Arrangementsstrategi og arrangementshåndbok

Innhold

Arrangementsstrategi og arrangementshåndbok

Sandnes kommune ønsker å legge til rette for aktivitet i byens uterom. Dette vil skape positive opplevelser for byens innbyggere gjennom et mangfold av tilbud. Med uterom forstås byrommene som torg, plasser, parker og lignende. Arrangement i bygninger og kulturinstitusjoner dekkes ikke av arrangementshåndboka og er heller ikke underlagt retningslinjerfor bruk av uterom.

Arrangement innebærer formidling av kultur. Kultur har en egenverdi og er et mål i seg selv. Arrangement er verdiskaping og har en merverdi utover det økonomiske. Får kulturlivet utvikle seg på sine egne premisser og ha fokus på kvalitet, kan det gi positive ringvirkninger for samfunnet.

Kommunens rolle er å være både arrangør, samarbeidspartner, tilrettelegger og å gi tilskudd. Kommunens oppgave er både å utvikle og drifte egne arrangement og å utvikle byrommet slik at det er tilrettelagt for arrangementsaktiviteter. Kommunen skal tilrettelegge for kommersielle aktører og de uavhengige kulturaktørene. Det skal være lett å arrangere noe i Sandnes. Kommunen skal i størst mulig grad være tilrettelegger og ikke teknisk arrangør.

Mål
 • Å gjøre kommunen til en god og attraktiv samarbeidspartner.
 • At Sandnes kommune skal være kjent for å være en by det er lett å arrangere i
 • At det skal være «en dør inn»
 • At informasjon skal være lett tilgjengelig og reglementet skal være klart og tydelig
 •  At det er tilrettelagt for at alle kan oppleve, og delta på arrangement
 • Å videreutvikle de gode arrangementene som finnes i dag
 •  Å sørge for kontinuitet
 • Å tilrettelegge for nye arrangement
 • Å gi forutsetninger for at folk skal kunne bidra som frivillige og som profesjonelle aktører
 • At det finnes gode møteplasser
 • Å bidra til inkludering og fellesskap
 Arrangement kan bidra til å:
 • Gi publikum kunst- og kulturopplevelser
 • Gi kunstnere og kulturprodusenter en arena for fremvisning
 • Fremme folkehelse og livskvalitet
 • Bygge felleskap og legge grunnlag for lokal tilhørighet og identitetsfølelse
 • Skape møteplasser på tvers av kulturbakgrunn og sosiale skillelinjer.
 • Skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk aktivitet
 • Skape markedsføringsverdi utover kommunens grenser og sikre Sandnes et godt omdømme
 • Styrke Sandnes som attraktiv by å bo i
 • Styrke Sandnes som en attraktiv forretningsadresse.
 • Utvikle byrom og arenaer
 • Bidra til inkludering, demokrati og fellesskap
Kommunens rolle
 •  Kommunen skal ha en rådgivende funksjon og ta ansvar for å koordinere de arrangementene som går av stabelen i Sandnes. Noen store arrangement som Barnas by og Eventyruka eies og driftes av kommunen selv. Disse arrangementene er ikke kommersielle, de er gratis og åpne for alle. De gir barn og unge en arena hvor de kan å vise frem sine uttrykk. De stimulerer til utvikling på tvers av kulturer, generasjoner og miljøer. Kommunen skal fortsette å ta ansvar for gjennomføring og videreutvikling av disse arrangementene.
 • Kommunen skal sørge for å både inneha og spre kompetanse om arrangement ved å invitere aktørene til kurs og seminarer.
 • Kommunen skal også sørge for at det er møteplasser for aktørene slik at det kan dannes nettverk hvor deling av kunnskap er en viktig faktor.
 • Kommunen skal drive med innovasjon og utvikling og sørge for å gjøre Sandnes til en attraktiv by for andre arrangører.

 

Sandnes kommune disponerer en rekke uterom og arealer som kan benyttes til arrangement. Uterommene har ulik egnethet for ulike typer arrangement. Kommunen vil være behjelpelig med å finne optimal løsning. Kommunen kan også nekte gjennomføring på ett ønsket sted og henvise arrangøren til annet sted.

Ruten

Stor åpen plass i bykjernen ved busstasjonen og toglinjen. Stenges av ved behov når det er større arrangement. Publikumskapasitet 10000.

Brukes som oppstillingsplass for togene på 17.mai. Ruten er også plassen for tivoli når det gjester byen. . Blinkfestivalen tar i bruk hele Ruten og asfalterer rulleskiløyper i siste del av juli hvert år.

Nye Ruten er under planlegging og skal i fremtiden bli en bilfri og folkevennlig park som er godt tilrettelagt for større og mindre arrangement.

Mauritz Kartevolds plass

Stor åpen plass i indre Vågen ved Kulturhuset. Publikumskapasitet 5000.

Benyttes til større arrangement som Blinkfestivalen,Nordsjørittet og Tour des Fjords.

Havneparken

Brygge langs tomten til det nye rådhuset og Sandnes sparebank sitt bygg. Hele kaiområdet er under utvikling og vil i fremtiden romme flere åpne plasser som kan benyttes til arrangement.

Langgata / Lanternen

Gågate med mange muligheter for mindre arrangement.

Takkonstruksjonen Lanternen midt i gateløpet er tilrettelagt med forhøyet scene og strøm, for taler, små konserter og danseforestillinger.

Storgata ved Kinokino

Gateløpet mellom sykehusparken og Kinokino har blitt benyttet til gatematfestival. Et område som egner seg godt til utendørs arrangement på grunn av nærheten til Sykehusparken og Kinokino.

Kirkeparken

Parken har en pen klassisk paviljong som egner seg for mindre intimkonserter og liknende. Strøm tilgjengelig i paviljongen.

Parken brukes blant annet til folkefesten under 17.mai.

Øglændsparken

Parken har store åpne plener som egner seg for arrangement med publikumskapasitet fra et par hundre til rundt tusen mennesker.

Brukes blant annet til Barnas by.

Siloene/ Vågen VGS/ utløpet av Storånå

Stort område på begge sidene av utløpet til elven Storånå. Lite brukt byrom med stor publikumskapasitet.

Gamlatorget

Den tradisjonelle samlingsplassen for Sandnes by. Åpen plass i nordenden av Langgata. Ligger i tilknytning til ungdomshuset L54 og Kinokino

Gamla torget har potensiale til å romme større byfester og andre folkerike arrangement. .

Skeianetunet

Stor flat plen i koselige historiske omgivelser.Tun med verneverdige bygninger og tilhørende parkanlegg. Hovedhuset er Ordførerens representasjonsbolig.

Sandvedparken med scene og amfi

Stor bypark i gåavstand fra sentrum. Parken har utendørs amfi med nybygget scene. Kapasitet i amfiet er rundt 500 sittende og 2000 stående publikummere. Scenen har garderobefasiliteter og eget publikumstoalett.

Årlig arena for Eventyrstien som trekker opp til 17000 publikummere.

 

Trykk her for å lese hele håndboken (PDF)

Trykk her for å lese hele strategien (PDF)

Se også For arrangører av utendørsarrangement i Sandnes.

 

Forespørsler om bruk av uterommene kan rettes til

Sandnes kommune,  Kultur

 • v/arrangementsrådgiver Cathrine Stølsvik
 • telefon 51336294
 •  epost

 

Servicekontoret

 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • epost

 

 

Publisert: 27.07.2017 10:20
Sist endret: 03.09.2020 10:48