Slik søker du ledsagerbevis

Innhold

Slik søker du ledsagerbevis

Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med deg en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer. Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager slipper inn gratis.

Hva er ledsagerbevis?

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i svømmehall, eller å reise kollektivt.

Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen.

Fordi kortet ikke er akseptert alle steder, må en selv ofte undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet. Kontakt Fritid, Sandnes kommune for mer informasjon om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommuner og i fylket.

Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som er eieren av beviset/kortet, betaler selv gjeldende inngangspris.

Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller transportselskapet.

Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen, dersom denne for eksempel er trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet, men gir 50% rabatt til kortholderen og 50% til ledsageren på full pris. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Krav til søker

  • Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for ledsager for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.

  • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).

  • Nedre aldersgrense er 8 år.

Hva koster det?

Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.

Søknad

Ordningen med ledsagerbevis administreres av Kultur, Sandnes kommune. Her kan du laste ned søknadsskjema for ledsagerbevis.

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

Publisert: 08.12.2016 13:49
Sist endret: 28.02.2018 13:29