Sandnes Nye Rådhus - kunstplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandnes Nye Rådhus - kunstplan

Sandnes Nye Rådhus skal oppføres innen desember 2018. Det skal gjennomføres to kunstprosjekter - et innendørs og et utendørs.

UTLYSING ÅPEN PREKVALIFISERING

Kunstutvalget for Sandnes Nye Rådhus inviterer interesserte kunstnere til å melde sin interesse for prosjektene.

Interesserte bes melde seg på vår åpne prekvalifisering.
Prekvalifiseringen vil identifisere kunstnere eller kunstnergrupper som blir invitert til å delta i konkurranse.
Frist for å melde inn spørsmål er 30. juni. Rettes til hege@iolab.no.
Frist for innmelding av interesse til prekvalifisering 1. august 2017.
Valg av kunstnere som inviteres til konkurranse 30. august 2017.
Dato for ferdigstilling av prosjektene er 30. september 2018.

Interesserte kunstnere bes vennligst å melde sin interesse via søkeskjema som er
tilgjengelig på nett via følgende lenke:

https://futureart.wufoo.eu/forms/q1vv990v1q19mhf/

Krav til innlevert materiell:

CV (maks 3 sider) leveres som PDF.
Presentasjon av tidligere arbeider leveres som PDF (maks 10MB).

Kunstgruppen ønsker ingen idéskisser til kunstprosjektene til prekvalifiseringen. 

CALL FOR OPEN PREQUALIFICATION

Sandnes New Town Hall will be completed by December 2018.

There will be two art projects, one indoors and one outdoors.
The date for completion of the projects is 30 September 2018.

The Art Board for Sandnes New Town Hall invites artists to report their interest
in the art projects.
Interested parties are to report through our open prequalification round.
The prequalification will identify artists or artist groups to be invited to take part in the competition.
Deadline for submitting questions and inquiries no later than 30 June 2017. Please send to hege@iolab.no
Deadline for enrollment of interest to pre-qualification 1 August 2017.
Selection of artists invited to competition will be announced on 30 August 2017.

Interested artists requested to submit their details via the application form available online via the following link:

https://futureart.wufoo.eu/forms/q1vv990v1q19mhf/

Requirements:

CV (max 3 pages) delivered as PDF

Presentation of previous works delivered as PDF (max 10MB)

The Art Board does not want any idea sketches for the art projects in the prequalification round.

Publisert: 23.05.2017 10:52
Sist endret: 23.05.2017 10:52