Stavanger turistforening inviterer til friluftsarrangement åpent for alle, og spesielt tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Friluftsliv for alle – på Gramstad
Annenhver tirsdag kl.18-20
Tilrettelagte friluftsaktiviteter som tur, natursti, matlaging på bål, kanopadling (ut september), orientering.
Lavterskeltilbud, tilgjengelig for rullestolbrukere. (Foreløpig har vi ikke tilrettelagte kanoer - for å delta i kanopadling må man ha sittebalanse og kunne forflytte seg over i kano uten hjelpemidler)
Aldersgruppe – voksne
Mer informasjon finner man på nettsidene www.stf.no/aktiviteterog søk «friluftsliv for alle»

Torsdagstur for ungdom med funksjonsnedsettelse
En gang i måned på torsdag kl. 18 – (cirka) kl.20
Høstprogram: 7.sept, 5.okt, 2.november, 30.november
Noen turer er tilgjengelig for rullestolbrukere. Turene går i ulike områder på Nord Jæren.
Aldersgruppe – ungdom
Mer informasjon finner man på nettsidene www.stf.no/aktiviteter og søk «torsdagstur»

Kontaktperson:
Helen Adamson, helen@stf.no eller 51840219

Et tilbud for mennesker med ulike behov i Gand kirken.

Les mer om tilbudet her

Et tilbud for mennesker med ulike behov i Gand kirken. De møtes siste torsdagen i måneden fra klokken 18:30-20:00. 

Program for høsten 2019 finner du her

Treff-kafé et et treffsted i Bogafjell kirke en torsdag i måneden.

Les mer om tilbudet her

Treff-kafé er et treffsted i Bogafjell kirke med et enkelt kafetilbud. Dette er et sted for uformelt felleskap og kos.
Det blir salg av Kaffe, te, boller, kaker og pølser.

Datoer for høsten 2019 er: 29.08, 12.09, 03.10, 07.11.
Klokkeslett: 18:00-20:00

Her finner du mer informasjon om Treffkafé

 

For deg som ønsker å få fritidskontakt

Les mer om Fritidskontakt/støttekontakt her.

 

Vil du bli fritidskontakt/ støttekontakt?

Som fritidskontakt (støttekontakt) hjelper du andre mennesker til et mer sosialt liv gjennom å engasjere dem i forskjellige fritidsaktiviteter. Her jobber vi i grupper, slik at de som er deltakere i våre tilbud skal få mulighet til å oppleve fellesskap, mestring og fritidsaktiviteter ut i fra sine forutsetninger.

Hva innebærer det å være fritidskontakt?

En må jobbe minimum en fast kveld i uken
En må delta aktivt i tilbudene
En må tilrettelegge fritidsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser
En må samarbeide med andre fritidskontakter og foreldre/foresatte

Hva kreves for å være fritidskontakt?

Du må være over 18 år.
Ønske om å gjøre noe meningsfullt for andre.
Er aktiv, liker nye utfordringer og er engasjert
Er trygg på voksenrollen og kan sette tydelige grenser
Har gode kommunikasjonsferdigheter
Har evne til å motivere og glede andre
Tar initiativ
Og ikke minst, liker å ha det gøy på jobb.

Hva får du? 

Som fritidskontakt får en fast ansettelse i Sandnes kommune. En får lønn som assistent etter kommunens lønnsregulativ. En får også faglig opplæring og veiledning.

For mer informasjon ta kontakt med oss.

Hvordan søker du om å bli fritidskontakt?

For tiden tar vi ikke inn flere Fritidskontakter.

Kontakt oss

Leder for Tilrettelagt fritid
Brit Nybrodahl, 51335666 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

 

Publisert: 08.12.2016 13:52
Sist endret: 11.06.2020 11:10