Sandnes Kulturskole

Innhold

Sandnes Kulturskole

Sandnes kulturskole ble startet i 1964 som en ren musikkskole, men har utviklet seg til en kulturskole med fagene dans, drama, skrivekunst, bildende kunst i tillegg til både klassisk og rytmisk musikk. Kulturskolen er med sine ca.2.600 elever en av landets største. Nærmere 750 av våre elever er medlemmer i skolekor og korps. Skolen har omlag 80 lærere og i tillegg er 25 dirigenter i skolekor og korps knyttet til kulturskolen.

www.sandneskulturskole.no

Følg kulturskolen på facebook

Sandnes kulturskole feiret 50-års jubileum i 2014. Det startet som en ren musikkskole, men har i de senere årene utvidet med fagene dans, drama, skrivekunst, bildende kunst i tillegg til både klassisk og rytmisk musikk. Vi kan derfor med rette kalle oss en kulturskole.

Kulturskolen skal gi barn og unge et best mulig undervisningstilbud innen kunstfag basert på kvalitet og glede.

Undervisningen skal ta utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom musikk og kunst. Skapende kunstuttrykk vekker og forsterker følelser, gjør oss bedre kjent med oss selv, og gir mot til å teste uprøvde evner. Kulturskole er bredde og elite, orden og galskap, kreativitet og disiplin, trivsel og krav, sosialt tilbud og konkurranse, oppdragelse og utvikling, kvalitet og glede.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Sandnes Kulturskole

  • besøksadresse: Holbergsgate 23 , 4306 Sandnes  
  • postadresse: Postboks 583 , 4302 SANDNES  
  • telefon: 51 92 15 20
  • mobiltelefon: 90 60 32 49
  • epost

Kontortid: man-fre 8.30-15.30

Publisert: 26.06.2017 11:24
Sist endret: 15.09.2017 11:58