Barnas by

Innhold

Barnas by

Barnas by skal synliggjøre barn og unges egen kultur, gi barn og unge anledning å fargelegge byen, og presentere egne ideer for byutvikling og bruk av byens uterom. Prosjektet ble første gang lansert under Kulturhovedstadsåret 2008.

Vil du bli årets Barnas by kunstner 2022?

UTLYSNING ÅRETS BARNAS BY-KUNSTNER

Barnas by søker kunstner som vil utvikle og gjennomføre et eget kunstprosjekt for og med barn.

Profesjonelle utøvere innenfor alle kunstutrykk er velkomne til å søke. Erfaring fra DKS eller prosjekter med barn er ønskelig, men ikke en forutsetning.

Oppdragets omfang:

 • Utvikle et deltagerbasert kunstprosjekt rettet mot barn i barneskolealder
 • Planlegging og forberedende aktiviteter: Dette innebærer skolebesøk/ verksteder med barneskoleelever i løpet av første halvår 2022.
 • Gjennomføring av arrangement i festivalperioden i uke 24.

Arbeidsmengde er foreløpig estimert til totalt 18 dager og lønnes etter gjeldende DKS satser.

Søknadsfrist: 3. januar 2022.

Søknaden sendes til: Kultursjef i Sandnes kommune, ved postmottak@sandnes.kommune.no

Søknaden inneholder:

 • Søknadsbrev på maksimalt 600 ord med motivasjon for oppdraget. Beskrivelse av tidligere prosjekt/deler av praksis du mener er relevant for søknaden.
 • CV og to referanser.

Søkere blir vurdert og nominert av en fagjury. Fagjuryen forbeholder seg retten til å ikke utnevne kandidater. Årets Barnas by kunstner blir deretter valgt ut av en barnejury, og offisielt utnevnt av ordfører i Sandnes. 

Dette er det fjerde året Barnas by utnevner egen kunstner. Vi er også i år på jakt etter en kunstner som vil utfordre og engasjere i forbindelse med barnekulturfestivalen Barnas by. I 2019 ble musiker Johan Frøvik Egdetveit utnevnt, i 2020 ble billedkunstnerne Hans Edward Hammonds og Nils-Thomas Økland Årets Barnas by–kunstnere i samarbeid og i 2021 holder David Lamignan Larsen tittelen.

Kontaktperson kunstnere/media: Roald Brekke. 913 79 189, roald.brekke@sandnes.kommune.no

KORT OM BARNAS BY

Sandnes er Barnas by, og Sandnes kommune arrangerer i den forbindelse en årlig barnekulturfestival. Barnas by handler om å fremme tilhørighet og engasjement, og gi barn mulighet til å gi innspill til byutvikling. Kunst- og kulturuttrykk hjelper oss til å forstå oss selv og samfunnet vi lever i. I Barnas by opplever og deltar barn i kunst og kultur aktiviteter og inntar byen. Barnas by ble gjennomført første gang i 2008 som et av Sandnes sine hovedprosjekt som europeisk kulturhovedstad.

Barnas by tre tema: Kunst og kultur, medvirkning og byutvikling.

Kunst og kultur: I løpet av en uke i juni inviteres skoleklasser og barnefamilier til å engasjere seg i byen ved å oppleve og utøve kunst- og kulturaktiviteter. Aktivitetene ledes av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, i samarbeid med kulturinstitusjoner og frivillig kulturliv.

Medvirkning: I Barnas by er barn selv aktive i uttrykkene som skapes. Målsetningen er at aktivitetene gjør det mulig for barn å uttrykke seg kunstnerisk/utøve sine meninger om sin by. Arrangementets rammer bygger på innspill fra barn i medvirkningsprosesser, og strekker seg etter å synliggjøre barns meninger og drømmer for byen.

Byutvikling: En by som er bra for barn, er bra for alle. Barns meninger om byen er verdifulle i byplanlegging og strategiarbeid. Aktiviteter for barn og barnefamilier bidrar til å synliggjøre potensiale i byrom og skape tilhørighet hos innbyggerne. 

 

BARNAS BY 2021

Hei, jeg heter David Lamignan Larsen og er utdannet kunstner.

Da jeg var på deres alder, likte jeg godt å tegne, bygge ting, male og lage videoer.
Dette var noe jeg tok med meg videre i kunsten min, og holder på med enda.
Jeg er Årets barnas by-kunstner 2021. Barnas By er noe jeg gleder meg masse til.
Nå har du mulighet til å melde klassen eller trinnet ditt på. Gleder meg til flott samarbeid sammen med dere.

Se invitasjonsvideoen til David her:

  

1. Kunstverksteder for skoleelever på Gamlatorget

Foregår i mai og juni kl. 09.00 – 12.00 på Gamlatorget i Sandnes, sammen med Årets Barnas by-kunstner. Her får elevene delta på et helt spesielt kunstprosjekt med David Lamignan Larsen, som også vil formidles ut til politikere og innbyggere siste skoleuka. Meld din klasse/kohort på verksted for å sikre plass på ett av kun 12 verksteder.

 • Verkstedene gjennomføres i tilrettelagte lokaler ved Gamlatorget.
 • Elevene deltar kun sammen med egen kohort i samsvar med gjeldende smittevernregler.
 • Skoler som har behov for transport, får dekket dette.

PÅMELDING

 

2. Arbeide med oppdrag på skolen.

Årets Barnas by-kunstner vil ha elevenes innspill og drømmer om Gamlatorget med i sitt kunstprosjekt.

Her er oppdraget: Barnas by kunstner 2021 (adobe.com)

Innspill til og drømmer om Gamlatorget sendes til: barnasby@sandnes.kommune.no

Inspirasjonsmateriell om Gamlatorget finner du her:

Sandnes kommune - Barnas by (PDF 11MB)

Gamlatorget som historisk byrom (PDF 6 MB)

Gamlatorget i dag og i framtiden - til inspirasjon (PDF 14 MB)

 

3. Kunstverksteder for kulturskoleelver på Gamlatorget

Her får elevene delta på et helt spesielt kunstprosjekt med David Lamignan Larsen, som også vil formidles ut til politikere og innbyggere siste skoleuka. Verksteder for kulturskoleelever koordineres med kulturskoleundervisning på ettermiddag og kveldstid.

 • Verkstedene gjennomføres i tilrettelagte lokaler ved Gamlatorget eller på skolen.
 • Elevene deltar kun sammen med egen kohort i samsvar med gjeldende smittevernregler.

 

4. Vandring fra Vitenfabrikken til Gamlatorget i uke 24

Bli kjent med byen din på vandring mellom Vitenfabrikken og Gamlatorget.
Elevene får være med på en løype med interessante stopp underveis. Her formidles historier om Sandnes - og kanskje har Gamlatorget blitt et finere sted i løpet av Barnas by i 2021? Elevene får anledning til å se barns drømmer og tanker om Gamlatorget, bearbeidet i et kunstprosjekt av David Lamignan Larsen. Verket har blitt til i samarbeid med elever som har vært med på verksted i Barnas by.
Ta med matpakken og kom ned!

Elevene deltar klassevis, så det skal kun legges inn én klasse per påmelding i systemet.
Alle klassene vil ikke starte samme sted på vandringen – nærmere beskjed om oppmøtested blir sendt ut.

PÅMELDING

 

Om Årets barnas by-kunstner 2021: David Lamignan Larsen:

Årets Barnas by-kunstner David Lamignan Larsen sammen med barnejuryen og ordfører Stanley Wirak. 

Før jul gjorde Barnas by en utlysning etter en kunstner som vil arbeide for og med barn i et kunstprosjekt. Søkerne ble vurdert utifra CV og kunstnerskap, og hvilke tanker kunstneren har om å engasjere og involvere barn i sitt arbeid. 

Av de som søkte ble tre kandidater nominert av en fagjury; bestående av Knut Egil Kristiansen fra Sandnes kulturskole, Kjersti Rui Nygaard fra Sandnes kulturhus, Mette Paavola fra Samfunnsplan, Kristina Ketola Bore fra Stavanger kunsthall og Ingrid Eide fra Planavdelingen.  

Men i Barnas by er det barn som bestemmer. De nominerte måtte presentere seg for en barnejury og fortelle om seg selv, om sitt arbeid, og hvorfor de hadde lyst til å bli Årets kunstner. Det er derfor Ella Idsøe Thorsen, Marcus Hadland Nguyen, Celin Jacobsen, Storm Lunde 

Og Frida Høili fra 6-trinn ved Sørbø skole som har valgt ut hvem som skal få det ærefulle oppdraget å utvikle og gjennomføre kunstprosjekt sammen med barna i Barnas by 2021.   

Dette sa juryen om David Lamignan Larsen: 

«Han hadde lik tenkning som barn. Han vet hva vi liker, han tenker som et barn. Han har vært lærer. Han så veldig kul ut. Det var bra at han tenker som oss, og vet hvordan vi vil ha det. Vi følte at han fikk fram mye av det som er viktig med å være Barnas by kunstner. Vi likte veldig godt ideene hans. Han har masse gode ideer for barn, og det han driver med. Vi likte godt hans planer, og at han vil høre på barn. 

Han var skikkelig koselig. Han er lærer så han forstår hva barn liker. Han har planer om å lage video med barn. Han er veldig flink på yrket sitt. Vi likte han veldig godt fordi han hørtes veldig snill ut, og likte det han vil gjøre. Det hørtes veldig gøy ut. Vi stilte ikke bare han spørsmål, han lurte på ting med oss også» 

ÅRETS BARNAS BY KUNSTNER 2021 ER David Lamignan Larsen!

Mer om hans kunstnerskap kan du se her: lamignan.com 

BARNAS BY 2020

Nils-Thomas Økland og Hans Edward Hammonds er Årets Barnas by-kunstnere 2020.

PÅ ATELIER MED NILSI OG HANSI!

I Barnas by 2020 får vi følge årets Barnas by-kunstnere Nils-Thomas Økland og Hans Edward Hammonds i deres kunstneriske samarbeid med barn i Sandnes. Kommunikasjonen skjer via Youtube, så her kan alle være med! 

Lenke til Youtube-kanal: http://tiny.cc/paaateliermednilsioghansi
Nye episoder publiseres fortløpende.

Lenke til skjema for å melde inn dine idéer: https://forms.gle/DJBhzw97CMHozgSe7


INVITASJON FRA NILSI OG HANSI

Hei og velkommen!

Vi er Nilsi og Hansi, og sammen er vi årets Barnas By-kunstnere i Sandnes.
 
I kunstprosjektet vårt På Atelier med Nilsi og Hansi vil vi snu ting litt på hodet. Vanligvis er du kanskje vant til at det er dere unger som får oppgaver. Dere får oppgaver på skolen, oppgaver hjemme, og kanskje til og med på fritidsaktivitetene. Men, nå er det deres tur til å gi oppgaver til oss voksne.
 
Vi trenger din hjelp til å være med oss som kunstner!

Alle barn på Sandnes er invitert til å sende inn sine ideer. Har du en ide til et kunstverk så send den til oss! For å være med sender du bare inn dine kunstidéer i skjemaet under.
 Hver uke vil vi se på forslagene som kommer inn, og velge ut idéer som vi vil lage kunst av.
 
Følg oss her på Youtube for å bli med oss inn i våre atelier, hvor vi viser hvordan vi tenker og lager nettopp deres idéer til kunst. Resultatene ser du på vår Youtube-kanal her:
 http://tiny.cc/paaateliermednilsioghansi
 
Dersom du vil, kan du være anonym. Det vil si at Nilsi og Hansi ikke vil si navnet ditt eller hvilken skole du går på i videoene vi legger ut på Youtube.

 

 

BARNAS BY 2019

Johan Egdetveit var Årets Barnas by-kunstner i 2019.

MER OM JOHAN EGDETVEIT

Sina, Mimi, Simen, Martin og Sunniva fra 6- trinn ved Stangeland skole fikk æren av å velge ut årets Barnas by kunstner. På forhånd hadde en fagjury valgt ut tre kandidater som presenterte seg for hovedjuryen på Stangeland. (Fagjuryen bestod av Knut Egil Kristiansen fra Sandnes kulturskole, Elisabeth Dahl fra Sandnes kulturhus, Mette Paavola fra Samfunnsplan og Kristina Ketola Bore fra Stavanger kunsthall).

JOHAN EGDETVEIT ble valgt til å være Årets Barnas by-kunstner, og fikk med dette det ærefulle oppdraget å skape et kunstprosjekt sammen med barn til Barnas by 2019.

Dette var juryens begrunnelse:

“Årets Barnas by-kunstner har mye å komme med. Han er flink med barn, og vil at mange barn skal få være med på Barnas by. Det var kjekt å møte han på jurymøtet på skolen. Han hadde en samtale med oss og det var gøy at vi fikk være med å spille på gauk. Kunstneren er flink til å lage musikk. Musikken han lager passer for alle aldrer, og han har allerede planer for Barnas by 2019. Han tenker stort, og ser for eksempel for seg at mange små konserter kan bli til èn stor. Årets Barnas by-kunstner vil at alle skal få være med og at barn sine meninger skal komme fram.”

Johan Egdetveit er 54 år, og er opprinnelig fra Voss. De siste 20 årene har han spesialisert seg på musikk for og med barn. Egdetveit er en erfaren musiker og komponist, som er godt kjent i området. Han har en lang rekke musikalske samarbeid og produksjoner bak seg. Han har vært med på produksjoner som har blitt vist enten på skoler, barnehager eller ved kulturhus i Sandnes i løpet av de siste 20 årene, og har også arbeidet ved kulturskolen i Sandnes. I løpet av våren 2019 vil kunstneren avholde paroleverksted på skolene, der han vil arbeide med Barns meninger om Sandnes, og med musikk. I Barnas by 17 – 19 juni får 2000 barn være med på musikk, paroleverksteder og framføring over tre dager.

Dette er kunstnerens visjon for prosjektet:

“Alle skal med. Improvisasjonsbasert kræsjkurs og musisering for alle, uansett nivå. Metoden vil freista å setja saman modulbasert improvisasjon til eit samanhengjande større verk. Som grunnlag vil det vera ynskjeleg å arbeida med born med litt erfaring. Til slutt er målet å framføra eit verk med så mange som råd, i form av konsert/performance/parade.”

TIL DE SOM BESTEMMER FRA UNGANE I SANDNES

Video fra Barnas by 2019 (Vimeo)

Rapport fra Barnas by 2019 (PDF)

Innspill til de som bestemmer fra ungane i Sandnes (PDF)

 

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

 

Barnas by vil denne uken innta Gamlatorget for å vise bruk av byrommet på barns premisser.

 

Publisert: 09.02.2017 12:36
Sist endret: 03.11.2021 14:30