Sandnes Nye Rådhus - kunstplan

Innhold

Sandnes Nye Rådhus - kunstplan

Sandnes Nye Rådhus skal oppføres innen desember 2018. Det skal gjennomføres to kunstprosjekter - et innendørs og et utendørs.

Konkurranse om kunstprosjekt til Sandnes nye Rådhus

Sandnes kommune har invitert tilsammen 6 kunstnere/kunstnerduoer til å utforme forslag til kunstprosjekter for det nye Rådhuset. Det skal utformes prosjektforslag for et innendørs prosjekt og et utendørs prosjekt.

Kunstgruppen for Sandnes nye Rådhus mottok innmelding av 82 interesserte kunstnere/kunstnergrupper til den åpne prekvalifiseringen. Kunstgruppen er godt fornøyd med både variasjon og bredden av de innsendte påmeldingene.

Iløpet av september har kunstgruppen gått igjennom det innsendte materialet i flere runder for å vurdere kandidater aktuelle for konkurransen. Blant kriteriene lagt til grunn for utvelgelsesprosessen har kunstutvalget sett på tidligere erfaringer med offentlige oppdrag, evne til å ta opp i seg og reflektere rundt de ulike problemstillingene til prosjektet, og refleksjoner rundt forhold som er relatert til sted/situasjon og presenterte arbeider/referanser.

Kunstgruppen har invitert følgende kunstnere til å utforme konkurranseutkast

Innendørs kunstprosjekt 

  1. Lello&Arnell, Bergljotsvei 11C, 0575 Oslo
  2. Lutz-Rainer Müller & Stian Ådlansvik, Sverdrupsgate 5, 0559 Oslo
  3. Lars Skjelbreia & Aleksander Stav, Grindvollgata 184, 2720 Grindvoll, Oppland
  4. Yngvild Rolland, Gustav Jensens gate 3, 0461 Oslo

Utendørs kunstprosjekt

  1. Lello&Arnell, Bergljotsvei 11C, 0575 Oslo
  2. Lutz-Rainer Müller & Stian Ådlansvik, Sverdrupsgate 5, 0559 Oslo
  3. Hanne Tyrmi, Strykenenga 138, 2743 Harestua
  4. Mikkel Wettre, Vassteigen 114, 5141 Bergen

Konkurranseforslagene er nå kommet inn.
Du kan se dem i foajéen i rådhuset eller i PDF-en nedenfor.

Presentasjon av forslagene
. (PDF)

Vinner(ne) vil bli annonsert 1. februar 2018.


For mer informasjon:

Kunstplan Sandnes nye rådhus.pdf

 

For ytterligere informasjon, kontakt hege@iolab.no.

 

Publisert: 23.05.2017 10:52
Sist endret: 17.01.2018 15:18