Barnas by

Innhold

Barnas by

Barnas by skal synliggjøre barn og unges egen kultur, gi barn og unge anledning å fargelegge byen, og presentere egne ideer for byutvikling og bruk av byens uterom. Prosjektet ble første gang lansert under Kulturhovedstadsåret 2008.

Påmelding til Barnas by 2019 for skolene

Det er nå fullt for skoleklasser på Barnas by 17 - 19. juni og på skoleverkstedene med årets Barnas by kunstner Johan Egdetveit. Men ikke glem Barnas bruktmarked og Repair Cafe som også skjer i Barnas by!

Barnas by består av 3 elementer. To forberedende aktiviteter på skolen, i tillegg til selve Barnas by arrangementet. Aktivitetene på skolen er lagt opp slik at de fleksibelt kan tilpasses den enkelte klassen sine planer.

I Barnas by 2019 får elevene være med på en hel dag med aktiviteter og verksteder. Årets Barnas by kunstner tar med elevene i årets store kunstprosjekt. Johan Egdetveit står for det kunstneriske innholdet, og involverer elevene i verksteder sammen med Sandnes kulturskole. Det blir også kjekke stafetter, og lagoppgaver for klassen på brygga. “Dra an på bakhjulet” med verdensmester Gunn Rita Dahle! (trenger ikke egen sykkel til dette). I år foregår arrangementet i området rundt Sandnes kulturhus.

Praktisk informasjon:
Du kan melde dine elever på mandag, tirsdag eller onsdag. (For at enda flere skal få plass har vi forenklet påmeldingen i år slik at trinnet/klassen melder seg på for en hel dag istedenfor enkeltaktiviteter.) En dag på Barnas by inneholder organiserte aktiviteter fra kl. 9.30 - 12.45. Dere møter opp i Barnas by sekretariatet ved hovedinngangen til Sandnes kulturhus. Her får alle t-skjorter og blir guidet rundt på de ulike aktivitetene som tilbys i løpet av dagen. Ta med matpakke, drikkeflaske og klær etter værforholdene. (Mange av aktivitetene foregår utendørs).

Skoler med behov for busstransport får dekket utgifter til buss i samarbeid med Den kulturelle skolesekken. (skolen bestiller selv buss)

Book plass i Barnas by Lenke: barnasby.linticket.no

2)      «HVIS DU KAN SI HVA DU VIL…» - gjøres når som helst i klassen, eller som oppgave på lekseplanen

I Barnas by skal alle barn få si sin mening. Vi ønsker at alle lærere hjelper oss med å samle inn synspunkt. Her kan elevene si sin mening om stort om smått, om verdier eller omgivelser. OM HVA SOM HELST. Vi har valgt å gjøre dette anonymt, for å ivareta ytringsfriheten så godt som mulig. Hjelp gjerne de minste med å skrive inn i skjemaet. Det går an å sende inn flere ganger hvis man mener mye. Gjør det individuelt eller i klassen. Meningene vil bli brukt videre i Årets Barnas by kunstner sitt kunstprosjekt under Barnas by. Spørsmålet er: «Hvis du kan si hva du vil til de som bestemmer i Sandnes, hva vil du si?»

Legg inn meninger enkeltvis eller for klassen.

Vi oppfordrer skolene til å legge denne lenken ( http://tiny.cc/sihvaduvil ) så mange steder som mulig. Da kan i tillegg elevene selv finne den og legge inn sine meninger!

Årets Barnas by kunstner, Johan Egdetveit, vil gjerne besøke din skole for å involvere elevene i sitt kunstprosjekt. Dere bestiller tid med kunstneren og han er tilgjengelig før eller etter matpausen. Hvor lenge, og i hvilke timer han skal være med elevene bestemmer dere! Johan Egdetveit er komponist og jobber med tekst og musikk. Musikktimer, norsktimer eller andre timer som passer er aktuelle. Ikke gå glipp av muligheten til å være med på Johan Egdetveits fabelaktige paroleverksted!

Dette tilbudet er nå fullt. Skoler som har meldt seg på vil bli kontaktet av Johan Egdetveit i forkant av datoen de har bestilt.

 

Følg med på Barnas by: www.facebook.com/BarnasBy/

Barnas by 2019

Barnas by 2019 arrangeres i uke 25.

Aktiviteter som barneskolene kan melde seg på foregår mandag 17, tirsdag 18. og onsdag 19. juni.

Alle arrangementer vil foregå i og utenfor Sandnes kulturhus.

Det blir også i år mulig å få dekket transport for skoler som ligger langt fra sentrum.

JOHAN EGDETVEIT ER ÅRETS BARNAS BY KUNSTNER 2019 

Sina, Mimi, Simen, Martin og Sunniva fra 6- trinn ved Stangeland skole fikk æren av å velge ut årets Barnas by kunstner. På forhånd hadde en fagjury valgt ut tre kandidater som presenterte seg for hovedjuryen på Stangeland. (Fagjuryen bestod av Knut Egil Kristiansen fra Sandnes kulturskole, Elisabeth Dahl fra Sandnes kulturhus, Mette Paavola fra Samfunnsplan og Kristina Ketola Bore fra Stavanger kunsthall). 

Johan Egdetveit ble valgt til å være Årets Barnas by kunstner, og fikk med dette det ærefulle oppdraget å skape et kunstprosjekt sammen med barn til Barnas by 2019. 

Dette var juryens begrunnelse: 

Årets barnas by kunstner har mye å komme med. Han er flink med barn, og vil at mange barn skal få være med på Barnas by.  Det var kjekt å møte han på jurymøtet på skolen. Han hadde en samtale med oss og det var gøy at vi fikk være med å spille på gauk. Kunstneren er flink til å lage musikk. Musikken han lager passer for alle aldrer, og han har allerede planer for Barnas by 2019. Han tenker stort, og ser for eksempel for seg at mange små konserter kan bli til èn stor. Årets Barnas by kunstner vil at alle skal få være med og at barn sine meninger skal komme fram. 

Johan Egdetveit er 54 år, og er opprinnelig fra Voss. De siste 20 årene har han spesialisert seg på musikk for og med barn. Egdetveit er en erfaren musiker og komponist, som er godt kjent i området. Han har en lang rekke musikalske samarbeid og produksjoner bak seg. Han har vært med på produksjoner som har blitt vist enten på skoler, barnehager eller ved kulturhus i Sandnes i løpet av de siste 20 årene, og har også arbeidet ved kulturskolen i Sandnes. I løpet av våren 2019 vil kunstneren avholde paroleverksted på skolene, der han vil arbeide med Barns meninger om Sandnes, og med musikk. I Barnas by 17 – 19 juni får 2000 barn være med på musikk, paroleverksteder og framføring over tre dager.  

Dette er kunstnerens visjon for prosjektet: 

Alle skal med. Improvisasjonsbasert kræsjkurs og musisering for alle, uansett nivå. Metoden vil freista å setja saman modulbasert improvisasjon til eit samanhengjande større verk. Som grunnlag vil det vera ynskjeleg å arbeida med born med litt erfaring. Til slutt er målet å framføra eit verk med så mange som råd, i form av konsert/performance/parade.

.

UTLYSNING

Vil du bli første Barnas by kunstner?

Barnas by søker kunstner som vil arbeide for og med barn i et kunstprosjekt.

«Årets Barnas by kunstner» vil bli nominert av en fagjury, valgt ut av en barnejury, og offisielt utnevnt av ordfører i Sandnes. Kunstneren får i oppdrag å skape og gjennomføre kunstneriske aktiviteter i samarbeid med barn i forbindelse med barnekulturfestivalen Barnas by.

Søknadsfrist: 15. mars. Søknaden sendes til: Kultursjef i Sandnes kommune, ved postmottak@sandnes.kommune.no

Søknaden inneholder: CV og referanser. Søknadsbrev med kort beskrivelse av tidligere prosjekt og motivasjon for oppdraget.

Kontaktpersoner:

Roald Brekke, roald.brekke@sandnes.kommune.no 913 79 189

Nina Osland, nina.osland@sandnes.kommune.no 977 14 810

 

Oppdragets omfang:

Planlegging og forberedende aktiviteter våren 2019, samt gjennomføring av aktiviteter i løpet av festivalperioden 17 – 23 juni. Arbeidsmengde er foreløpig estimert til totalt 18 dager og lønnes etter gjeldende DKS satser.

Profesjonelle utøvere innenfor alle kunstutrykk er velkomne til å søke.

 

Kort om Barnas by

Sandnes er Barnas by, og Sandnes kommune arrangerer i den forbindelse en årlig barnekulturfestival. Barnas by handler om å fremme tilhørighet og engasjement, og gi barn mulighet til å gi innspill til byutvikling. Kunst- og kulturuttrykk hjelper oss til å forstå oss selv og samfunnet vi lever i. I Barnas by opplever og deltar barn i kunst og kultur aktiviteter og inntar byen. Barnas by ble gjennomført første gang i 2008 som et av Sandnes sine hovedprosjekt som europeisk kulturhovedstad.

Barnas by tre tema: Kunst og kultur, medvirkning og byutvikling.

Kunst og kultur: I løpet av en uke i juni inviteres skoleklasser og barnefamilier til å engasjere seg i byen ved å oppleve og utøve kunst- og kulturaktiviteter. Aktivitetene ledes av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, i samarbeid med kulturinstitusjoner og frivillig kulturliv.

Medvirkning: I Barnas by er barn selv aktive i uttrykkene som skapes. Målsetningen er at aktivitetene gjør det mulig for barn å uttrykke seg kunstnerisk/utøve sine meninger om sin by. Arrangementets rammer bygger på innspill fra barn i medvirkningsprosesser, og strekker seg etter å synliggjøre barns meninger og drømmer for byen.

Byutvikling: En by som er bra for barn, er bra for alle. Barns meninger om byen er verdifulle i byplanlegging og strategiarbeid. Aktiviteter for barn og barnefamilier bidrar til å synliggjøre potensiale i byrom og skape tilhørighet hos innbyggerne.

Barnas bruktmarked og Repair cafè 2019

Har du ting du ikke bruker lenger, men som andre kan ha glede av? Har du en leke du har lyst til å reparere?

Barnas bruktmarked er et arrangement, hvor barn mellom 6 og 16 år kan melde seg på og få tildelt en salgsbod. Dette er barnas marked, og det er leker, barneklær, spill, o.l. som skal selges i disse bodene.

Repair Cafè er åpen og reparatørene står klare til å hjelpe deg med å reparere leker, klær og andre dubbeditter.

Arrangementet foregår i området rundt Sandnes kulturhus, lørdag 22. juni kl. 11.00 - 14.00.

Påmelding til markedet åpner 27. mars kl. 16.00. Meld deg på via denne lenken: 

https://www.hentavfall.no/sandnes/privat-husholdning/barnas-bruktmarked-2019/

Lenke til arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/2123694124365143/ 

Mer informasjon om Repair cafè: http://www.repair-cafe.no/

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 60 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

 

Publisert: 09.02.2017 12:36
Sist endret: 11.06.2019 11:02