Den kulturelle skolesekken

Innhold

Den kulturelle skolesekken

Med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) møter alle elever i Norsk skole ulike kunst- og kulturuttrykk og kunstnere hvert skoleår. Det skjer i skoletida og det er gratis.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skulesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga. 

Elevene og skolene skal gjennom DKS få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjente med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst og kulturuttrykk av alle salg. Tilbudet til elevene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk. Elevene skal få møte

 • Scenekunst
 • Dans
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Film
 • Litteratur
 • Kulturarv

Sandnes kommune samarbeider tett med DKS i Rogaland. Skolene og elevene i Sandnes kommune mottar hvert år et omfattende kulturprogram for Rogaland DKS.

Les mer om den nasjonale presentasjonen av den kulturelle skolesekken her.

Program for den kulturelle skolesekken i Sandnes

Program skoleåret 2018 -2019 

 Trinn

Program

Sted

2

Fortellerstund –   Eventyruka 

Skoler som melder seg på får besøk av en forteller under Eventyruka.

På skolene

5

Ø-byen 

Vitenfabrikken åpner mai 2018 en   jubileumsutstilling for bedriften Jonas Øglænd. Utstillingen ville dekke hele   perioden fra krambu til stort konsern, men vil ha hovedvekt på den perioden   da Tempo, Ø-klær og DBS var en del av byens identitet.

 Klassene   på 5.trinn skal få bli med tilbake i tid og gjennom rollespill, fortellinger   og tverrfaglige aktiviteter ta del i det yrende livet inne i bedriften der   det produseres Ø-klær.

Vitenfabrikken

6

Kortfilmfestival 

Elevene på 6.trinn får se et program med kortfilmer.

KINOKINO

7

Flaks sjongleringsgruppe –  

Sjonglørene Lars Tønnesen og   Lars Mæland kommer på besøk til 7. trinn  

 I løpet av 1 dag får elevene et sjongleringsverksted før de sammen   med Tønnessen og Mæland gjennomfører en forestilling for andre elever på   skolen.

På skolene

7

PercUp

Rytmeverksted. 

PercUp består av musikerne   Giles Perring, Knut Egil Kristiansen   og Marius Munthe-Kaas. De kommer til skolen med en stor bil full av   utstyr for å lage musikk for og med elevene.

 Dagen deles i to: Først   er det verksted. Elevene deles i grupper. Hver gruppe lærer hvert sitt   musikkstykke.  

Musikkstykkene blir i   neste omgang en del av den konserten elevene og musikerne holder for andre   elever på skolen. 

På skolene

 

 

 

 

 

 

8

Feiende flott i   farge og form

Vitenfabrikken åpner mai 2018 en   jubileumsutstilling for bedriften Jonas Øglænd. Utstillingen ville dekke hele   perioden fra krambu til stort konsern, men vil ha hovedvekt på den perioden   da Tempo, Ø-klær og DBS var en del av byens identitet.

Klassene   blir tatt med tilbake i tid. Fru Braut, Fru Fiskå, og Herr Stangeland, kledd   i tidsriktige klær fra ulike tidsepoker vil fortelle om firmaets historie   gjennom flere av Øglænds ikoniske produkter.

I   lys av bedriftens historie arbeider elevene i grupper med produktutvikling,   design og markedsføring av Tempo, DBS og konfeksjon. Til slutt presenterer   gruppene sine produkter og markedsføring av disse for hverandre. Vi snakker   om ulike tider, mote og trender, kroppsideal og kjønn. 

Vitenfabrikken

9

Kortfilmfestival 

Elevene på 9.trinn skal få se noen utvalgte kortfilmer og møte   personer som på en eller annen måte er med i produksjonen av filmer. 

KINOKINO

10

«Min brors stemme» 

En   forestilling med utgangspunkt i erfaringene og diktene til Mansur Rajih. Han kom fra Jemen til   Stavanger i 1998. Han kom som friby-forfatter, direkte fra fengsel. Mansur   Rajih hadde vært fengslet uten rettmessig dom i femten år på grunn av sine   meninger. 

På   forestillingen deltar foruten Mansur Rajih selv, også Maria Aano Reme. Hun har   mastergrad i midtøstenhistorie og arabisk fra Universitetet i Bergen, og har   vært Mansurs formidler siden 2005. Hun har gjendiktet Mansurs tredje   diktsamling fra arabisk til norsk 

Mer   om forestillingen:

http://www.forfattersentrum.no/produksjon/a-leve-eksil/

På skolene

9.trinn

Symfonikonsert.

Filmmusikk  

Sandnes symfoniorkester setter sammen et program med filmmusikk. 

Kulturhuset eller Vågensalen

 

I arbeidet med Den kulturelle skolesekken vil Sandnes kommune (i det følgende omtalt som DKS-Sandnes) både initiere egne prosjekt og kjøpe inn ulike formidlingsopplegg fra utøver og kulturinstitusjoner. I tillegg vil skolene motta turnetilbud gjennom DKS-Rogaland.

DKS-Sandnes gir tilbud til 33 skoler og ca. 10 500 elever.

DKS-Sandnes ønsker å gi elevene et variert tilbud innenfor

 • Scenekunst
 • Dans
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Film
 • Litteratur
 • Kulturarv

Formidlere som har produksjoner de ønsker å tilby DKS-Sandnes sender søknad til

DKS-Sandnes

Postmottak

Postboks 583, 4305 Sandnes

Elektronisk søknad kan sendes til

postmottak@sandnes.kommune.no

Hvem kan søke?
 • Profesjonelle kunstnere og utøvere - enkeltvis eller i grupper
 • Kulturinstitusjoner
 • Arrangører av konserter og forestillinger med høyt  kvalitetsnivå
Søknaden

 

 1. Søknaden (elektronisk eller på papir) må inneholde følgende:

  1. Søkers adresse, telefon, telefaks, e-post, evt. internettadresse og organisasjonsnummer
  2. Prosjektansvarlig og kontaktperson
  3. Tittel, målgruppe
  4. Prosjektbeskrivelse med prosjektets idé, hensikt og metode og prosjektets tilknytning til Den kulturelle skolesekken.
  5. Samarbeidsparter (kunstnerisk medvirkende, organisasjoner, institusjoner, skoler etc.)
  6. Musikksøknader: lydvedlegg (cd-format) legges ved dersom dette er relevant for søknaden
  7. Visuell kunst: billedmateriale legges ved dersom dette er relevant for søknaden
  8. CV for kunstnerisk medvirkende vedlegges.

   

  DKS-Sandnes vil normalt lønne utøver i henhold til satsene i Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner. Utøvere som ønsker en annen finansiering, må legge ved budsjett for produksjonen. Budsjettet må vise utgifter og planlagte inntekter – inklusive dekning fra DKS-Sandnes.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for kommende skoleår er 15.11 året før.

 • Alle søknader vil bli behandlet innen utgangen av februar.

  (For skoleåret 2019-2020 er søknadsfristen 15.11.2018 – søknadene blir behandlet innen utgangen av februar 2019.)

Lurer du på noe?

Kontaktinformasjon:

Richard Olsen

richard.olsen@sandnes.kommune.no

51 33 53 84 / 909 63 515

Publisert: 08.12.2016 13:36
Sist endret: 10.09.2018 14:55