Prisliste kultur

Innhold

Prisliste kultur

Betalingssatser for kultur gjeldende fra 01.2017

Husleiepriser L54/Varatun gård/Lura bydelshus
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021 Merknader
Husleiepriser L54/Varatun gård/Lura bydelshus
Utleie ukedager
Små møterom (opptil 10 deltakere) 450 Lura, Varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 650 Lura, Varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 1500 Lura og Varatun
Forsamlingslokale (forestilling) 2000 Lura
Utleie helg 
Små møterom 900 Lura, Varatun og L54
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) 1300 Lura, Varatun og L54
Store rom (selskapslokaler) 3000 Lura og Varatun
Store selskapslokaler (forestilling) 4000 Lura
Provisjonsleie ved fremføring på sal og scene
Prosentsats provisjon av omsetning 10 Lura, Varatun, L54
Årsleie ved utleie av rom til atelier og verksted
Årspris per m² (romstørrelse 10-12 m²) 600
Varatun
Tillegg selskapslokaler
Tillegg for bryllup 500  
Tillegg for rigging dagen før 1500  
Tillegg ekstradag for opprydning 1500  
Renhold 900  
Renhold, store lokaler (forestilling) 1100  
50 prosent rabatt for lag og foreninger
Kulturskolen prisliste
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
Kulturskolen
Egenbetaling en til en undervisning 3500
Egenbetaling gruppeundervisning 3000
Egenbetaling kor 800
Egenbetalin korps og orkester 800
Egenbetaling FoTa-tilbud 1800
25 prosent søskenmoderasjon ble innført fra 1. januar 2012.
Biblioteket- prisliste
Type betalingssats Vedtatt sats for 2021
Bibliotek
Voksne 1. purring               50
Voksne 2. purring                50
Barn 1. purring               20
Barn 2. purring               20
Fakturagebyr                60
Gebyr for tapt lånekort                40

Lurer du på noe

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

Publisert: 06.02.2017 11:45
Sist endret: 31.07.2017 13:27