Kulturarenaplan for Sandnes

Innhold

Kulturarenaplan for Sandnes

Hovedmålet for Sandnes kommunes arbeid med kultur- og fritidsarenaer er gitt i kommunedelplan for kultur: «Sandnes skal ha tilstrekkelige og egnede arenaer for kulturaktivitet og kulturformidling.» Videre «Det skal etableres livssynsnøytrale arenaer i alle eksisterende og nye bydelssentra som møteplasser og steder for kulturaktivitet».

Bakgrunn for planen

Veksten i kommunen stiller store krav til kommunen på dette området. Kommunedelplanen for kultur har som et av sine mål at det skal være tilstrekkelige og egnede arenaer for kulturaktivitet og kulturformidling. Ved planlegging av nye bydeler og rehabilitering i eksisterende områder skal det tas høyde for etablering av kulturbygg etter behov.

Kravene som stilles til lokalene endres stadig. Mange kulturaktiviteter preges nå av at kulturuttrykkene smelter sammen slik at en og samme aktivitet kan ha elementer av både musikk, dans og ulike visuelle uttrykk. Dette stiller nye krav til utforming av, utstyr i og drift av lokalene. Også kravene til kvalitet i innhold i aktivitetene stiger, også i fritidskulturlivet. Dette gjør at kravene til fleksibilitet i lokalene stiger slik at de kan tilpasses de ulike kulturaktivitetene som skal foregå i lokalene.

Under arbeidet med planen har en denne gang lagt vekt på å finne ut hvordan ulike aktører i dag bruker de forskjellige kultur- og fritidsarenaer, hvilke erfaringer de har med det og hvilke ønsker de har for sine arenaer.

I denne planen fokuseres det på arenaer for ytringskultur slik dette er beskrevet i Kulturutredningen 2014. "I praksis innebærer dette [--] virksomheter og aktiviteter knyttet til [- - -] kunstnerisk virksomhet i vid forstand, det vil si det som omfattes av begrepene profesjonell kunst og populærkultur og aktiviteter i det frivillige kulturlivet ((Kulturutredningen 2014 2013, s 318).

Trykk her for å lese hele kulturarenaplanen

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

 

 

Publisert: 10.01.2017 12:11
Sist endret: 31.07.2017 12:50