Den kulturelle spaserstokken

Innhold

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken, DKSS, skal sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre i Sandnes.

Det prioriteres å tilby kulturopplevelser til eldre som ikke har samme mobilitet som andre, men det arrangeres også matiné-konserter av hensyn til eldre som ikke ønsker å gå ut om kvelden. Det arrangeres turneer til bo- og aktivitetssentrene i kommunen. Alle arrangementene er åpne for alle. 

For artister og produsenter

Programmering av Den kulturelle spaserstokken finner sted i oktober-november hvert år. Tilbud om programinnslag til Sandnes kommune sendes senest 15. september hvert år til postmottak@sandnes.kommune.no. I emnefeltet skrives: «Tilbud til spaserstokken». 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

Publisert: 08.12.2016 13:35
Sist endret: 17.01.2018 10:44