Slik søker du ledsagerbevis

Innhold

Slik søker du ledsagerbevis

Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med deg en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer. Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager slipper inn gratis.

Hva er ledsagerbevis?

Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i svømmehall, eller å reise kollektivt.

Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere.

Hvor gjelder kortet?

De fleste kommuner i Rogaland har innført ledsagerbevisordningen.
Alle arrangement som får kommunal støtte, er forpliktet til å akseptere ledsagerbevis.

Arrangører som aksepterer ordningen:

Idrettsarrangement:

  • Arrangement hvor organisasjonen er medlem av Norges idrettsforbund eller Norges olympiske komite.

Transport:

  • NSB/tog: rabatten gjelder 50 % for bruker av ledsagerbevis og 50 % for ledsager på full pris billetter.
  • Riksfergene
  • Busser som får fylkeskommunalt tilskudd

Landsdekkende:

  • Riksteateret
  • Rikskonsertene

 

I kommunene.

I de kommuner som har innført ordningen kan kortet benyttes på alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino. Kommunene stiller også vanligvis krav til foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I tillegg er det noen kommuner som har inngått avtale med private arrangører uten offentlig støtte.

I fylkene.

Fylkeskommunen kan stille krav til institusjoner, arrangører og transportselskaper som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis.

Nasjonalt.

Ledsagerbevis aksepteres blant annet på Norges idrettsforbunds arrangementer, Riksteateret og Rikskonsertene og NSB.

Kulturdepartementet har fastsatt som en regel om at alle som driver kulturformidling og som mottar økonomisk tilskudd fra dem, må akseptere ledsagerordning.

Krav til søker

  • Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for ledsager for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.

  • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).

Hva koster det?

Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. På arrangementer eller offentlig transport kjøper du billett til ordinær pris, men får ta med deg en ledsager gratis der ledsagerbevis aksepteres.

Søknad

Ordningen med ledsagerbevis administreres av Servicekontoret, Sandnes kommune. Her kan du laste ned søknadsskjema for ledsagerbevis.

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Servicekontoret.

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4302 Sandnes

Telefon: 51 33 50 00
E-postadresse: servicekontoret@sandnes.kommune.no

Publisert: 08.12.2016 13:49
Sist endret: 02.06.2020 15:10