Den kulturelle skolesekken

Innhold

Den kulturelle skolesekken

Med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) møter alle elever i Norsk skole ulike kunst- og kulturuttrykk og kunstnere hvert skoleår. Det skjer i skoletida og det er gratis.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skulesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga. 

Elevene og skolene skal gjennom DKS få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjente med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst og kulturuttrykk av alle salg. Tilbudet til elevene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. Elevene skal få møte

 • Scenekunst
 • Dans
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Film
 • Litteratur
 • Kulturarv

Sandnes kommune samarbeider tett med DKS i Rogaland. Skolene og elevene i Sandnes kommune mottar hvert år et omfattende kulturprogram for Rogaland DKS.

Program for den kulturelle skolesekken i Sandnes

Program skoleåret 2020 -2021 

 Trinn

Program

Sted

Når

1

Da solen forsvant

Marianne Stenerud - Fortelling og musikk.

På skolene

Uke 48-49

2

Fortellerstund

Eventyruka

På skolene

21. - 25. september 2020

5

Leirå i Sandnes

Vitenfabrikken

Jan-april 2021

7

Flaks sjongleringsverksted

 

På skolene

Uke 1, 2 og 5 i 2021.

8

Møter om historiefortelling i dataspill vs i litteraturen.

Steffen Sørum (forfatter) og Mats Jonsbru Sørum (e-sportutøver)

 Sandnes bibliotek  Uke 11 2021

8

Kortfilm

KINOKINO Uke 44 og 45

9

 

 

 

 

 

Tresnitt og Maleri.

Anne Kampmann - Omvisning og verksted

Sandnes kunstforening

 

 18. oktober til 15. november 2020
 

9

Konsert med Sandnes symfoniorkester

Sandnes kulturhus

 19. mars

10

Forestilling- NOROROCA - Carte Blanche

Workshop (90 min) i forkant av forestilling.

 

Sandnes kulturhus + På skolene

 Februar 2021

 

I arbeidet med Den kulturelle skolesekken vil Sandnes kommune (i det følgende omtalt som DKS-Sandnes) både initiere egne prosjekt og kjøpe inn ulike formidlingsopplegg fra utøver og kulturinstitusjoner. I tillegg vil skolene motta turnetilbud gjennom DKS-Rogaland.

DKS-Sandnes gir tilbud til 34 skoler og ca. 10 500 elever.

DKS-Sandnes ønsker å gi elevene et variert tilbud innenfor

 • Scenekunst
 • Dans
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Film
 • Litteratur
 • Kulturarv

Profesjonelle utøvere, produsenter og fordmidlere av kunst og kultur som har produksjoner de ønsker å tilby DKS-Sandnes sender sin søknad til Sandnes kommune; oppvekst skole v/Tone Solum Søndervik tone.solum.sondervik@sandnes.kommune.no

Innmeldingfrist er 1. november for påfølgende skoleår.

 

Hvem kan søke?
 • Profesjonelle kunstnere og utøvere - enkeltvis eller i grupper
 • Kulturinstitusjoner
 • Arrangører av konserter og forestillinger med høyt  kvalitetsnivå
Søknaden

 Dere sender søknaden til Sandnes kommune; oppvekst skole v/Tone Søndervik tone.solum.sondervik@sandnes.kommune.no,

Ber om at søknaden, om mulig, inneholder dette:

  1. Søkers adresse, telefon, e-post, evt. internettadresse og organisasjonsnummer
  2. Prosjektansvarlig og kontaktperson
  3. Tittel, målgruppe
  4. Prosjektbeskrivelse med prosjektets idé, hensikt og metode og prosjektets tilknytning til Den kulturelle skolesekken.
  5. Samarbeidsparter (kunstnerisk medvirkende, organisasjoner, institusjoner, skoler etc.)
  6. Musikksøknader: lydvedlegg (cd-format) legges ved dersom dette er relevant for søknaden
  7. Visuell kunst: billedmateriale legges ved dersom dette er relevant for søknaden
  8. CV for kunstnerisk medvirkende vedlegges.
Søknadsfrist

Søknadsfrist for kommende skoleår er 1.11 året før.

Lurer du på noe?

Kontaktinformasjon:

Tone Solum Søndervik

tone.solum.sondervik@sandnes.kommune.no

Publisert: 08.12.2016 13:36
Sist endret: 29.09.2020 13:28