Evalueringsskjema Kongesommer

Innhold

Evalueringsskjema Kongesommer

Hvilken aktivitet deltok barnet i? Flervalg eller enkeltvalg

Merk av for mest dekkende alternativ. På en skala fra 1 - 6.
1 betyr "svært dårlig" og 6 betyr "svært bra".

1. Generelt hvor fornøyd er dere med tilbudet?
2. Hvor fornøyd er dere med lederne?
3. Hva synes du om perioden ferietilbudet er lagt til?
4. Hva synes du om åpningstidene?
5. Hva synes dere om gjennomføring av aktiviteten?
6. Hva synes dere om prisen på ferietilbudet?
7. Hvor fornøyd er dere med informasjonen dere har fått om tilbudet?
8. Hvordan har deres barn blitt ivaretatt?
Publisert: 29.06.2017 16:27
Sist endret: 11.09.2017 13:37